HUHT

Nội quy thư viện

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Toàn thể bạn đọc (sinh viên, viên chức, hợp đồng lao động (HĐLĐ) của Khoa Du lịch, học viên cao học, nghiên cứu sinh và bạn đọc ngoài Khoa Du lịch (gọi là bạn đọc tự do)) đều được sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại thư viện Khoa Du lịch Đại học Huế.

Điều 2. Bạn đọc không được phép cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác; Khi bị mất thẻ phải báo ngay cho phòng Dịch vụ thông tin (DVTT) (nơi bạn đọc đăng ký làm thẻ) để làm lại thẻ. Bạn đọc hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để người khác sử dụng thẻ của mình mượn tài liệu.

Điều 3. Xuất trình thẻ tại quầy thủ thư; Bạn đọc tự do cần xuất trình Thẻ đọc kèm CMND/Hộ chiếu.

Điều 4. Trang phục nghiêm túc; giữ gìn vệ sinh, không mang theo đồ ăn uống; giữ trật tự và tuyệt đối không hút thuốc, không sử dụng các vật dễ cháy nổ trong khu vực thư viện.

Điều 5. Nghiêm cấm mọi hành vi gây thiệt hại đến tài sản, thiết bị và cơ sở vật chất của thư viện.

 Chương II

QUY ĐỊNH LÀM THẺ

Điều 6. Bạn đọc muốn sử dụng các dịch vụ thư viện của Khoa Du lịch thì phải đăng ký làm thẻ thư viện theo quy định sau:

Đối tượng làm thẻ: Sinh viên; học viên cao học; viên chức; HĐLĐ Khoa Du lịch và bạn đọc tự do.

Thủ tục làm thẻ:

– Đăng ký làm thẻ theo mẫu của Thư viện.

– Đăng ký làm thẻ theo mẫu của Thư viện.

– Ảnh 3×4.

– Đối với bạn đọc tự do, khi làm thẻ đọc tại Thư viện phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu.

Thời gian làm thẻ: Tối đa 3 ngày kể từ ngày đăng ký làm thẻ (Trừ trường hợp có sự cố đặc biệt, Bộ phận Thư viện phải có trách nhiệm thông báo lý do cụ thể cho bạn đọc)

Lệ phí làm thẻ thư viện:

– Sinh viên, viên chức và HĐLĐ Khoa Du lịch: 10.000đ/thẻ/năm.

– Học viên cao học: 100.000 đ/thẻ/1 năm.

– Bạn đọc tự do: 120.000đ/thẻ/1 năm.

Chương III

QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG ĐỌC

Điều 7. Bạn đọc để tư trang và tài liệu cá nhân tại tủ gửi đồ, tự bảo quản tiền và tài sản. Dùng xong tủ phải khóa tủ trước khi trả chìa khóa.

Điều 8. Bạn đọc tìm hiểu các nội dung hướng dẫn sử dụng thư viện tại Website: http://hatlib.hueuni.edu.vn hoặc nhờ cán bộ thư viện trợ giúp để tra cứu và tự tìm tài liệu trên giá theo bảng chỉ dẫn; không tráo đổi vị trí tài liệu; được lấy không quá 03 cuốn sách hoặc 1 loại báo/tạp chí cho 1 lần sử dụng. Đọc xong, để sách vào nơi quy định, để báo/tạp chí lên giá.

Điều 9. Tuyệt đối không mang tài liệu ra khỏi phòng đọc khi chưa được phép của cán bộ thư viện. Nếu có nhu cầu mượn tài liệu về, bạn đọc làm thủ tục mượn tại quầy thủ thư.

Điều 10. Chỉ được sử dụng máy tính để khai thác thông tin phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu khoa học; Bạn đọc muốn sử dụng USB để sao chép thông tin phải được sự đồng ý của cán bộ thư viện.

Điều 11. Thực hiện nếp sống văn minh: tránh gây tiếng ồn, không ngồi gác chân lên ghế, xếp lại ghế trước khi rời chỗ ngồi, không viết, vẽ, gạch, xóa lên bàn ghế.

Chương IV

QUY ĐỊNH TẠI PHÒNG MƯỢN

Điều 12. Viết phiếu yêu cầu đầy đủ, rõ ràng (không viết bằng bút mực đỏ, bút chì). Kiểm tra tài liệu, báo cho cán bộ thư viện tình trạng tài liệu (bị rách, bẩn) trước khi ra khỏi phòng mượn.

