HUHT

Chính quyền

 

ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHÍNH PHỦ VIỆT NAM
BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
BỘ NGOẠI GIAO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TÀI CHÍNH
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG . BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỘ TƯ PHÁP
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                                                     . BỘ XÂY DỰNG                                                                                             . BỘ Y TẾ              .                                                                                                 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU   .        UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU       .                    .
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐÀ NẴNG
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮC LẮK  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM  UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG  UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
 UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC  UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

 

                                          CHÍNH PHỦ CÁC NƯỚC

CHÍNH PHỦ AUSTRALIA                                          . CHÍNH PHỦ AUSTRALIAN CAPITAL TERRITORY         CHÍNH PHỦ BANGLADESH             .                                   .
CHÍNH PHỦ CAROLINA CHÍNH PHỦ CANADA CHÍNH PHỦ GHANA
CHÍNH PHỦ HONGKONG CHÍNH PHỦ IRELAND CHÍNH PHỦ NEW SOUTH WALES
CHÍNH PHỦ PHILIPPINES CHÍNH PHỦ PAKISTAN CHÍNH PHỦ QUEENSLAND
 CHÍNH PHỦ ROMANIEI  CHÍNH PHỦ SINGAPORE  CHÍNH PHỦ SLOVENIJA
 CHÍNH PHỦ SAINT LUCIA  CHÍNH PHỦ SOUTH AUSTRALIA  CHÍNH PHỦ THAILAND
 CHÍNH PHỦ UNITED STATES  CHÍNH PHỦ UZBEKISTAN  CHÍNH PHỦ WESTERN AUSTRALIA