HUHT

Quản trị chiến lược doanh nghiệp dịch vụ du lịch và lữ hành

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình tài liệu

Ghi chú

        1             

Strategic Management

 

Charles W. L. Hill and Gareth R. Jones

Houghton Mifflin Company

2012

Ebook

 

        2             

Gt Quản trị chiến lược

Lại Xuân Thủy

Nxb ĐH Huế

2006

Sách in

 

        3             

Gt Quản trị chiến lược

PGS.TS. Ngô Kim Thanh

Nxb ĐH KTQD

2012

Ebook

 

        4             

Bài tập Quản trị chiến lược

PGS.TS. Ngô Kim Thanh

Nxb ĐH KTQD

2011

Ebook

http://dulich hue.achweb.com

 

        5             

Quản Trị chiến lược

Lê Thế Giới

Nhà Xb Dân Trí

2014

Sách in

Mới bổ sung

        6             

Cách hoạch định và thực thi chiến lược

Wallace Stettinius

Nxb McGraw-Hill

2008

Ebook

/http://dulichhue.

sachweb.com

        7             

Quản trị chiến lược

Đoàn Thị Hồng Vân

Nxb Tổng Hợp TPHCM

2011

Sách in

MBS

        8             

Quản trị chiến lược trong nền kinh tế toàn cầu

Phạm Thị Thu Phương

Nxb Khoa học và Kỹ Thuật

2009

Sách in

MBS

        9             

Gt Quản trị chiến lược

PGS.TS. Ngô Kim Thanh

Nxb ĐH KTQD

2011

Sách in

V1149-1153

    10             

Gt Quản trị chiến lược

PGS.TS. Ngô Kim Thanh

Nxb ĐH KTQD

2014

Sách in

V1642-1646

    11             

Chiến lược kinh doanh hiệu quả

Strategy

Nxb tổng hợp Tp. HCM

2016

Sách in

MBS

    12             

Crafting & Executing Strategy

A.Thompson JR

Mc Graw Hill

2007

Sách in

L786-L788

    13             

Blue Ocean Strategy

W.Chan Kim

Harvard Business Review

2015

Sách in

L1489

    14             

Manegement Strategy

A.Marcus

Mc Graw Hill

2011

Sách in

L1183-L1185

    15             

Successful Marketing Strategies for Nonprofit organnizations

J.Mcleish

Wiley

2011

Sách in

L1511

    16             

The Art of Asset allocation

M.Darst

Mc Graw Hill

2008

Sách in

L575

    17             

The First 90 Days

D.Watkins

Harvard Business Review

2013

Sách in

 

    18             

Designed To Win

Yoshihara

Mc Graw Hill

2006

Sách in

L194

    19             

Playing To Win

G.Lafley

Harvard Business Review

2012

Sách in

 

    20             

Executing Strategy for Business Results

A Timesaving Guide

Harvard Business Review

2007

Sách in

L889

    21             

Essentials of Strategic Management

John E. Gamble, Arthur A. Thompson Jr

Nxb McGraw-Hill

2011

Sách in

L1190

    22             

Strategic Management

Dess, Lumpkin

Mc Graw Hill

2007

Sách in

L861

    23             

Management Accounting for the Hospitality Tourism and Leisure industries A Strategic Approach

Debra Adams

Thomson

2006

Sách in

L394