Điều 13. Chính sách mượn tài liệu:

Loại sách

Đối tượng bạn đọc

Số lượng cuốn

Thời hạn mượn

Điều kiện mượn về nhà

Sách có 2 bản trở lên

Sinh viên, viên chức  và HĐLĐ khoa Du lịch

 

 

 

2 cuốn ( mượn về nhà)

 

 

 

 

10 ngày

Thẻ Thư viện có giá trị sử dụng

Bạn đọc tự do

– Thẻ Thư viện có giá trị sử dụng

– Chứng minh thư/ Hộ chiếu

– Ký cược tiền

Sách có 1 bản

Sinh viên, viên chức  và HĐLĐ khoa Du lịch

 

 

Mượn đọc tại chỗ

 

 

– Thẻ Thư viện có giá trị sử dụng

– Thẻ Thư viện có giá trị sử dụng

– Chứng minh thư/ Hộ chiếu

Bạn đọc tự do

 

Điều 14. Bạn đọc không có xác nhận của cơ quan công tác, đơn vị đào tạo vào đơn xin cấp thẻ, gia hạn thẻ phải ký cược tiền khi mượn tài liệu.

Điều 15. Không tráo đổi, cắt xén, đánh dấu làm rách nát, hư hỏng tài liệu; không viết nháp hoặc ghi chép vào các trang tài liệu; không sao chụp trái phép tài liệu. Có nghĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng như các vật dụng mang ra khỏi thư viện khi có yêu cầu của người có trách nhiệm.

Điều 16. Khi người học ra trường, thôi học, ngừng học và khi cán bộ nghỉ hoặc chuyển công tác phải trả hết tài liệu đã mượn, thanh toán hết các khoản phạt, bồi thường (nếu có).

 Chương V

QUY ĐỊNH PHẠT TRẢ TÀI LIỆU TRỄ HẠN

Điều 17. Hết thời hạn mượn, nếu muốn mượn tiếp tài liệu cần làm thủ tục gia hạn. Bạn đọc trả tài liệu chậm bị phạt tiền theo quy định hiện hành:

– Trả sách trễ hạn: phạt 10.000đ/1ngày.

– Nếu vi phạm quá 3 lần, số tiền phạt sẽ tăng gấp đôi so với lần phạt kế trước.

– Nếu sách bị mất: Bạn đọc đền theo quy định đến tài liệu + nộp phạt theo số ngày và lần vi phạm.

 Chương VI

QUY ĐỊNH ĐỀN TÀI LIỆU

Điều 18. Quy định này áp dụng cho các trường hợp: sách mất (đã báo kịp thời), rách, mất trang, cắt hình ảnh hoặc viết, vẽ vào trang sách:

– Đối với trường hợp sách bị rách, mất trang, cắt hình ảnh hoặc viết vẽ vào trang sách: giá trị đền: 10.000đ/1 trang

– Đối với sách bị mất:

STT

LOẠI TÀI LIỆU

GIÁ TRỊ ĐỀN

1

Tài liệu còn phát hành

Mua tài liệu mới tái bản + phí xử lý nghiệp vụ

2

Tài liệu không còn phát hành

Gấp 3 lần so với giá gốc+ phí xử lý nghiệp vụ

3

 

Tài liệu không có giá gốc đính kèm

Tài liệu tiếng Việt: 500 đồng/trang+ phí xử lý nghiệp vụ.

Tài liệu tiếng Anh: 5000 đồng/trang + phí xử lý nghiệp vụ

4

Tài liệu quý hiếm, sách không còn tái bản

Không đến bằng tiền mặt hoặc bằng sách có giá trị tương đương. Bạn đọc hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Khoa

Ghi chú: Phí xử lý nghiệp vụ: 10.000 đ/quyển sách

Chương VII

QUY ĐỊNH VỀ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 19. Nếu bạn đọc vi phạm các quy định trong Nội quy này, tùy theo tính chất, mức độ sẽ phải chịu xử lý theo Quy định về xử lý vi phạm nội quy thư viện của Thư viện với các hình thức sau: Nhắc nhở, cảnh cáo; Đình chỉ quyền sử dụng thư viện; Bồi thường thiệt hại; Thông báo về cơ sở quản lý, đào tạo; Đề nghị truy tố trước pháp luật.

Điều 20. Khen thưởng bạn đọc có số lần mượn tài liệu hoặc số lần đến sử dụng thư viện nhiều nhất trong mỗi năm học và ưu tiên phục vụ bạn đọc thực hiện tốt Nội quy của Thư viện.

Chương VIII

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ THƯ VIỆN

Điều 21. Cán bộ thư viện phải gương mẫu chấp hành các nội quy của Thư viện:

– Tuyệt đối chấp hành nội quy, các truy trình làm việc đã được Thư viện xây dựng.

– Có trách nhiệm thực hiện, kiểm tra và xử lý kịp thời việc thực hiện nội quy của bạn đọc.

– Phục vụ bạn đọc tận tình, thái độ hòa nhã.

Điều 22. Thư viện sẵn sàng tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc tại các địa chỉ sau:

– Phòng Dịch vụ thông tin, Thư viện Khoa du lịch Đại học Huế.

– Hòm thư góp ý: đặt tại khu vực phục vụ bạn đọc.

– Điện thoại liên hệ: 054 3936289; Email: thuvienkhoadulich@gmail.com.