HUHT

Quản trị rủi ro trong kinh doanh lữ hành

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Ghi chú

1

New Loss Prevention_ Redefining Shrinkage Management-Palgrave Macmillan

Adrian Beck, Colin Peacock

Palgrave Macmillan

2009

ebook

 

 

2

Quản trị rủi ro và khủng hoảng

Nguyễn Duy Huân

 

 

Sách in

02

 

3

Cẩm nang giành cho nhà quản lý mới

Morey Stettner

Nxb Tổng hợp Tp HCM

2008

Ebook

 

TLTK