HUHT

Quản trị doanh nghiệp dịch vụ du lịch và lữ hành

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình tài liệu

Ghi chú

1

Giáo trình quản trị doanh nghiệp

Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm

Nxb ĐHKTQD

2010

tailieuvn

Giáo trình chính

2

Quản trị kinh doanh khách sạn

Nguyễn Quyết Thắng

Nxb Tài chính

2014

V2443

Giáo trình chính

3

Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành

Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương

Nxb ĐHKTQD

2012

V1677-1680

Giáo trình chính

4

Quản trị doanh nghiệp: Lý thuyết, nghiên cứu và thực hành

Kent Baker và Ronal Anderson

Nxb KTTPHCM

2012

sachkinhte.com.vn

Giáo trình chính

5

Tourism enterprise: Developments, management and sustainability

David Leslie

CPI group Ltd, United Kindom

2015

ebook

TLTK

7

Gt Quản trị lữ hành

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Nxb TPHCM

2010

V191-196

 

8

Tâm lý học quản trị kinh doanh

TS. Thái trí Dũng

NXB Thống Kê HCM

2004

Ebook

 

 

9

Nghị định số 27/2001/NĐ-CP ngày 05-06-2001 về kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch

Chính Phủ

 

 

 

File điện tử

 

 

12

Web tham khảo

 

 

 

hat.tailieu.vn

Ebook

13

Tạp chí tiếng anh chuyên ngành

 

 

 

go.galegroup.com/

Ebook