HUHT

Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành 2020

TT

Mã học phần

TÊN HỌC PHẦN

Số TC

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

A

  KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

36/42

 

I

  Lý luận chính trị

11

 

       Bắt buộc

11

 

1

DCU1043

Triết học Mác – Lênin

3

3

 

 

 

 

 

 

 

2

DCU1022

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

2

 

2

 

 

 

 

 

 

3

DCU1012

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

 

 

2

 

 

 

 

 

4

DCU1052

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

 

2

 

 

 

 

5

DCU1032

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

 

 

 

2

 

 

 

II

  Khoa học tự nhiên

6

 

       Bắt buộc

6

 

6

DCU1063

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

 

3

 

 

 

 

 

 

7

ICT1333

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

III

  Khoa học xã hội – nhân văn

6/12

 

       Bắt buộc

2

 

8

DLH1362

 Pháp luật đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

       Tự chọn

4/10

 

 

 

 

 

 

 

 

9

DLH1283

Luật kinh tế

3

 

 

(3)

 

 

 

 

 

10

DLH1573

Xã hội học đại cương

3

 

(3)

 

 

 

 

 

 

11

QLH1132

Khoa học môi trường

2

 

(2)

 

 

 

 

 

 

12

QLH1332

Tâm lý học đại cương

2

 

(2)

 

 

 

 

 

 

IV

  Ngoại ngữ

13

 

       Bắt buộc

13

 

13

DCU1103

Ngoại ngữ cơ bản 1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

14

DCU1112

Ngoại ngữ cơ bản 2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

15

DCU1122

Ngoại ngữ cơ bản 3

2

 

 

2

 

 

 

 

 

16

QLH1233

Ngoại ngữ chuyên ngành 1

3

 

 

 

3

 

 

 

 

17

QLH1243

Ngoại ngữ chuyên ngành 2

3

 

 

 

 

3

 

 

 

V

GDTC1015

Giáo dục thể chất

 

VI

GDQP1017

Giáo dục quốc phòng

 

B

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

71

 

VII

Kiến thức cơ sở của khối ngành

21

 

       Bắt buộc

21

 

Module: Kiến thức cơ sở khối kinh tế

 

 

18

DLH2033

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

 

 

3

 

 

 

 

 

19

DLH2232

Kinh tế học ứng dụng

3

3

 

 

 

 

 

 

 

20

DLH2333

Nguyên lý kế toán

3

 

 

3

 

 

 

 

 

21

DLH2503

Tổng quan Du lịch

3

3

 

 

 

 

 

 

 

22

DLH3353

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

 

 

 

3

 

 

 

 

23

EMM2093

Marketing căn bản

3

 

3

 

 

 

 

 

 

24

EMM3263

Quản trị học

3

 

3

 

 

 

 

 

 

VIII

Kiến thức cơ sở của ngành

14

 

       Bắt buộc

14

 

Module: Kiến thức cơ sở khối văn hóa

 

 

25

DLH3562

Văn hoá và du lịch

2

 

 

 

2

 

 

 

 

26

EMM3103

Marketing dịch vụ

3

 

 

 

 

3

 

 

 

27

EMM3193

Phương pháp nghiên cứu trong Du lịch

3

 

 

 

 

3

 

 

 

28

EMM3223

Quản lý điểm đến

3

 

 

3

 

 

 

 

 

29

EMM3303

Quản trị nhân lực

3

 

 

 

3

 

 

 

 

IX

Kiến thức ngành

27/76

 

       Bắt buộc

9

 

Module: Kiến thức cơ sở ngành du lịch dịch vụ

 

 

30

DLH4342

Du lịch bền vững

3

 

 

 

 

 

3

 

 

31

ICT4253

Quản lý hệ thống thông tin trong Du lịch

3

 

 

 

 

 

 

3

 

32

QLH3322

Quản trị lữ hành

3

 

 

 

 

3

 

 

 

Tự chọn

18/69

 

Module: Kinh tế du lịch

 

 

33

DLH3123

 Kế toán doanh nghiệp

3

 

 

 

 

(3)

 

 

 

34

DLH3242

 Lập và quản lý dự án Du lịch

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

35

DLH3272

 Luật Du lịch

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

36

DLH3443

 Quy hoạch Du lịch

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

37

DLH3482

 Thống kê kinh doanh và kinh tế

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

38

 

 Quản trị quan hệ khách hàng

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

39

 

 Đàm phán kinh doanh

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

        Module: Văn hóa du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

DLH3512

Văn hoá di sản Việt Nam và thế giới

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

41

DLH3552

Văn hóa Đông Nam Á

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

42

QKN3382

Du lịch ẩm thực

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

43

QLH3362

Văn hóa các dân tộc thiểu số

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

        Module: Lữ hành du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

QLH3012

 Bản đồ du lịch

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

45

QLH3072

Du lịch MICE

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

46

QLH3082

Địa lý du lịch

2

 

