HUHT

Tìm tin theo yêu cầu

Thư viện Khoa Du lịch Đại học Huế nhận cung cấp tài liệu theo yêu cầu bao gồm: tài liệu chuyên khảo (tóm tắt hoặc toàn văn), dịch tài liệu chuyên khảo tiếng nước ngoài (Anh, Pháp ),tìm khóa luận, luận văn, luận án của các trường đại học trong nước, sao chép đĩa CD, VCD các chuyên ngành về Du lịch và các chuyên ngành khác. Đặc biệt chúng tôi có thể cung cấp cho bạn đọc tất cả các bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế

Bạn đọc có nhu cầu xin điền vào Bản đăng ký tìm tin theo yêu cầu tại chổ và gửi cho cán bộ phụ trách tại Phòng Dịch vụ thông tin.

Bạn đọc ở xa có nhu cầu tìm tài liệu xin liên hệ với các chuyên viên sau:

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Số ĐT: 0905565051

E-Mail: ngocnguyen.hat@gmail.com

Độc giả chuyển tiền vào tài khoản sau:

Đặng Thị Nga, số TK:

HUHT- LIB rất hân hạnh được phục vụ!