HUHT

Ngành Quản trị kinh doanh

Giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ các học phần trong chương trình đào tạo cử nhân

của ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH

Gồm các chuyên ngành:   – Quản trị kinh doanh du lịch

                                             – Truyền thông và marketing

                                             – Tổ chức và quản lý sự kiện

                                             – Quản trị quan hệ công chúng

                                             – Thương mại điện tử

 

TT


học phần

TÊN HỌC PHẦN

Số
T
C

Học kỳ

1

2

3

4

5

6

7

8

A

 

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

36/42

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Lý luận chính trị

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

1

DHKH1015

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin

5

2

3

 

 

 

 

 

 

2

DHKH1022

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

2

 

 

 

 

 

 

3

DHKH1033

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

 

 

3

 

 

 

 

 

II

 

Khoa học tự nhiên

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

4

CTT1013

Tin học đại cương

3

3

 

 

 

 

 

 

 

5

HTTT1012

Toán cao cấp 1

2

2

 

 

 

 

 

 

 

6

HTTT1022

Toán cao cấp 2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

7

HTTT1033

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

 

3

 

 

 

 

 

 

III

 

Khoa học xã hội – nhân văn

6/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

2

 

 

 

 

 

 

 

 

8

DHKH1042

Pháp luật đại cương

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự chọn

4/10

 

 

 

 

 

 

 

 

9

LHA1012

Tâm lý học đại cương

2

 

(2)

 

 

 

 

 

 

10

DHKH1072

Khoa học môi trường

2

 

(2)

 

 

 

 

 

 

11

DHKH1053

Luật kinh tế

3

 

(3)

 

 

 

 

 

 

12

DHKH1082

Xã hội học đại cương

3

 

(3)

 

 

 

 

 

 

IV

 

Ngoại ngữ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

13

DHNN1013

Ngoại ngữ cơ bản 1

3

3

 

 

 

 

 

 

 

14

DHNN1022

Ngoại ngữ cơ bản 2

2

 

2

 

 

 

 

 

 

15

DHNN1032

Ngoại ngữ cơ bản 3

2

 

 

2

 

 

 

 

 

16

KSA1013

Ngoại ngữ chuyên ngành

3

 

 

 

3

 

 

 

 

B

 

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

73/115

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

 

Kiến thức cơ sở của khối ngành

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

15

 

 

 

 

 

 

 

 

17

DLH2033

Kinh tế vi mô 1

3

 

3

 

 

 

 

 

 

18

DLH2043

Kinh tế vĩ mô 1

3

 

 

3

 

 

 

 

 

19

MAR2013

Marketing căn bản

3

 

 

3

 

 

 

 

 

20

DLH2053

Nguyên lý kế toán

3

 

 

3

 

 

 

 

 

21

DLH2063

Kinh tế lượng

3

 

 

3

 

 

 

 

 

VIII

 

Kiến thức cơ sở của ngành

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

KSA2023

Quản trị học

3

 

 

 

3

 

 

 

 

23

KSA2053

Quản trị chiến lược

3

 

 

 

 

3

 

 

 

24

KSA2033

Quản trị nhân lực

3

 

 

 

 

3

 

 

 

25

KSA2043

Quản trị tài chính

3

 

 

 

 

3

 

 

 

26

DLH2073

Tổng quan du lịch

3

 

 

 

3

 

 

 

 

27

MAR2023

Marketing dịch vụ

3

 

 

 

3

 

 

 

 

28

HTTT4403

Nguyên lý thống kê kinh tế

3

 

 

 

 

3

 

 

 

IX

 

Kiến thức ngành

27/65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

29

DLH3083

Văn hóa học

3

 

 

 

3

 

 

 

 

30

DLH4113

Cơ sở văn hóa Việt Nam

3

 

 

 

 

3

 

 

 

31

MAR3032

Nhập môn quan hệ công chúng

2

 

 

 

2

 

 

 

 

32

CTT3022

Nhập môn thương mại điện tử

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tự chọn

17/55

 

 

 

 

 

 

 

 

33

DLH4122

Văn hoá và du lịch

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

34

DLH3092

Phương pháp nghiên cứu trong du lịch

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

35

MAR4192

Lễ tân ngoại giao

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

36

KSA4102

Quản trị thương hiệu

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

37

MAR4202

Kỹ năng thuyết trình

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

38

MAR4212

Quan hệ báo giới

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

39

CTT4103

Quản lý hệ thống thông tin trong du lịch

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

40

CTT4113

Nhập môn du lịch điện tử

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

41

LHA4042

Kỹ năng giao tiếp

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

42

LHA4052

Tâm lý du khách

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

43

DLH4133

Kế toán doanh nghiệp

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

44

MAR4222

Thanh toán quốc tế

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

45

CTT4123

Thiết kế web

3

 

