HUHT

Quản lý điểm đến

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số cá biệt

Ghi chú

          1           

Destination Marketing and Management: Theories and Implication

Y. Wang, A. Pizam

Cabi Publishing

2011

ebook

 

 

          2           

Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition

Morgan, A. Pritchard & R. Pride

Oxford, Butterworth-Heinemann

2007

ebook

 

 

          3           

A practical guide to tourism destination management

World Tourism Organization

World Tourism Organization

2007

ebook

 

 

          4           

Du lịch 3 miền tập 1: Nam

Bửu Ngôn

Nxb Thanh Niên

2012

Sách in

V1932-1934

V1941-1942

TLTK

          5           

Du lịch 3 miền tp 2: Trung

Bửu Ngôn

Nxb Thanh Niên

2016

Sách in

V1935-1937

V1943-1944

TLTK

          6           

Du lịch 3 miền tập 3: Bắc

Bửu Ngôn

Nxb Thanh Niên

2008

Sách in

V1938-1940

V1945-1946

TLTK

          7           

Lữ hành du lịch

Trần Văn Mậu

Nxb Giáo dục

1998

Sách in

V858

 

          8           

Địa lý kinh tế xã hội thế giới

Ông Thị Đan Thanh

Nxb ĐH Sư phạm

2009

Sách in

V856

 

          9           

Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam

Nguyễn Viết Thịnh

Nxb Giáo dục

2009

Sách in

V866

 

        10         

Địa lý kinh tế xã hội Việt Nam

Lê Thông

Nxb ĐHSP

2004

Sách in

V867

 

        11         

Hỏi đáp về làng nghề truyền thống Việt Nam

Phạm Bá Toàn

Nxb QĐND

2009

Sách in

V894