HUHT

Bộ sưu tập sách các địa danh du lịch Việt nam

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

      1.             

Non nước Việt Nam

Vũ Thế Bình

Nxb Thanh niên

2016

Sách in

 3

V2680

V2681

 

      2.             

Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành

Nhóm trí thức Việt

Nxb Thời đại

2013

Sách in

2

V1141

V1143

 

      3.             

Non nước Việt Nam

Phạm Công Sơn

Nxb Văn hóa – Thông tin

2009

Sách in

2

V1138

V1140

 

      4.             

Di tích lịch sử – Văn hóa và danh lam thắng cảnh Việt Nam

Dương Văn Sáu

Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

2008

Sách in

2

V1235

V1236

 

      5.             

Du lịch Việt Nam

Tập 1: Trung du và miền núi phía Bắc

Vũ Đình Hòa

Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

Sách in

1

V2684

 

      6.             

Du lịch Việt Nam

Tập 2: Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc

Vũ Đình Hòa

Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

Sách in

1

V2685

 

      7.             

Du lịch Việt Nam

Tập 4: Nam Trung Bộ

Vũ Đình Hòa

Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

Sách in

1

V2690

 

      8.             

Du lịch Việt Nam

Tập 5: Tây Nguyên

Vũ Đình Hòa

Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

Sách in

1

V2693

 

      9.             

Du lịch Việt Nam

Tập 6: Đông Nam Bộ

Vũ Đình Hòa

Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

Sách in

1

V2694

 

 10.             

Du lịch Việt Nam

Tập 7: Đồng bằng sông Cửu Long

Vũ Đình Hòa

Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

Sách in

1

V2697

 

 11.             

Cảm thụ Thẫm mỹ và người Hà Nội

Hồ Sĩ Vịnh

Nxb Chính trị Quốc gia

2007

Sách in

2

V2757

V2758

 

 12.             

Ha Noi, a dieu

Mandaley Perkins

Nxb Văn học Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây

2013

Sách in

2

V2746

V2747

 

 13.             

Phố phường Hà Nội Xưa

Hoàng Đạo Thúy

Nxb Hà Nội

2015

Sách in

2

V2753

V2754

 

 14.             

Hà Nội chỉ nam

Nguyễn Bá Chính

Nxb Hà Nội

2016

Sách in

2

V2686

V2687

 

 15.             

Hà Nội thanh lịch

Hoàng Đạo Thúy

Nxb Hà Nội

2016

Sách in

2

V2748

V2749

 

 16.             

Đền Thượng Cổ Loa và những bí ẩn trong lòng đất

Lại Văn Tới

Nxb Chính trị Quốc gia

2014

Sách in

2

V2755

V2756

 

 17.             

Hà Nội băm sáu phố phường

Thạch Lam

Nxb Văn học

2016

Sách in

1

V2670

 

 18.             

Khu phố Hà Nội

Phan Phương Thảo

Nxb Chính trị Quốc gia

2013

Sách in

1

V2688

 

 19.             

Hà Nội Xưa

Cuốn 1

Nhiều tác giả

Nxb Thời đại

2010

Sách in

1

V2750

 

 20.             

Hà Nội Xưa

Cuốn 2

Nhiều tác giả

Nxb Thời đại

2010

Sách in

1

V2751

 

 21.             

Đà Nẵng Xưa

Nhiều tác giả

Nxb Thời đại

2011

Sách in

2

V2691

V2692

 

 22.             

Ancient Town of Hoi An

Brenda Piak Sunoo

Quang Minh

(biên tập)

Nxb Thế giới

2011

Sách in

1

V2852

 

 23.             

Phú Yên đất và người

Trần Huiền Ân

Nxb Văn hóa – Văn nghệ

 

Sách in

2

 

 

 24.             

Thành cổ ở Phú Yên Tư liệu và nhận thức

Đặng Văn Thắng

Phí Ngọc Tuyến

Nxb Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

Sách in

1

 

 

 25.             

Đà Lạt Xưa

Nhiều tác giả

Nxb Thời đại

2013

Sách in

2

V2853

V2854

 

 26.             

Chùa Bà Bình Dương

Hoàng Anh

Nxb Thời đại

2014

Sách in

2

V2855

V2856

 

 27.             

Vũng Tàu

Phố biển miền Đông

Khôi Vũ

Nxb Văn hóa – Văn nghệ

2013

Sách in

2

V2695

V2696

 

 28.             

Lịch sử khai phá vùng đất Nam Bộ

Huỳnh Hứa

Lê Quang Minh – Đỗ Hữu Nghiêm

Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

2017

Sách in

1

V2859

 

 29.             

Đất và Người Nam Bộ

Ca Văn Thỉnh

Nxb Trẻ

2016

Sách in

2

V2857

V2858

 

 30.             

Tiếng Sài Gòn

Huỳnh Công Tín

Nxb Chính trị Quốc gia

2013

Sách in

1

V2424

 

 31.             

Sài Gòn năm xưa

Vương Hồng Sển

Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

2013

Sách in

2

V2862

V2863

 

 32.             

Sài Gòn Xưa & Nay

Nhiều tác giả

Nxb Hồng Đức

Tạp chí Xưa & Nay

2013

Sách in

2

V2864

V2865

 

 33.             

Di sản Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Xưa và Nay

Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

2016

Sách in

1

V2666

 

 34.             

Đông Dương ngày ấy

Claude Bourrin

Lưu Đình Tuân (dịch và chú)

Nxb Thanh niên

2016

Sách in

2

V2744

V2745