 

 

(2)

 

 

 

 

47

QLH3152

Kỹ năng giao tiếp

2

 

 

 

(2)

 

 

 

 

48

QLH3193

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1

3

 

 

 

 

(3)

 

 

 

49

QLH3253

Ngoại ngữ chuyên ngành 3

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

50

QLH3262

Nhập môn Quản trị lữ hành

2

 

 

 

(2)

 

 

 

 

51

QLH4162

Kỹ năng hoạt náo trong du lịch

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

52

QLH4272

Quản lý hợp đồng lữ hành

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

Module: Marketing du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

EMM3162

Nhập môn Quan hệ công chúng

2

 

 

 

(2)

 

 

 

 

54

EMM3072

Kỹ năng thuyết trình

2

 

 

 

(2)

 

 

 

 

55

EMM3253

Quản trị chiến lược

3

 

 

(3)

 

 

 

 

 

56

EMM3323

Lễ tân ngoại giao

3

 

 

(3)

 

 

 

 

 

57

EMM3332

Quản trị thương hiệu

2

 

 

(2)

 

 

 

 

 

58

EMM4132

Marketing thị trường tổ chức

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

59

EMM4172

Nhập môn tổ chức và quản lý sự kiện

2

 

 

 

(2)

 

 

 

 

60

EMM4342

Quảng cáo

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

61

ICT2193

Nhập môn Du lịch điện tử

3

 

 

 

 

(3)

 

 

 

62

ICT4202

Nhập môn marketing điện tử

2

 

 

(2)

 

 

 

 

 

63

ICT4352

Truyền thông đại chúng

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

X

 Kiến thức chuyên ngành

9/45

 

Module: Hướng dẫn du lịch

 

Bắt buộc

9

 

64

QLH4172

Nghệ thuật xử lý tình huống trong du lịch

3

 

 

 

 

 

 

3

 

65

QLH4183

Lịch sử Việt Nam

3

 

 

 

 

 

3

 

 

66

QLH4203

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 2

3

 

 

 

 

 

 

3

 

Module: Quản lý lữ hành

 

Bắt buộc

9

 

67

QLH3282

Hệ thống tuyến điểm

3

 

 

 

 

 

 

3

 

68

QLH3303

Xu hướng du lịch đương đại

3

 

 

 

 

 

3

 

 

69

QLH4352

Thiết kế và điều hành chương trình du lịch

3

 

 

 

 

 

 

3

 

Module: Tổ chức và quản lý sự kiện

 

Bắt buộc

9

 

70

EMM4233

Xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện

3

 

 

 

 

 

3

 

 

71

EMM4373

Thiết kế trải nghiệm trong sự kiện

3

 

 

 

 

 

 

3

 

72

EMM4383

Quản trị lễ hội và sự kiện

3

 

 

 

 

 

 

3

 

Module: Truyền thông & Marketing du lịch dịch vụ

 

Bắt buộc

9

 

73

EMM4122

Marketing quốc tế

3

 

 

 

 

 

3

 

 

74

EMM4142

Nghiên cứu marketing

3

 

 

 

 

 

 

3

 

75

EMM4393

Quản trị Marketing

3

 

 

 

 

 

 

3

 

Module: Quản trị quan hệ công chúng

 

Bắt buộc

9

 

76

EMM3202

Quan hệ báo giới

3

 

 

 

 

 

3

 

 

77

EMM4082

Lập và quản trị chiến lược quan hệ công chúng

3

 

 

 

 

 

 

3

 

78

EMM4362

Truyền thông nội bộ

3

 

 

 

 

 

 

3

 

C

THỰC TẬP

6

 

XI

Module: Thực tập

6

 

79

TTH3012

 Thực tập nghiệp vụ

3

 

 

 

 

 

3

 

 

80

TTH3112

 Thực tập quản lý

3

 

 

 

 

 

3

 

 

D

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

7

 

XII

Làm khóa luận

7

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII

 Học phần thay thế khoá luận

7

 

 

 

 

 

 

 

7

Module: Chuyên đề tốt nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

 QLH4055

 Chuyên đề tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

 

 

5

Module: Chuyên đề theo chuyên ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

 

82

QLH4032

CĐ Hướng dẫn du lịch

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyên ngành Quản lý lữ hành

 

83

QLH4022

CĐ Kinh doanh lữ hành

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyên ngành Tổ chức và quản lý sự kiện

 

84

EMM4022

CĐ Tổ chức các loại hình sự kiện

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyên ngành Quản trị quan hệ công chúng

 

85

EMM4032

CĐ Truyền thông và xây dựng thương hiệu

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyên ngành Truyền thông & Marketing du lịch dịch vụ

 

86

MAR4912

CĐ Giao tiếp Marketing tổng hợp

2

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổng cộng

120

17

15/20

16/28

16/25

16/23

17/36

16/23

7