HUHT

Thư viện

                       THƯ VIỆN TRONG NƯỚC

Thư viện Quốc gia
Thư viện Quốc gia Việt Nam

 

Thư viện Đại học
Thư viện ĐH Bách khoa Hà Nội                                   Thư viện ĐH Quốc gia Hà Nội                                       Trung tâm học liệu ĐH Thái Nguyên
Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Thư viện Học viện Ngân hàng Hà Nội Trung tâm TTTV ĐH Vinh          .
Thư viện ĐH Mỏ – Địa chất Thư viện ĐH Kiến trúc Hà Nội Trung tâm Học liệu ĐH Huế
Thư viện ĐH Kỹ thuật Công nghệ Thư viện Trung tâm ĐH Quốc gia Tp.HCM Trung tâm TTTV ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. HCM
Thư viện ĐH Quốc tế, ĐHQG Tp. HCM Thư viện ĐH Bách Khoa Tp. HCM Trung tâm học liệu ĐH Cần Thơ
Thư viện ĐH Sư Phạm Tp.HCM Thư viện ĐH Giao thông vận tải Tp. HCM Trung tâm học liệu ĐH Sài Gòn
Thư viện ĐH Công nghiệp Tp.HCM Thư viện ĐH Kinh tế            . Trung tâm thông tin Thư viện ĐH Ngân Hàng
Thư viện ĐH DL Kỹ thuật Công nghệ Thư viện ĐH Mở Tp. HCM Thư viện CĐ Sư phạm Nha Trang
Thư viện ĐH Nông Lâm        . Thư viện ĐH Y tế công cộng Thư viện CĐ Kỹ thuật Cao Thắng
Thư viện ĐH An Giang       . Thư viện ĐH Nha Trang     . Trung tâm Thông tin – Học liệu ĐH Đà Nẵng

 

Thư Viện chuyên ngành
Thư viện của FAO tại Hà Nội                                          .                  Thư viện Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí ĐH Bách Khoa Tp. HCM Trung tâm Thông tin Tư liệu KH và CN Quốc gia                                             .

 

Thư Viện công cộng
Thư viện Hà Nội     . Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM Thư viện Khoa học Tổng hợp Bình Định
Thư viện Hải Phú – Phú Yên Thư viện tỉnh Bình Thuận          . Thư viện thành phố Cần Thơ    .

Thư viện tỉnh Đồng Nai

Thư viện tỉnh Bình Dương    . Thư viện tỉnh Hậu Giang
Thư viện thành phố Hải Phòng     . Thư viện tỉnh Hà Tĩnh             .         . Thư viện tỉnh Sóc Trăng           .         .
Trang thông tin điện tử thư viện tổng hợp tỉnh TT Huế    

 

                        THƯ VIỆN NƯỚC NGOÀI

National Library
National Library of Iran                          . National Library of Malaysia            .            National Library of Russia                            
Sabah State Library – Malaysia National Library Board Singapore Bibliotheque Nationale de France
The British Library The Library of Congress National Library of Australia
Thammasat University Libraries National Library of Canada National Library of Medicine

 

Academic Library
Harvard University Library                      .                                .   The Harvard-Yenching Library        .                                      University of Illinois at Urbana Champaign Library           
Columbia University Libraries Berkeley Digital Library Sunsite University of South Alabama Library
The University of Queensland Library CU Digital Library (Chulalongkorn University) New Zealand Digital Library Project at the University of Waikato

 

                            HIỆP HỘI THƯ VIỆN

 

LEAF-VN: Hội Hỗ Trợ Thư viện và Giáo Dục Việt Nam       .

Liên hiệp Thư viện các trường ĐH Phía Nam                       .        IFLA: International Federation of Library Associations
ALA: American Library Association CLA Canadian Library Association Library Association of Singapore
CONSAL Congress of Southeast Asian Librarians RLG: Research Libraries Group ARL: Association of Research Libraries                               
International Coalition of Library Consortia OCLC (Online Computer Library Center) Career Resource Library
BUBL (British Bulletin Board for Libraries) CRL: Center for Research Libraries East Asian Libraries Cooperative
    PACS-L: Public-Access Computer Systems Review

                           THƯ VIỆN TRỰC TUYẾN

Thư viện Khoa học – VLOS           .        Thư viện Hoa Sen              .                      .   Mạng Thông tin – Thư viện Việt Nam