HUHT

Tài liệu điện tử

TT

Tên CSDL

Địa chỉ truy cập

Phạm vi cung cấp và hướng dẫn sử dụng

Hình thức cung cấp

1

Nguồn Sách và giáo trình hiện có tại thư viện

http://hatlib.hueuni.edu.vn/tin-chi-hoc-lieu/

HAT-LIB xin giới thiệu nguồn học liệu hiện có tại Thư viện phục vụ theo các tín chỉ môn học với 3 lại hình tài liệu liệu cơ bản:

– Giáo trình bài, giảng chính: Tài liệu nghiên cứu chính thức cho các môn học

– Tài liệu chuyên khảo: Tài liệu đọc thêm của môn học

– Tạp chí chuyên ngành: Tạp chí khoa học công nghệ quốc tế có bản quyền phục vụ cho các chuyên ngành cụ thể

Đọc tại chỗ

2

Nguồn tài nguyên nội sinh của Thư viện Trường Du lịch – Đại học Huế

Là nguồn chất xám của sinh viên, cán bộ, viên chức và hợp đồng lao động trong cộng đồng Khoa, bao gồm: Giáo trình,bài giảng, bài báo, tạp chí khoa học trong nước và quốc tế, đề tài nghiên cứu, khóa luận, luận văn, luận án.

Truy cập Tại đây

 

Truy cập bằng mạng nội bộ của thư viện

3

Tài liệu điện tử tham khảo bằng tiếng việt VDOC

http://huht.tailieu.vn

– Nguồn tài nguyên bao gồm 1.700.000 tài liệu gồm giáo trình, luận văn, báo cáo về nhiều lĩnh vực khác nhau như: Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Công nghệ thông tin, Văn hóa nghệ thuật, Kinh tế-quản lý, Tài chính ngân hàng, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống. Đặc biệt, hat.tailieu.vn là nguồn tài liệu tham khảo tốt cho các chuyên ngành đào tạo của Khoa Du lịch Đại học Huế.

– Bạn đọc có thể khai thác nguồn tài nguyên thư viện số của hơn 100 trường đại học, cao đẳng trong hệ thống liên kết của Tailieu.VN

 

Truy cập theo tài khoản và mật khẩu Thư viện đã cung cấp

4

Sách điện tử tiếng Việt có bản quyền

http://dulichhue.sachweb.com/

– 232 Sách điện tử tiếng Việt có bản quyền, bao gồm giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo, các loại sách thuộc lĩnh vực lịch sử, di tích, địa lý, kỹ năng sống…Đây là loại sách điện tử được đọc bằng phần mềm IBA

– 50 lượt truy cập cùng một lúc

 

 

 

Truy cập online

5

Cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/

“Cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ” của Đại học Huế với mong muốn rằng, cùng với các CSDL khác sẽ góp phần phản ánh một cách tương đối đầy đủ nguồn nhân lực chất lượng cao của giáo dục đại học nước nhà.

 Nguồn thông tin giúp cho công tác quản lý trên các lĩnh vực Khoa học Công nghệ, đào tạo Sau đại học, xuất bản TCKH, tư vấn và dịch vụ khoa học,…

 

 

Truy cập online

6

Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam

http://lhtv.vista.vn/

click vào mục

Cơ sở dữ liệu Công bố Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

STD là cơ sở dữ liệu toàn văn về tài liệu KH&CN Việt Nam, do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987. Hiện tại, STD có trên 200.000 biểu ghi, trong đó trên 120.000 biểu ghi có đính kèm tài liệu gốc định dạng tệp PDF. STD được cập nhật hàng tuần. Trung bình mỗi năm cập nhật mới trên 11.000 tài liệu

 

 

 

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của HUHT / liên hệ thư viện để được hỗ trợ đọc tài liệu từ xa

7

KQNC – Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu

http://lhtv.vista.vn/

click vào mục

KQNC – Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu

KQNC là cơ sở dữ liệu thư mục lớn nhất Việt Nam vể các báo cáo kết quả của các đề tài nghiên cứu KH&CN các cấp đăng ký và giao nộp tại Cục Thông tin KH&CN Quốc gia. CSDL bao gồm hơn 11.000 mô tả thư mục và tóm tắt, được cập nhật khoảng 600 báo cáo/năm. Trong cơ sở dữ liệu này, bạn đọc có thể nắm bắt được các thông tin chi tiết về chủ nhiệm và các cán bộ tham gia đề tài nghiên cứu, cơ quan chủ trì và tóm tắt các kết quả chủ yếu của đề tài.

