HUHT

Viên chức HUHT

Thư viện cấp thẻ cho cán bộ viên chức HUHT. Đổi thẻ miễn phí cho cán bộ viên chức 1 lần/năm do thẻ cũ, nhòe, không rõ, mất thẻ hoặc thay đổi vị trí công tác, có xác nhận của trưởng đơn vị. Số lượng sách được mượn của cán bộ, giảng viên là 2 quyển/10 ngày và được gia hạn một tuần tiếp theo nếu sách không có nhu cầu cao. Ngoài ra, Thư viện phục vụ quý Thầy Cô và cán bộ viên chức cơ sở vật chất, tất cả các dịch vụ và các nguồn tài liệu của Thư viện. Bên cạnh đó, Thư viện còn phục vụ Dịch Vụ Cung Cấp Thông Tin (bao gồm Dịch vụ Thư viện văn phòng và Dịch vụ Cung cấp thông tin trọn gói).