HUHT

Bản đồ du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

SL

Loại hình sách

Số cá biệt

Ghi chú

1

Bài giảng Bản đồ du lịch

Th.S Trần Thị Phụng Hà

Khoa Sư phạm – ĐH Cần Thơ

 

 

 

Ebook

 

GT chính

2

Bản đồ chuyên đề

TS. Lâm Quang Dốc

NXB GD

2002

 

Ebook

 

TLTK

3

Bản đồ du lịch Việt Nam

Nhóm tác giả

Nxb Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam

2016

 

Sách in

V1993-1997,V103

TLTK

4

Tập bản đồ du lịch Việt Nam

TS. Lê Phước Dũng (Cb)

Nxb Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam

2010

 

Sách in

V1867-1871

TLTK

5

Bản đồ hành chính Việt Nam

Nhóm tác giả

Nxb Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam

2016

 

Sách in

 

TLTK

6

Bản đồ du lịch Huế

 

Nxb Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam

2016

 

Sách in

 

TLTK

7

World Alas –Digital Mapping for the 21ST Centery

Jonathan Metcalf.. et all

London,Newyok,Melboure, Munich, Delhi

2007

 

Sách in

L321-325

TLTK

8

Bản đồ du lịch các nước Đông Nam Á- Asian Tourist map

Nxb Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam

Nxb Tài nguyên môi trường và Bản đồ Việt Nam

2020

 

Bản in