HUHT

Sinh viên tình nguyện

Ngoài chính sách và quy định áp dụng cho sinh viên, tình nguyện viên (TNV) được mượn 2 tài liệu/ 10 ngày và được gia hạn thêm một tuần nếu sách không có nhu cầu cao. TNV có cơ hội tham gia các hoạt động của HAT-LIB và được phép tham dự một số hội nghị, hội thảo và các lớp đào tạo tại HAT-LIB.