HUHT

Dịch vụ photocopy in ấn

Bạn đọc có nhu cầu Photocopy hoặc Scan tài liệu xin thực hiện các bước sau đây:

1/ Lấy Phiếu yêu cầu tại quầy thủ thư hoặc nhấp chuột vào đây để  tải phiếu về;

2/ Hoàn thiện thông tin về tài liệu yêu cầu và thông tin cá nhân

3a/ Chuyển trực tiếp Phiếu yêu cầu cho thủ thư (Nếu bạn đọc trực tiếp đến thư viện)

3b/ Chụp ảnh hoặc Scan Phiếu yêu cầu đã hoàn thiện thông tin rồi gửi vào Email hatlib@gmail.com (Nếu bạn đọc không đến thư viện)

4/ Sau khi nhận thông tin phản hồi từ thư viện, bạn đọc xác nhận đồng ý / không đồng ý triển khai dịch vụ.

5/ Nếu đồng ý, bạn đọc nộp tiền trực tiếp cho thủ thư hoặc qua tài khoản được thủ thư thông báo.

6/ Nhận tài liệu theo thời gian đã thỏa thuận.

7/ Gửi thắc mắc nếu có.