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của HUHT / liên hệ thư viện để được hỗ trợ đọc tài liệu từ xa

8

Cơ sở dữ liệu sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks Collection

https://portal.igpublish.com/iglibrary/

– 6.000 sách điện tử, sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập, được xuất bản từ năm 2015 đến năm 2020 bởi 20 nhà xuất bản quốc tế

– Bản quyền truy cập cho 45 trường thành viên(theo phụ lục đính kèm)

Hướng dẫn truy cập từ xa: Tại đây 

(Tài khoản Username và Password đã được chuyển đến email cá nhân của bạn đọc)

Hướng dẫn sử dung: Tại đây

 

 

 

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của HUHT/ Liên hệ để với thư viện để nhận tài khoản truy cập từ xa

 9

Cơ sở dữ liệu sách điện tử chuyên ngành kinh tế Springer eBooks Collection

https://link.springer.com/

– 4.178 tên sách điện tử trực tuyến, sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập, được xuất bản từ năm 2013 đến 2019

– Bản quyền truy cập cho 36 trường thành viên (theo phụ lục đính kèm)

– Truy cập từ xa được thiết lập cho từng tài khoản cá nhân được thực hiện dựa trên địa chỉ email sử dụng domain/ tên miền của đơn vị. (@hueuni.edu.vn)

Hướng dẫn truy cập từ xa: Tại đây( Tk là email cá nhân mà bạn đọc đã cung cấp cho thư viên)

Hướng dẫn sử dung: Tại đây

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của HUHT/ Liên hệ để với thư viện đề được hướng dẫn tạo tài khoản truy cập từ xa (nếu chưa đăng ký thông tin Email cá nhân với Thư viện)

 

 

10

Cơ sở dữ liệu sách điện tử có bản quyền, chuyên ngành kinh tế (trước năm 2017) Elsevier eBooks Collection

https://www.sciencedirect.com/

– 571 tên sách điện tử trực tuyến, sở hữu vĩnh viễn quyền truy cập, được xuất bản từ năm 2017 trở về trước

Truy cập từ xa: Việc thiết lập tài khoản truy cập từ xa được thực hiện dựa trên domain/ tên miền email của đơn vị. (@hueuni.edu.vn). Bạn đọc sử dụng email có những tên miền này có thể tự đăng ký và

Hướng dẫn sử dung: Tại đây

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của HUHT / Truy cập từ xa bằng mail có domain Đại học Huế @hueuni.edu.vn(đối với nhân viên và GV của Trường)

11

Sách  và tạp chí điện tử tiếng Anh chuyên ngành có bản quyền

http://infotrac.galegroup.com/itweb/vnhu

Đây là bộ sưu tập sách điện tử tiếng Anh chuyên ngành có bản quyền. Bộ sưu tập này sẽ được bổ sung hàng năm dựa trên yêu cầu thực tế của bạn đọc và được khai thác online vĩnh viễn.

Không yêu cầu tài khoản đăng nhập chỉ cần điền

Password: powersearch

12

Tạp chí điện tử tiếng Anh chuyên ngành có bản quyền

– Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử khoa học quốc tế có bản quyền ( tiếng Anh) bao gồm 100 đầu tạp chí chuyên ngành Du lịch đáp ứng 7 chuyên ngành đào tạo của Khoa Du lịch.

Không yêu cầu tài khoản đăng nhập.

