HUHT

Dịch vụ lưu hành

Mượn tài liệu:

Chính sách mượn tài liệu:

Loại sách

Đối tượng bạn đọc

Số lượng cuốn

Thời hạn mượn

Điều kiện mượn về nhà

Sách có 2 bản trở lên

Sinh viên, viên chức  và HĐLĐ khoa Du lịch

2 cuốn ( mượn về nhà)

10 ngày

Thẻ Thư viện có giá trị sử dụng

Bạn đọc tự do

– Thẻ Thư viện có giá trị sử dụng

– Chứng minh thư/ Hộ chiếu

– Ký cược tiền

Sách có 1 bản

Sinh viên, viên chức  và HĐLĐ khoa Du lịch

Mượn đọc tại chỗ

 

– Thẻ Thư viện có giá trị sử dụng

– Thẻ Thư viện có giá trị sử dụng

– Chứng minh thư/ Hộ chiếu

Gia hạn tài liệu:

Tài liệu chỉ có thể được gia hạn 1 lần.

– Tài liệu có nhu cầu sử dụng cao không được gia hạn
– Thời gian gia hạn bằng thời gian mượn lần đầu tiên tính từ ngày thực hiện thao tác gia hạn trên hệ thống

Điều kiện để tài liệu được gia hạn: 

– Tài liệu không quá hạn

– Tài liệu đó không được người khác đăng ký mượn trước hoặc đang được triệu hồi

 Trả tài liệu:

 • Tài liệu phải được trả đúng hạn tại Quầy lưu hành, tầng 3.
  Lưu ý: 
       –  Nếu tài liệu trả quá hạn, bạn đọc sẽ phải trả phí tài liệu quá hạn
       –  Trong trường hợp có thông báo triệu hồi vì mục đích kiểm kê, đề nghị bạn đọc trả tài liệu đúng thời hạn quy định.

Triệu hồi tài liệu:

 • Triệu hồi là thông báo từ nhân viên thư viện yêu cầu bạn trả tài liệu đang mượn trước hạn trả.
 • Tài liệu được triệu hồi khi cần thay đổi tình trạng, vị trí của tài liệu hoặc vì mục đích nghiệp vụ khác.
 • Khi được triệu hồi, thông tin tài liệu và hạn trả sẽ xuất hiện trong Thông tin cá nhân, bạn đọc có nhiệm vụ trả tài liệu theo ngày được quy định.
 •  Không gia hạn tài liệu triệu hồi