HUHT

An toàn thực phẩm

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

          1           

Food Safety Management Programs: Applications, Best Practices, and Compliance

Debby L Newslow

Press

2016

ebook

 

 

Tài liệu chính

          2           

Bài giảng của giảng viên phụ trách học phần

 

 

 

 

 

 

 

          3           

Độc tố học và an toàn thực phẩm

Lê Ngọc Tú

Nxb KHKT

2006

ebook

 

 

TLTK

          4           

Chất độc trong thực phẩm

Nguyễn Thị Thìn

Nxb KHKT

2004

ebook

 

 

TLTK

          5           

Ngộ độc và xử trí ngộ độc

Lê Văn Lượng

Nxb Y học

2001

ebook 

 

 

TLTK

          6           

Hóa học thực phẩm

Hoàng Kim Anh

Nxb KHKT

2008

ebook

 

 

TLTK

          7           

Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm

Viện thông tin thư viện y học TW

Viện thông tin thư viện y học TW

2001

ebook

 

 

TLTK

          8           

Food Quality Assurance: Principles and Practices

Alli, Inteaz, Boca Raton

Florida

2003

ebook

 

 

TLTK

          9           

Health, nutrition and food demand

WEN S. CHERN

The Ohio State University

2002

ebook

 

 

TLTK

        10         

Gt thực hành chế biến món ăn

Nguyễn Thị Tuyết, Uông Thị Toan

Nxb Hà Nội

2007

Sách in

1

V898

 

        11         

Gt thực hành chế biến món ăn – Tập I: Các món ăn Á

Nguyễn Thị Tuyết

Nxb Giáo dục

2008

Sách in

1

V892

 

        12         

Kỹ thuật chế biến món ăn Âu

Tổng cục Du lịch

Tổng cục Du lịch

2009

Sách in

1

V904

 

        13         

Kỹ thuật làm bánh Âu

Tổng cục Du lịch

Tổng cục Du lịch

2009

Sách in

1

V905

 

        14         

Văn hóa ẩm thực và các món ăn Việt Nam

Xuân Huy

Nxb Trẻ

2004

Sách in

2

V862, 863

 

        15         

Thức ăn Việt Nam

Triệu Thị Cơi

Nxb Tổng hợp TPHCM

2007

Sách in

1

V930

 

        16         

Gt lý thuyết kỹ thuật chế biến sản phẩm ăn uống

Nguyễn Hữu Thủy

Nxb Hà Nội

2007

Sách in

1

V906

 

        17         

Khám phá ẩm thực truyền thống Việt Nam

Ngô Đức Thịnh

Nxb Trẻ

2010

Sách in

1

V924

 

        18         

Hỏi đáp về ẩm thực, trang phục Hà Nội xưa và nay

Trần Thị Hà

Nxb QĐNDVN

2010

Sách in

1

V916

 

        19         

Gt nấu ăn Việt Nam

Phạm Thị Hưng

Nxb ĐHQGTPHCM

2013

Sách in

1

MBS

 

        20         

Ẩm thực Việt Nam và Thế giới

Nguyễn Thị Diệu Thảo

Nxb Phụ Nữ

2016

Sách in

1

Đề xuất bổ sung

 

        21         

Ẩm thực dân gian Hà Nội

Nguyễn Thị Bảy

Nxb Chính trị Quốc gia

2010

Sách in

2

MBS