HUHT

CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG BỐ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM – STD

CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG BỐ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM – STD

 

CSDL công bố KH&CN Việt Nam (STD) là CSDL đa ngành lớn nhất trong nước về tài liệu KH&CN Việt Nam công bố trên các tạp chí chuyên ngành, kỷ yếu hội thảo/hội nghị, tuyển tập báo cáo, các xuất bản phẩm KH&CN của các địa phương. Diện bao quát của CSDL bao gồm các lĩnh vực: khoa học lịch sử, xã hội học, kinh tế học, pháp luật, văn hóa, giáo dục, tâm lý học, ngôn ngữ học, thông tin học, toán học, vật lý, cơ học, hóa học, sinh học, địa lý, thiên văn học, năng lượng, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, luyện kim, ngành  mỏ, chế tạo máy, công nghiệp thực phẩm, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, giao thông vận tải, thống kê, tiêu chuẩn hóa, bảo vệ môi trường, tài  nguyên thiên nhiên, đo lường, công tác sáng chế… Khối lượng hiện có: 230.000 biểu ghi về các bài trích trong các tạp chí, kỷ yếu Hội nghị KH&CN Việt Nam từ năm 1987 đến nay, trong đó gần 130.000 biểu ghi được kết nối toàn văn bài trích định dạng PDF. CSDL này được cập nhật hàng tuần và mỗi năm được bổ sung trên 11.000 tài liệu mới. 

Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ click vào mụCơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam  (Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của HUHT/ Liên hệ để với thư viện để nhận tài liệu truy cập từ xa)

Danh mục các nguồn tin chủ yếu của Cơ sở dữ liệu công bố khoa học và công nghệ Việt nam: Tại đây