HUHT

Khảo sát bạn đọc

                 Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục đại học của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, Thư viện Khoa Du lịch Đại học Huế rất mong nhận được sự hưởng ứng tích cực và ý kiến đóng góp của của bạn đọc về chất lượng hoạt động của Thư viện. Chúng tôi đánh giá cao mọi ý kiến đóng góp, đồng thời cam kết giữ bí mật thông tin của những người tham gia khảo sát. Bạn đọc vui lòng điền vào phiếu khảo sát và cung cấp thông tin càng chi tiết nếu có thể. Ý kiến đóng góp của bạn đọc sẽ rất có giá trị cho chúng tôi trong việc cải tiến chất lượng dịch vụ Thư viện và đảm bảo hoạt động phục vụ bạn đọc ngày càng thiết thực hơn.

              Bạn đọc vui lòng đánh dấu X vào các ô trống mà bạn đọc lựa chon . Có một số câu hỏi bạn đọc có thể cho nhiều ý kiến.

PHẦN II: KHẢO SÁT NHU CẦU PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI ( Chọn từ 1 -5 với 1 là thấp nhất 5 là tốt nhất)
II. KHẢO SÁT MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG VỀ NGUỒN HỌC LIỆU ( Theo thang đo từ 1-5)
III. Đánh giá Chất lượng hệ thống tra cứu tài liệu điện tử của Thư viện ( Theo thang đo từ 1-5)
IV. Đánh giá mức độ hiệu quả loại hình dịch vụ bạn đã sử dụng tại Thư viện
V. Đánh giá cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, thái độ phục vụ của Thư viện
VI. Mức độ được hưởng lợi từ việc đến Thư viện hay sử dụng dịch vụ trực tuyến của Thư viện ( Phần dành cho sinh viên)
VII. Mức độ được hưởng lợi từ việc đến Thư viện hay sử dụng dịch vụ trực tuyến của Thư viện ( Phần dành cho giảng viên)
VIII. Góp ý của bạn đọc