HUHT

Quản trị tour

STT

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Số các biệt

Ghi chú

          1           

Quản trị kinh doanh lữ hành

Nguyễn Văn Mạnh và Phạm Hồng Chương

Nxb ĐHKTQD

2012

 

TV có sách 2012

          2           

The Business of Travel: Agency Operation and Administration

Foster, D. L

Mc Graw-Hill

1993

 

 

          3           

Going International

Harding, K

Oxford University Press

1998

ebook

 

          4           

Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành

Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương

Nxb ĐHKTQD

2012

V1677-1680

 

          5           

Gt Quản trị lữ hành

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Nxb TPHCM

2010

V191-196