HUHT

Vai trò của kỹ năng thông tin

         Thứ nhất , KTTT chính là chìa khóa để mọi người làm chủ được nguồn thông tin; có được kỹ năng tìm đúng và tìm đủ những thông tin mà mình cần, tổ chức nguồn tin một cách khoa học đồng thời sử dụng chúng một cách hiệu quả.

          Thứ hai, KTTT giúp mọi người nâng cao đạo đức nghiên cứu, đạo đức nghề nghiệp. Đây là vấn đề khá phổ biến trong các hoạt động liên quan đến chất xám, đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Nguyên nhân sâu xa của điều này chính là do sự thiếu hiểu biết về cách thức tổ chức thông tin trong hoạt động nghiên cứu của người tham gia. KNTT tin giúp cho các nhà nghiên cứu có thái độ nghiên cứu nghiêm túc và đó cũng chính là cơ sở để chúng ta tính tới vấn đề hội nhập và hợp tác bình đẳng với bạn bè quốc tế trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

         Thứ ba, KTTT giúp tăng cường hiệu quả trong nghiên cứu khoa học. Để việc nghiên cứu khoa học thực sự có hiệu quả, ngoài khả năng chuyên môn, nhà nghiên cứu cần phải  chuẩn bị chu đáo nguồn thông tin đầy đủ khách quan về lĩnh vực mà mình muốn tìm hiểu. Đối với vấn đề  giảng dạy và học tập, để có chất lượng cao đòi hỏi người giáo viên phải luôn tiếp cận công nghệ mới tri thức mới, chủ động trong việc nghiên cứu giúp đào sâu và mở rộng kiến thức chuyên môn. Cho nên chỉ với kinh nghiệm bản thân thì khó có thể đem lại hiệu quả cao như mong muốn, chúng ta cần phải có một công nghệ khai thác và sử dụng thông tin hiệu quả. Đó chính là kỹ năng thông tin.

          KTTT rèn luyện cho mọi người khả năng học tập suốt đời, trang bị cho mọi người những kỹ năng và tri thức gắn liền với các tiêu chí tốt nghiệp và mục tiêu học tập suốt đời. Bằng việc hướng dẫn người học lối tư duy biện chứng và giúp đỡ họ xây dựng một quy trình nắm bắt phương pháp học tập giúp cho học phát huy vai trò của mình với tư cách là những công dân được trang bị thông tin đầy đủ.. Do đó, KTTT nên được đưa vào các chương trình đào tạo quốc gia, cũng như trong giáo dục đại học, giáo dục phi chính quy và vấn đề học tập suốt đời