HUHT

Sau đại học

HỌC LIỆU PHỤC VỤ HỌC VIÊN CAO HỌC

DANH MỤC CÁC TÍN CHỈ CAO HỌC

NGÀNH: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

 

STT

Tên học phần

Ghi chú

     1.             

Đổi mới và phát triển sản phẩm du lịch

 

     2.             

Kinh tế học ứng dụng trong du lịch

 

     3.             

Kinh tế học ứng dụng trong du lịch

 

     4.             

Lập và quản lý dự án kinh doanh du lịch

 

     5.             

Marketing điểm đến

 

     6.             

Phương pháp nghiên cứu trong du lịch

 

     7.             

Quản lý du lịch và di sản

 

     8.             

Quản lý điểm đến

 

     9.             

Quản lý hệ thống thông tin trong du lịch

 

 10.             

Quản lý nhà nước về du lịch

 

 11.             

Quản lý sự kiện

 

 12.             

Quản lý tài nguyên du lịch

 

 13.             

Quản lý văn hóa phát triển du lịch

 

 14.             

Quản trị bền vững điểm du lịch

 

 15.             

Quản trị chất lượng dịch vụ du lịch

 

 16.             

Quản trị chiến lược doanh nghiệp dịch vụ du lịch và lữ hành

 

 17.             

Quản trị doanh nghiệp dịch vụ du lịch và lữ hành

 

 18.             

Quản trị khách sạn quốc tế

 

 19.             

Quản trị Marketing

 

 20.             

Quản trị nhân lực du lịch

 

 21.             

Quản trị quan hệ khách hàng

 

 22.             

Quản trị rủi ro trong kinh doanh lữ hành

 

 23.             

Quản trị tour

 

 24.             

Tài chính và phân tích kinh tế trong du lịch

 

 25.             

Thương mại điện tử trong du lịch

 

 26.             

Tiếng anh

 

 27.             

Triết học