HUHT

Thương mại điện tử trong du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

SL

Loại hình tài liệu

 

Ghi chú

          1           

Gt thương mại điện tử căn bản (Tái bản lần thứ ba)

TS. Trần Văn Hòe

Nxb ĐHKTQD

2008

4

Sách in

V1632-1636

 

          2           

Thương mại điện tử

TS. Nguyễn Văn Hùng, Trương Văn Luân, Huỳnh Văn Hồng, Phan Quan Việt, Nguyễn Văn Bảo

Nxb Kinh tế HCM

2013

5

Sách in

V1085-1098

 

          3           

Thương mại điện tử

ThS. Hồ Trung Thành, ThS. Lê Hoành Sử, ThS. Phạm Mạnh Cường…

Nxb Đại học Quốc Gia, HCM

2015

3

Sách in

MBS

 

          4           

Xây dựng & triển khai ứng dụng thương mại điện tử – Tập 1

Phạm Hữu Khang

Nxb Thống kê

2003

3

Sách in

V1079 -1081

 

          5           

Xây dựng & triển khai ứng dụng thương mại điện tử – Tập 2

Phạm Hữu Khang

Nxb Thống kê

2003

3

Sách in

V1082 -1084

 

          6           

Thương mại điện tử hiện đại

Lưu Đan Thọ, Tôn Thất Hoàng Hải

Nxb Tài Chính

2015

6

Sách in

MBS

 

          7           

Electronic commerce 2012

Efraim Turban

Nxb Pearson

2012

1

L 1237

 

TLTK

          8           

E- Commerce and information technology in hospitality and tourism

Zongqing Zhou,Ph.D.

Nxb Delmar Learning

2004

1

L 440

 

TLTK

          9           

Electronic Principles

Albert Paul Malvind

Mc GrawHill

1999

1

L1885

 

 

        10         

E-Business and E Commerce management- Trategy implementation and practice

Dave Chaffey

Prentic Hall

20011

1

Sách in

L1238

 

        11         

Digital Marketing Excellence, 5th edition

Dave Chaffey

Chaffey, Dave &; Smith, PR

2017

 

File

 

Mới Bổ sung 2020

        12         

Digital Marketing [6 ed.]

Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick

Pearson

2016

 

File

 

Mới Bổ sung 2020