HUHT

Ngành Du lịch (Đặc thù)

Giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ các học phần trong chương trình đào tạo cử nhân

ngành DU LỊCH (ĐẶC THÙ)

STT

TÊN HỌC PHẦN

Số tín chỉ

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

A. Kiến thức giáo dục đại cương

31

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin

5

2

3

 

 

 

 

 

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

 

 

 

 

 

 

 

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

 

3

 

 

 

 

 

 

4

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Hướng nghiệp

2

 

2

 

 

 

 

 

 

6

Pháp luật đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

7

Kinh tế vi mô

2

2

 

 

 

 

 

 

 

8

Kinh tế vĩ mô

2

 

2

 

 

 

 

 

 

9

Quản trị học

3

 

 

3

 

 

 

 

 

10

Ngoại ngữ 1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

11

Ngoại ngữ 2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

12

Ngoại ngữ 3

2

 

 

2

 

 

 

 

 

B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

90/121

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Kiến thức cơ sở khối ngành

30

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

 

 

3

 

 

 

 

 

16

Tổng quan du lịch

3

 

3

 

 

 

 

 

 

17

Kinh tế lượng

3

 

 

 

3

 

 

 

 

18

Nguyên lý kế toán

3

 

 

3

 

 

 

 

 

19

Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

 

 

3

 

 

 

 

 

20

Marketing căn bản

3

 

 

3

 

 

 

 

 

21

Quản trị nguồn nhân lực du lịch

3

 

 

 

3

 

 

 

 

22

Quản trị tài chính du lịch và khách sạn

3

 

 

 

3

 

 

 

 

23

Ngoại ngữ chuyên ngành 1

3

 

 

 

3

 

 

 

 

24

Ngoại ngữ chuyên ngành 2

3

 

 

 

 

3

 

 

 

II. Kiến thức ngành

32/58

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

14

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Quy hoạch và phát triển du lịch

3

 

 

 

 

3

   

 

26

Marketing du lịch

3

 

 

 

3

 

 

 

 

27

Chiến lược kinh doanh du lịch và khách sạn

3

 

 

 

 

 

 

3

 

28

Quản lý di sản văn hoá với phát triển du lịch

3

 

 

 

 

 

3

 

 

29

Phương pháp nghiên cứu trong du lịch

2

 

 

 

 

 

2

 

 

Tự chọn

18/43

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Văn hóa Đông Nam Á

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

31

Quản lý hệ thống thông tin du lịch

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

32

Quản trị chất lượng dịch vụ

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

33

Luật du lịch

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

34

Lễ tân ngoại giao

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

35

Tâm lý du khách

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

36

Hệ thống tuyến điểm du lịch

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

37

Thiết kế điều hành chương trình du lịch

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

38

Tổ chức sự kiện

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

39

Du lịch ẩm thực

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

40

Quản trị dịch vụ spa và chăm sóc sức khoẻ

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

41

Quản lý vận chuyển du lịch

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

42

Quản trị khu vui chơi giải trí

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

43

Quản trị khách sạn

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

44

Quản trị nhà hàng

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

45

Quản trị lữ hành

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

46

Thương mai điện tử

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

47

Quản trị quan hệ khách hàng

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

48

Lịch sử văn minh thế giới

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

49

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

III

Kiến thức chuyên ngành

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Quản lý điểm đến

2

 

 

 

 

 

2

 

 

51

Du lịch bền vững

2

 

 

 

 

 

 

2

 

52

Quản lý tài nguyên du lịch

2

 

 

 

 

 

 

2

 

53

Văn hoá và du lịch

2

 

 

 

 

 

 

2

 

54

Lập và quản lý dự án du lịch

2

 

 

 

 

 

 

2

 

IV. Thực tập, kiến tập

12

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Thực tập nghiệp vụ 1

3

 

3

 

 

 

 

 

 

56

Thực tập nghiệp vụ 2

3

 

 

 

3

 

 

 

 

57

Thực tập nghiệp vụ 3

3

 

 

 

 

3

 

 

 

58

Thực tập quản lý

3

 

 

 

 

 

3

 

 

V. Làm chuyên đề hoặc khoá luận tốt nghiệp

7

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Làm khóa luận

7

 

 

 

 

 

 

 

7

59

Khoá luận tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

7

5.2.

Học phần thay thế khoá luận

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Chuyên đề Tổng hợp

2

 

 

 

 

 

 

 

2

61

Chuyên đề Tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

 

 

5

TỔNG

122/147

14

18

17

18

15/21

16/23

17/30

7