HUHT

Ngành Du lịch

Giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ các học phần trong chương trình đào tạo cử nhân

ngành DU LỊCH

STT

TÊN HỌC PHẦN

Số tín chỉ

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

A. Kiến thức giáo dục đại cương

36

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin

5

2

3

 

 

 

 

 

 

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

2

 

 

 

 

 

 

 

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

 

3

 

 

 

 

 

 

4

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

5

Toán ứng dụng trong kinh tế

3

3

 

 

 

 

 

 

 

6

Hướng nghiệp

2

 

2

 

 

 

 

 

 

7

Pháp luật đại cương

2

 

2

 

 

 

 

 

 

8

Kinh tế vi mô

3

 

3

 

 

 

 

 

 

9

Kinh tế vĩ mô

3

 

 

3

 

 

 

 

 

10

Quản trị học

3

 

 

3

 

 

 

 

 

11

Ngoại ngữ 1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

12

Ngoại ngữ 2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

13

Ngoại ngữ 3

2

 

 

2

 

 

 

 

 

14

Giáo dục thể chất

 

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

 

 

 

15

Giáo dục quốc phòng

 

[x]

 

 

 

 

 

 

 

B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

85/121

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

Kiến thức cơ sở khối ngành

30

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

 

 

 

3

 

 

 

 

17

Tổng quan du lịch

3

 

3

 

 

 

 

 

 

18

Kinh tế lượng

3

 

 

 

3

 

 

 

 

19

Nguyên lý kế toán

3

 

 

3

 

 

 

 

 

20

Thống kê kinh doanh và kinh tế

3

 

 

3

 

 

 

 

 

21

Marketing căn bản

3

 

 

3

 

 

 

 

 

22

Quản trị nguồn nhân lực du lịch

3

 

 

 

 

 

3

 

 

23

Quản trị tài chính du lịch và khách sạn

3

 

 

 

   

3

 

 

24

Ngoại ngữ chuyên ngành 1

3

 

 

 

3

 

 

 

 

25

Ngoại ngữ chuyên ngành 2

3

 

 

 

 

3

 

 

 

II. Kiến thức ngành

29/65

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

13

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Kinh tế du lịch

2

 

 

 

2

 

 

 

 

27

Quy hoạch du lịch

2

 

 

 

 

2

   

 

28

Marketing du lịch

3

 

 

 

3

 

 

 

 

29

Chiến lược kinh doanh du lịch và khách sạn

3

 

 

 

 

 

 

3

 

30

Quản lý văn hoá với phát triển du lịch

3

 

 

 

 

 

3

 

 

Tự chọn

16/52

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Văn hóa đa quốc gia

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

32

Quản lý hệ thống thông tin du lịch

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

33

Quản trị chất lượng dịch vụ

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

34

Luật kinh tế

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

35

Lễ tân ngoại giao

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

36

Tâm lý du khách

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

37

Hệ thống tuyến điểm du lịch

3

 

 

 

 

(3)

 

 

 

38

Thiết kế điều hành chương trình du lịch

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

39

Du lịch lễ hội và sự kiện

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

40

Du lịch ẩm thực

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

41

Quản trị dịch vụ spa và chăm sóc sức khoẻ

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

42

Quản lý vận chuyển du lịch

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

43

Quản trị khu vui chơi giải trí

2

 

 

 

 

 

 (2)

 

 

44

Nhập môn quản trị khách sạn

2

 

 

 

 

(2)

 

 

 

45

Nhập môn quản trị nhà hàng

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

46

Nhập môn quản trị lữ hành

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

47

Nhập môn thương mai điện tử

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

48

Quản trị quan hệ khách hàng

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

49

Phương pháp nghiên cứu trong du lịch

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

50

Kế toán tài chính

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

51

Giao tiếp trong kinh doanh

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

52

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

53

Văn hoá và du lịch

2

 

 

 

 

 

 

(2 )

 

III

Kiến thức chuyên ngành

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Quản lý điểm đến

2

 

 

 

 

 

2

 

 

55

Quản lý du lịch bền vững

2

 

 

 

 

 

 

2

 

56

Quản lý tài nguyên du lịch

2

 

 

 

 

 

 

2

 

57

Quản lý doanh nghiệp du lịch

2

 

 

 

 

 

 

2

 

58

Lập và quản lý dự án du lịch

2

 

 

 

 

 

 

2

 

IV. Thực tập, kiến tập

9

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Thực tập nghiệp vụ 1

3

 

 

 

3

 

 

 

 

60

Thực tập nghiệp vụ 2

3

 

 

 

 

3

 

 

 

61

Thực tập quản lý

3

 

 

 

 

 

3

 

 

V. Làm chuyên đề hoặc khoá luận tốt nghiệp

7

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.

Làm khóa luận

7

 

 

 

 

 

 

 

7

62

Khoá luận tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

7

5.2.

Học phần thay thế khoá luận

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Chuyên đề Tổng hợp

2

 

 

 

 

 

 

 

2

64

Chuyên đề Tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

 

 

5

TỔNG

121/157

13

18

17

17

16/21

16/26

17/38

7