 

 

 

 

(3)

 

 

46

DLH4142

Luật du lịch

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

47

LHA4063

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 1

3

 

 

 

 

 

 

(3)

 

48

DLH4152

Thống kê du lịch

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

49

CTT3092

An ninh thương mại điện tử

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

50

CTT4112

Chiên lược kinh doanh điện tử

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

51

CTT3082

Đồ họa ứng dụng

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

52

CTT2072

Mạng máy tính và Internet

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

53

CTT4142

Luật thương mại điện tử

2

 

 

 

 

 

(2)

 

 

54

DLH2192

Nguyên lý phát triển du lịch bền vững

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

55

DLH2182

Quản lý điểm đến

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

56

DLH3012

Lập và quản lý dự án du lịch

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

57

MAR3062

Du lịch MICE

2

 

 

 

 

 

 

(2)

 

X

 

Kiến thức chuyên ngành

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh du lịch

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

58

KSA3063

Quản trị khách sạn

3

 

 

 

 

 

 

3

 

59

LHA3033

Quản trị lữ hành

3

 

 

 

 

 

 

3

 

60

KSA3072

Quản trị nhà hàng

2

 

 

 

 

 

 

2

 

61

KSA3082

Quản trị chất lượng

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Tổ chức và quản lý sự kiện

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

62

MAR3042

Nhập môn tổ chức và quản lý sự kiện

2

 

 

 

 

 

 

2

 

63

MAR3053

Quản lý sự kiện

3

 

 

 

 

 

 

3

 

64

MAR3073

Xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện

3

 

 

 

 

 

 

3

 

65

MAR3082

Kỹ năng hoạt náo trong du lịch

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Truyền thông & marketing du lịch dịch vụ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

66

MAR3102

Marketing quốc tế

2

 

 

 

 

 

 

2

 

67

MAR3112

Nghiên cứu marketing

2

 

 

 

 

 

 

2

 

68

MAR3092

Marketing thị trường tổ chức

2

 

 

 

 

 

 

2

 

69

MAR3122

Nhập môn marketing điện tử

2

 

 

 

 

 

 

2

 

70

MAR3142

Truyền thông đại chúng

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Quản trị quan hệ công chúng

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

71

MAR3152

Lập và quản trị chiến lược quan hệ công chúng

2

 

 

 

 

 

 

2

 

72

MAR3182

Đàm phán kinh doanh

2

 

 

 

 

 

 

2

 

73

KSA3092

Quản trị bán hàng

2

 

 

 

 

 

 

2

 

74

MAR3172

Quảng cáo

2

 

 

 

 

 

 

2

 

75

MAR3162

Truyền thông nội bộ

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Thương mại điện tử du lịch dịch vụ

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bắt buộc

10

 

 

 

 

 

 

 

 

76

CTT3042

Cơ bản về ngôn ngữ lập trình

2

 

 

 

 

 

 

2

 

77

CTT3052

Cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu

2

 

 

 

 

 

 

2

 

78

CTT3063

Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin

3

 

 

 

 

 

 

3

 

79

CTT4163

Lập trình website thương mại điện tử

3

 

 

 

 

 

 

3

 

C

 

THỰC TẬP

4

 

 

 

 

 

 

 

 

XI

 

Các đợt thực tập

4

 

 

 

 

 

 

 

 

80

KSA4712

Thực tập nghiệp vụ

2

 

 

 

 

 

2

 

 

81

KSA4722

Thực tập quản lý

2

 

 

 

 

 

2

 

 

D

 

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

7

 

 

 

 

 

 

 

 

XII

 

Làm khóa luận

7

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII

 

Học phần thay thế khoá luận

7

 

 

 

 

 

 

 

 

82

KSA4735

Chuyên đề tốt nghiệp

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

KSA4912

CĐ Kinh doanh khách sạn

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên ngành Tổ chức và Quản lý sự kiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

MAR4922

CĐ Tổ chức các loại hình sự kiện (văn hóa, thể thao, giải trí, họp báo…)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên ngành Quản trị quan hệ công chúng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

MAR4912

CĐ Marketing dịch vụ

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên ngành Truyền thông và Marketing du lịch dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

MAR4932

CĐ Truyền thông và xây dựng thương hiệu

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên ngành Thương mại điện tử du lịch dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

CTT4912

CĐ Du lịch điện tử

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

120/
164

14

17/
23

17

17

17

16/
33

15/
36

7