HUHT

Bạn đọc tự do

Lệ phí làm thẻ là 120.000 đồng. Bạn đọc tự do chỉ nghiên cứu sách tại Thư viện và sử dụng Dịch Vụ Cung Cấp Tài Liệu (bao gồm Dịch vụ Thư viện văn phòng và Dịch vụ Cung cấp thông tin trọn gói), cơ sở vật chất, tất cả các dịch vụ và các nguồn tài liệu của Thư viện.

Bạn tự do có nhu cầu sử dụng Thư viện , tùy chọn 1 trong 4 mức phí sau:

– 120.000 đồng/năm;

– 60.000 đồng/6 tháng;

– 30.000 đồng/3 tháng;

– 20.000 đồng /tuần.