HUHT

Tìm tin tại LIB-HUHT

Cơ sở dữ liệu Tài nguyên giáo dục mở Thư viện số

CSDL công bố KH&CN VN

Tín chỉ học liệu Đại học Website
Sách điện tử Tiếng Việt Tín chỉ học liệu sau đại học Hướng dẫn sử dụng Thư viện số
CSDL Sage Tìm tin theo chủ đề
 

CSDL ProQuest

Hướng dẫn sử dụng  
CSDL Emerald    
CSDL Tạp chí Sciencedirect
   
CSDL Elsevier eBooks    
CSDL Springer    
 CSDL IG Publishing    
Hướng dẫn sử dụng    
     

                                     

Là dịch vụ cung cấp thông tin tài liệu theo yêu cầu của người sử dụng gồm:

 • Cung cấp danh mục tài liệu theo đề tài nghiên cứu, theo lĩnh vực, theo môn học,…
 • Cung cấp bản sao tài liệu theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ và quyền tác giả
 • Cung cấp thông tin có chọn lọc (SDI)

Hướng dẫn thực hiện:

 • B1: Người sử dụng đặt yêu cầu thông qua 
  Phiếu đăng ký dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu:

  +Bạn đọc là giảng viên vui lòng điền thông tin mẫu: Mẫu 01

  +Bạn đọc là sinh viên, học viên vui lòng điền thông tin theo mẫu: Mẫu 02

  + Bạn đọc là sinh viên, học viên yêu cầu đọc tài liệu Khóa luận, Luận văn toàn văn vui lòng điền thông tin theo mẫu: Mẫu 03

  +Bạn đọc là sinh viên, học viên yêu cầu tư vấn hỗ trợ tài liệu theo yêu cầu vui lòng điền thông tin theo mẫu: Mẫu 04

 • B2: Gửi phiếu đã điền tại Quầy thông tin (Tầng 3 Khu nhà khách chuyên gia 22 Lâm Hoằng – Vỹ Dạ – Thành phố Huế) hoặc gửi qua email: thuvientruongdulich@gmail.com
 • B3: Nhân viên thư viện kiểm tra yêu cầu, trao đổi thống nhất với người sử dụng khi cần thiết, thực hiện yêu cầu và chuyển giao kết quả cho người sử dụng
 • B4: Người sử dụng kiểm tra kết quả thực hiện và phản hồi cho Thư viện nếu có

Liên hệ

Khi cần giải đáp hoặc hỗ trợ, người sử dụng vui lòng liên hệ với chuyên viên thư viện phụ trách dịch vụ theo địa chỉ sau:

Hãy gặp gỡ các chuyên viên, nhân viên Thư viện

  Họ và tên  Phân công nhiệm vụ Email
1 Nguyễn Thị Bích Ngọc phụ trách thư viện ntbngoc@hueuni.edu.vn
2 Đặng Thị Nga Bộ phận nghiệp vụ dangthinga@hueuni.edu.vn
3 Hoàng Minh Thảo Nguyên Tổ CNTT hmtnguyen@hueuni.edu.vn