HUHT

Các lớp tập huấn

       Bộ phận Thư viện Trường Du lịch Đại học Huế tổ chức các chương trình đào tạo Kỹ năng thông tin từ cơ bản đến nâng cao  giúp người dùng tin có đủ kỹ năng để tìm kiếm, tổng hợp, chọn lọc, tổ chức, đánh giá và sử dụng nguồn thông tin một cách hiệu quả nhất cũng như tuân thủ các quy định về luật bản quyền và đạo đức khi sử dụng thông tin. Đây cũng là chương trình được thiết kế nhằm hỗ trợ đắc lực cho việc tự học suốt đời của người dùng tin đặc biệt là sinh viên ngành Du lịch.

Các chương trình tập huấn về kỹ năng thông tin:

1.Hướng dẫn sử dụng thư viện

2. Tìm tin hiệu quả trên internet

3.Kỹ năng tra cứu tài liệu điện tử tại HUHT -LIB

4.Kỹ năng quản lý tài liệu học tập khoa học bằng phần mềm nguồn mở

5.Kỹ năng đánh giá tài liệu

6.Kỹ năng trích dẫn tài liệu

7.Kỹ năng xây dựng mục lục tham khảo

8.Hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học

9.Kỹ năng trình bày bài báo khoa học

10.Kỹ năng trình bày khóa luận tốt nghiệp

11.Kỹ năng trình bày đề tài nghiên cứu khoa học

12.Kỹ năng xử lý số liệu thống kê bằng phần mềm SPSS

13.Kỹ năng xây dựng mục lục tham khảo

14.Vấn đề bản quyền tác giả

15.Kỹ năng xử lý photoshop cơ bản: ( Thiết kế ấn phẩm truyền thông, thiết kế CV, nắm vững lý thuyết thiết kế căn bản và sử dụng thành thạo phần mềm photoshop)

16.Kỹ năng tạo clip quảng cáo cơ bản

Kế hoạch triển khai:

Các lớp tập huấn không thu phí:

Nhằm giúp bạn đọc tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin một cách hiệu quả phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu, Thư viện dự kiến thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo Kỹ năng thông tin miễn phí sau:

 1. Hướng dẫn sử dụng thư viện
 2. Tìm tin hiệu quả trên internet
 3. Hướng dẫn tra cứu tài liệu điện tử tại HUHT –LIB
 4. Kỹ năng đánh giá tài liệu
 5. Vấn đề bản quyền tác giả

Thời gian học: mỗi nội dung 1 buổi

 • Sáng thứ 3 ( 8h00 – 10h30)
 • Sáng thứ 5 ( 8h00 – 10h30)

Hình thức đăng ký:

 • Đăng ký theo nhóm: Số lượng nhóm: 20 -30 học viên. ( khuyến khích học viên cùng chuyên ngành đăng ký theo nhóm)
 • Đăng ký cá nhân: Các học viên đăng ký cá nhân sẽ đợi đủ nhóm để mở lớp
 • Bạn đọc đăng ký học trực tiếp tại phòng dịch vụ thông tin ( Tầng 3 nhà khách chuyên gia)

Các lớp tập huấn thu phí 1 phần ( có sự hỗ trợ kính phí của Khoa):

Lớp tập huấn 1:

Kỹ năng xử lý số liệu thống kê bằng phần mềm SPSS

Thời gian : 4 buổi

Lớp tập huấn 2:

            Xây dựng các kỹ năng cho sinh viên phục vụ nghiên cứu khoa học

            Thời gian dự kiến: 4 buổi

 1. Hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học
 2. Kỹ năng trích dẫn tài liệu
 3. Kỹ năng xây dựng mục lục tham khảo
 4. Kỹ năng trình bày bài báo khoa học
 5. Kỹ năng trình bày đề tài nghiên cứu khoa học

Lớp tập huấn 3:

            Xây dựng các kỹ năng cho sinh viên phục vụ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

           Thời gian dự kiến: 4 buổi

 1. Kỹ năng trích dẫn tài liệu
 2. Kỹ năng xây dựng mục lục tham khảo
 3. Kỹ năng trình bày khóa luận tốt nghiệp
 4. Kỹ năng trình bày powerpoint bảo vệ khóa luận

Lớp tập huấn 4

Kỹ năng xử lý photoshop cơ bản: ( Thiết kế ấn phẩm truyền thông, thiết kế CV, Poster)

Lớp tập huấn 5

Kỹ năng tạo video clip cơ bản

Lớp tập huấn 6

Kỹ năng quản lý tài liệu học tập, nghiên cứu bằng phần mềm nguồn mở