HUHT

Marketing điểm đến

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số cá biệt

Ghi chú

          1           

Destination Branding creating the unique destination proposition

Pritchard, A and Pricle

Butter Worths Oxford

2004

ebook

 

Tài liệu chính

          2           

The International Marketing of Travel and Tourism

Francois Vellas and Lionel Bécherel

 

1999

ebook

 

 

          3           

Marketing and managing tourism destinations

Alastais M. Morrison

Routledge

2019

ebook

 

 

          4           

Destination Marketing and Management: Theories and Implication

Y. Wang, A. Pizam

Cabi Publishing

2011

ebook

 

 

          5           

Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition

Morgan, A. Pritchard & R. Pride

Oxford, Butterworth-Heinemann

2007

ebook

 

 

          6           

A practical guide to tourism destination management

World Tourism Organization

World Tourism Organization

2007

ebook

 

 

 

          7           

Du lịch 3 miền tập 1: Nam

Bửu Ngôn

Nxb Thanh Niên

2012

Sách in

V1932-1934

V1941-1942

TLTK

          8           

Du lịch 3 miền tp 2: Trung

Bửu Ngôn

Nxb Thanh Niên

2016

Sách in

V1935-1937

V1943-1944

TLTK

          9           

Du lịch 3 miền tập 3: Bắc

Bửu Ngôn

Nxb Thanh Niên

2008

Sách in

V1938-1940

V1945-1946

TLTK

        10         

Lữ hành du lịch

Trần Văn Mậu

Nxb Giáo dục

1998

Sách in

V858

 

        11         

Địa lý kinh tế xã hội thế giới

Ông Thị Đan Thanh

Nxb ĐH Sư phạm

2009

Sách in

V856

 

        12         

Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam

Nguyễn Viết Thịnh

Nxb Giáo dục

2009

Sách in

V866

 

        13         

Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam

Lê Thông

Nxb ĐHSP

2004

Sách in

V867

 

        14         

Hỏi đáp về làng nghề truyền thống Việt Nam

Phạm Bá Toàn

Nxb QĐND

2009

Sách in

V894

 

        15         

Du lịch Việt Nam những điểm đến

Đỗ Thị Ánh Tuyết

Nxb Thanh niên

2006

Sách in

V877

 

        16         

Tài nguyên du lịch

Lê Thông

 

1995

Sách in

V876

 

        17         

Hỏi đáp về phong tục lễ tết của các nước trên thế giới

Nguyễn Văn Chính

Nxb QĐND

2009

Sách in

V887

 

 

        18         

Công nghệ du lịch

Dennis L. Foster

Nxb Thống kê

2001

Sách in

V895

 

        19         

Sổ tay khám phá Trung Quốc

Minh Châu

Nxb VHTT

2007

Sách in

V884

 

        20         

Sổ tay du lịch 3 miền

Thanh Bình

Nxb Lao động

2009

Sách in

V893

 

        21         

Địa lý các tỉnh thành Việt Nam

Lê Thông

Nxb Giáo dục

2005

Sách in

V896

 

        22         

Lịch sử địa danh Việt Nam

Vũ Ngọc Khánh

Nxb Thanh Niên

2008

Sách in

V900

 

        23         

Du lịch 3 miền

Bửu Ngôn

Thanh niên

2008

Sách in

V903

 

        24         

Hỏi đáp vê các hang, động, địa đạo nổi tiếng ở Việt Nam

Đặng Việt Thủy

Nxb QĐND

2009

Sách in

V902

 

        25         

Địạ lý kinh tế xã hội châu Á

Bùi Thị Hải Yến

Nxb Giáo dục

2009

Sách in

V908

 

        26         

Địa lý kinh tế xã hội châu Mỹ, châu Phi và châu Đại Dương

Bùi Thị Hải Yến

Nxb Giáo dục

2009

Sách in

V909

 

        27         

Đất nước mến yêu

Vương Lan

Nxb TPHCM

1995

Sách in

V911

 

        28         

Việt nam hình ảnh

Trần Anh Thơ

Nxb Giáo dục

2003

Sách in

V915

 

        29         

Đình chùa lăng tẩm

 

Nxb VHTT

 

Sách in

V917

 

        30         

Di tích danh lam Hà Nội và vùng phụ cận

Lưu Minh Trị

Nxb Hà Nội

2000

Sách in

V918

 

        31         

Địa lý kinh tế Việt Nam

Văn Thái

Nxb Giáo dục

1999

Sách in

V935

 

        32         

Đường phố Đà Nẵng

Thạch Phương

Nxb Đà Nẵng

2002

Sách in

V934

 

        33         

Hành trình về làng Việt cổ

Bùi Xuân Đính

 

2008

Sách in

V932

 

        34         

Đình chùa nổi tiếng Việt Nam

Ngô Thị Kim Doan

Nxb VHTT

2004

Sách in

V927

 

        35         

Địa lý kinh tế xã hội châu Âu

Bùi Thị Hải Yến

Nxb Giáo dục

2008

Sách in

V928

 

        36         

Sổ tay địa danh Việt Nam

Nguyễn Dược

Nxb Giáo dục

1998

Sách in

V938

 

        37         

Làng nghề du lịch  Việt Nam

Hoàng Văn Châu

Nxb Thống kê

2007

Sách in

V939

 

        38         

Địa danh lịch sử

Nguyễn Thị Thu Hiền

Nxb ĐH Bách khoa

2007

Sách in

V945

 

        39         

Sổ tay du lịch 3 miền

Hồng Yến

Nxb Lao động

2009

Sách in

V947

 

        40         

Sổ tay du lịch 3 miền

Thanh Bình

Nxb Lao động

2009

Sách in

V956

 

        41         

Sổ tay đị danh du lịch

Nguyễn Quang Hà

Nxb Giáo dục

1997

Sách in

V959

 

        42         

Những kỳ quan du lịch

Bùi Văn Quảng

Nxb Trẻ

2007

Sách in

V963

 

        43         

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

Bùi Thị Hải Yến

Nxb Giáo dục

2012

Sách in

V1039-1043

 

        44         

Du lịch Việt Nam

ĐH Duy Tân

Nxb ĐH Duy Tân

2011

Sách in

V1299