Hết hạn truy cập vào năm 2020

13

Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử quốc tế Sciencedirect

 

https://www.sciencedirect.com/

Các tạp chí về các chủ đề sau:

– Kế toán, tài chính, kinh tế

– Quản trị kinh doanh, quản lý chiến lược

– Giáo dục, y tế, kỹ thuật

– Môi trường, du lịch, khách sạn, sự kiện

– Chính trị, văn hóa, nghệ thuật, tâm lý

– Tội phạm, tư pháp, hình sự

Hướng dẫn sử dung: Tại đây

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của HUHT

14

Bộ CSDL Tạp chí điện tử đa ngành: SAGE e-Journals Collection bao gồm: 962 tạp chí

https://journals.sagepub.com/

– Truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021 – 2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1999

– Truy cập trực tuyến vĩnh viễn nội dung của 962 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021 – 2022

Hướng dẫn tạo tài khoản truy cập từ xa: Tại đây

Hướng dẫn sử dung: Tại đây

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của HUHT / Liên hệ để với thư viện đề được hướng dẫn tạo tài khoản truy cập từ xa.

15

Bộ CSDL Tạp chí điện tử chuyên ngành kinh tế: Emerald e-Journals Collection bao gồm: 160 tạp chí

https://www.emerald.com/insight/

– Truy cập trực tuyến trong 2 năm (2021 – 2022) vào bộ sưu tập tạp chí điện tử xuất bản từ năm 1994

– Truy cập trực tuyến vĩnh viễn nội dung của 160 tạp chí toàn văn xuất bản trong các năm 2021 – 2022

Hướng dẫn truy cập từ xa: Tại đây ( Bạn đọc cung cấp thông tin Email để thư viện kích hoạt tài khoản truy cập từ xa khi có nhu cầu)

Hướng dẫn sử dung: Tại đây

 

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của HUHT / Liên hệ để với thư viện đề được hướng dẫn tạo tài khoản truy cập từ xa.

16

Proquest Central

http://lhtv.vista.vn/

click vào mục

Proquest Central

 

Proquest Central là bộ cơ sở dữ liệu lớn bao gồm 25 cơ sở dữ liệu đa ngành, xử lý trên 19.000 tạp chí, trong đó hơn 13.000 tạp chí toàn văn. Dữ liệu của Proquest Central bao quát trên 160 lĩnh vực chủ đề khác nhau thuộc các ngành khoa học nòng cốt như: Kinh tế – kinh doanh, Y học, Công nghệ, Khoa học xã hội…

Truy cập vào hệ thống mạng nội bộ của HUHT / liên hệ thư viện để được hỗ trợ đọc tài liệu từ xa

17

Bộ CSDL Kinh tế – Tài chính – Vĩ mô Việt Nam

Truy cập bằng phần mềm FiinPro được cài đặt tại thư viện

Đăng ký sử dụng trực tuyến tại đây:

https://www.facebook.com/hatlib

 

FiinPro chia sẻ dữ liệu chuẩn từ các nguồn hợp pháp. FiinPro sẽ giúp người dùng tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc mua, làm sạch, kiểm chứng và chuẩn hóa toàn bộ dữ liệu:

Lượng thông tin tài chính được cập nhật và chuẩn hóa tối đa của tất cả 869+ doanh nghiệp niêm yết, 1200+ doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết, 166+ tổ chức tài chính đứng đầu trong 1000+ ngành công nghiệp và chỉ báo kinh tế vĩ mô cho Việt Nam.

Hướng dẫn sử dụng và Video lớp tập huấn : Tại đây

Liên hệ Thư viện để đăng ký sử dụng tại thư viện sử dụng từ xa qua phần mềm Ultraview hoặc hỗ trợ đọc tài liệu từ xa theo yêu cầu.

 

 

18

Trang thông tin của Viện nghiên cứu và Phát triển Du lịch

http://itdr.org.vn/

– Nghiên cứu chính sách, chiến lược phát triển du lịch. Quy hoạch phát triển du lịch và Quy hoạch phát triển điểm đến du lịch.

– Nghiên cứu dự báo thị trường du lịch và nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch

– Tư vấn quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch, tư vấn phát triển thương hiệu du lịch và Tư vấn và đánh giá chuẩn chất lượng dịch vụ du lịch

– Đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý phát triển DL

 

 

 

Liên hệ Thư viện để được hỗ trợ đọc tài liệu