HUHT

Tín chỉ học liệu

HAT-LIB xin giới thiệu nguồn học liệu hiện có tại Thư viện phục vụ theo các tín chỉ môn học với 3 lại hình tài liệu liệu cơ bản:

– Giáo trình bài, giảng chính: Tài liệu nghiên cứu chính thức cho các môn học

– Tài liệu chuyên khảo: Tài liệu đọc thêm của môn học

– Tạp chí chuyên ngành: Tạp chí khoa học công nghệ quốc tế có bản quyền phục vụ cho các chuyên ngành cụ thể

Ghi chú : Sinh viên kích vào từng tên học phần để xem giáo trình chính và tài liệu chuyên khảo

I. HỌC LIỆU PHỤC VỤ SAU ĐẠI HỌC:

II. HỌC LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỌC

1. Tài liệu phân theo ngành học

2. Tài liệu phân theo chủ đề

3. Tài liệu phân theo từng môn học

An toàn thực phẩm

An toàn thương mại điện tử

Bản đồ du lịch

CĐ Tổ chức các loại hình sự kiện (văn hóa, thể thao, giải trí, họp báo…)

Chiến lược kinh doanh du lịch và khách sạn

Chiến lược kinh doanh điện tử

Chuyên đề chiến lược marketing trong kinh doanh khách sạn

Chuyên đề du lịch điện tử

Chuyên đề kinh doanh ẩm thực

Chuyên đề kinh doanh lữ hành

Chuyên đề marketing dịch vụ

Chuyên đề Nghệ thuật xử lý các tình huống trong du lịch

Chuyên đề chiến lược marketing trong kinh doanh khách sạn

Chuyên đề du lịch điện tử

Chuyên đề kinh doanh ẩm thực

Chuyên đề kinh doanh lữ hành

Chuyên đề marketing dịch vụ

Chuyên đề Nghệ thuật xử lý các tình huống trong du lịch

Du lịch ẩm thực

Du lịch bền vững

Du lịch di sản

Du lịch lễ hội và sự kiện

Du lịch MICE

Du lịch sinh thái

Đàm phán kinh doanh

Địa lý du lịch

Đồ họa ứng dụng

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Đường lối Cách mạng Đảng

Giám sát nhà hàng

Giao tiếp trong kinh doanh

Hệ thống các tuyến điểm du lịch

Hướng nghiệp

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán quản trị

Kế toán tài chính

Kênh phân phối điện tử trong du lịch

Khoa học môi trường

Khoá luận tốt nghiệp

Kinh doanh điện tử trong du lịch và khách sạn

Kinh tế du lịch

Kinh tế lượng

Kinh tế môi trường

Kinh tế phát triển

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô 1

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng hoạt náo trong du lịch

Kỹ năng thuyết trình

Kỹ thuật chế biến món ăn

Lập trình website thương mại điện tử

Lập và quản lý dự án du lịch

Lập và quản trị chiến lược quan hệ công chúng

Lễ tân ngoại giao

Lịch sử văn minh thế giới

Lịch sử Việt Nam

Luật du lịch

Luật kinh doanh khách sạn

Luật kinh tế

Luật thương mại điện tử

Lý thuyết xác xuất và thống kê toán

Mạng máy tính và internet

Marketing căn bản

Marketing dịch vụ

Marketing điện tử trong du lịch

Marketing quốc tế

Marketing thị trường tổ chức

Một số xu hướng du lịch điện tử

Nghiên cứu marketing

Nghiệp vụ bàn

Nghiệp vụ Bar

Nghiệp vụ Buồng

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 2

Nghiệp vụ lễ tân

Ngoại ngữ chuyên ngành

Ngoại ngữ chuyên ngành 1

Ngoại ngữ chuyên ngành 2 và 3

Ngoại ngữ cơ bản 1

Ngoại ngữ cơ bản 2

Ngoại ngữ cơ bản 3

Nguyên lý kế toán

Nguyên lý phát triển du lịch bền vững

Nguyên lý thống kê kinh tế

Nhập môn Marketing điện tử

Nhập môn quan hệ công chúng

Nhập môn quản trị khách sạn

Nhập môn quản trị nhà hàng

Nhập môn thương mại điện tử

Nhập môn tổ chức và quản lý sự kiện

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Pháp luật đại cương

Pháp luật về thương mại điện tử

Phương pháp nghiên cứu trong du lịch

Quan hệ báo giới

Quản lý bar và dịch vụ đồ uống

Quản lý doanh nghiệp du lịch

Quản lý du lịch bền vững

Quản lý điểm đến

Quản lý hệ thống thông tin trong du lịch

Quản lý hợp đồng lữ hành

Quản lý rủi ro trong kinh doanh du lịch

Quản lý sự kiện

Quản lý tài nguyên du lịch

Quản lý vận chuyển du lịch

Quản lý văn hoá với phát triển du lịch

Quản trị ẩm thực

Quản trị bán hàng

Quản trị bất động sản du lịch

Quản trị bếp

Quản Trị chất lượng

Quản trị chiến lược

Quản trị cơ sở dữ liệu

Quản trị hệ thống phân phối trực tuyến

Quản trị học

Quản trị hội nghị và yến tiệc

Quản trị khách sạn

Quản trị khu vui chơi giải trí

Quản trị lễ tân

Quản trị lữ hành

Quản trị lưu trú

Quản trị Marketing

Quản trị năng suất trong kinh doanh khách sạn

Quản trị năng suất trong kinh doanh Khách sạn – Nhà hàng

Quản trị nguồn nhân lực du lịch

Quản trị nhà hàng

Quản trị quan hệ khách hàng

Quản trị rủi ro trong kinh doanh du lịch

Quản trị spa và chăm sóc sức khỏe

Quản trị tài chính

Quản trị tài chính du lịch và khách sạn

Quản trị tài chính quốc tế

Quản trị thương hiệu

Quảng cáo

Quy hoạch du lịch

Quy hoạch và phát triển du lịch

Tâm lý du khách

Tâm lý học đại cương

Thanh toán điện tử

Thanh toán quốc tế

Thiết kế khách sạn – Nhà hàng

Thiết kế thực đơn nhà hàng

Thiết kế và điều hành tour

Thiết kế Web

Thống kê du lịch

Thống kê kinh doanh và kinh tế

Thực tập nghiệp vụ

Thực tập nghiệp vụ 1

Thực tập nghiệp vụ 2

Thực tập nghiệp vụ 3

Thực tập nghiệp vụ và quản lý 1

Thực tập nghiệp vụ và quản lý 2

Thực tập nghiệp vụ và quản lý 3

Thực tập quản lý

Tin học đại cương

Toán ứng dụng trong kinh tế

Tổng quan du lịch

Truyền thông đại chúng

Truyền thông điện tử

Truyền thông nội bộ

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Văn hóa ẩm thực

Văn hoá các dân tộc thiểu số

Văn hóa di sản thế giới

Văn hóa di sản Việt Nam và Thế giới

Văn hoá du lịch

Văn hóa đa quốc gia

Văn Hóa Đông Nam Á

Văn hoá học

Văn hóa Huế

Xã hội học đại cương

Xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện

Xây dựng Website thương mại điện tử