HUHT

Biểu mẫu

Xin trân trong giới thiệu đến bạn đọc một số mẫu đơn được lưu hành trong hoạt động của HAT-LIB:

1. Đơn xin đăng ký làm thẻ thư viện:

  • Mẫu đơn dành cho sinh viên
  • Mẫu đơn dành cho viên chức HAT
  • Mẫu đơn dành cho học viên cao học
  • Mẫu đơn dành cho bạn đọc tự do

2 .Giấy biên nhận luận văn, luận án

3. Giấy biên nhận đề tài nghiên cứu

4. Giấy xác nhận đã hoàn đủ sách, tài liệu cho thư viện

5. Phiếu đăng ký tìm tin theo yêu cầu

6. Phiếu đọc tài liệu

7 .Phiếu mượn tài liệu

8. Phiếu đề nghị photo tài liệu