HUHT

Bộ sưu tập sách Văn hóa Dân gian Việt Nam

Stt

Tên sách

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Số phân loại

1         

Âm nhạc Chăm những giá trị đặc trưng

Văn Thu Bích

Văn hóa Thông tin

2012

781.620 09

2         

Âm nhạc dân gian dân tộc Ê Đê Kpă và Jrai

Lý Vân Linh Niê Kdam, Lê Xuân Hoan

Văn hóa Dân tộc

2012

781.620 09

3         

Âm nhạc dân gian một số dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam

Nông Thị Nhình, Hồng Thao

Văn hóa Dân tộc

2012

781.62 597 1

4         

Âm nhạc dân gian xứ Nghệ

Lê Hàm, Hoàng Thọ, Thanh Lưu

Thời đại

2012

398.597 42

5         

Ẩm thực vùng ven biển Quảng Bình (trước năm 1945)

Trần  Hoàng

Dân trí

2011

394.1 597 45

6         

An Giang “Trên Cơm dưới cá”

Nguyễn Hữu Hiệp

Lao động

2011

398.26 597 91

7         

An Giang sông nước hữu tình

Nguyễn Hữu Hiệp

Lao động

2011

398.09 597 91

8         

Ảnh hưởng của thơ ca dân gian trong thơ Việt Nam hiện đại

Nguyễn Đức Hạnh

Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

398.809 597

9         

Ba truyện thơ Nôm Tày từ truyện Nôm khuyết danh Việt Nam

Triều Ân

Văn hóa Thông tin

2011

398.209 597

10     

Bài chòi xứ Quảng

Đinh Thụ Hựu, Trương Đình Quang

Lao động

2012

398.8 597

11     

Báo Slao Sli Tò Toóp

Mã Thế Vinh

Lao động

2011

398.8 597

12     

Bước đầu tìm hiểu tác giả và tác phẩm cổ nhạc Bạc Liêu

Trần Phước Thuận

Thanh niên

2012

398.8 597 97

13     

Ca dao – Dân ca – Vè – Câu đố huyện Ninh Hòa tỉnh Khánh Hòa

Trần Việt Kỉnh, Đỗ Công Quý, Cao Nhật Quyên…

Văn hóa Dân tộc

2011

398.8 597 56

14     

Ca dao dân ca trên vùng đất Phú Yên

Nguyễn Xuân Đàm

Văn hóa Dân tộc

2010

398.597 55

15     

Ca dao kháng chiến và ca dao về nghề nghiệp ở Hà Nội

Nguyễn Nghĩa Dân, Võ Văn Trực

Văn hóa dân tộc

2012

398.8 597 31

16     

Ca dao ngụ ngôn người Việt

Triều Nguyên

Lao động

2011

398.209 9

17     

Ca dao, dân ca trên đất Phú Yên: Chú giải điển tích

Bùi Tân, Tường Sơn

Thanh niên

2012

398.2 597 55

18     

Ca dao, hò, vè miền Trung

Trương Đình Quang, Nguyễn Xuân Nhân, Dương Thái Nhơn, Nguyễn Viết Trung

Văn hóa Dân tộc

2012

398.809 597

19     

Ca thư: Những câu hát của người Sán Chay (phiên âm – dịch nghĩa – giới thiệu)

Đỗ Thị Hảo 

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

2011

398.8 597

20     

Các bài kinh về tục tang ma người Chăm Ahiêr

Sử Văn Ngọc, Sử Thị Gia Trang

Thanh niên

2012

393.597

21     

Các hình thức ma thuật, bùa chú của người Thái đen ở Điện Biên

Lương Thị Đại

Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

133.4 597 177

22     

Các truyền thuyết, huyền thoại liên quan đến di tích lịch sử và danh thắng ở Phú Yên

Đào Minh Hiệp, Đoàn Việt Hùng

Văn hóa Dân tộc

2010

394.269 597 55

23     

Càn Hải linh từ

Hồ Đức Thọ

Lao động

2011

390.597 42

24     

Câu đối dân gian truyền thống Việt Nam

Trần Gia Linh

Văn hóa Dân tộc

2011

398.2 597

25     

Cấu trúc dân ca người Việt

Huyền Nga

Lao động

2012

398.8 597

26     

Chân dung một làng quê Vân Hòa thưở ấy

Trần Sĩ Huệ

Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

398.09 597 55

27     

Chèo cổ xứ Nghệ

Trần Việt Ngữ

Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

398.597 42

28     

Chuyên khảo thơ ca dân gian Trà Vinh

Trần Dũng

Thời đại

2012

398.2 597 86

29     

Chuyện vui thường ngày

Nguyễn Quang Khải

Thanh niên

2011

398.2 597 1

30     

Cỏ Lău và Sli Nùng Phản SLình Lạng Sơn

Hoàng San, Mã Thế Vinh

Lao động

2012

398.597

31     

Cổ lũy trong luồng văn hóa biển Việt Nam

Cao Chư (Sưu tầm và biên soạn)

Thanh niên

2012

398.597 53

32     

Cồng Chiêng Mường

Kiều Trung Sơn

Lao động

2011

398.597 19

33     

Đặc khảo văn học dân gian Thừa Thiên Huế

Lê Văn Chưởng

Văn hóa Thông tin

2012

398.2 597 49

34     

Đặc sản và ẩm thực Hà Tây – Quảng Bình – Hội An

Đặng Văn Tu, Yên Giang, Nguyễn Văn Tăng…

Văn hóa Dân tộc

2012

394.1

35     

Đám cưới người Dao Tuyển

Trần Hữu Sơn

Thanh niên

2011

392.559 71

36     

Đám cưới người Giáy

Sần Cháng

Thanh niên

2011

392.5

37     

Dân ca các dân tộc Pu Péo, Sán Dìu, Dao, Cao Lan, Lô Lô

Lê Trung Vũ, Diệp Thanh Bình, Đỗ Quang Tụ….

Văn hóa Dân tộc

2012

 

38     

Dân ca Gia Rai: Song ngữ Gia Rai – Việt

Nguyễn Quang Tuệ

Văn hóa Dân tộc

2012

398.9 597

39     

Dân ca người Pu Nả ở Lai Châu

Lò Văn Chiến

Văn hóa Dân tộc

2012

398.2 597 173

40     

Dân ca Sán Chí ở Kiên Lao – Lục Ngạn – Bắc Giang

Nguyễn Xuân Cần, Trần Văn Lạng, Nguyễn Hữu Tự, Nguyễn Thu Minh, Nguyễn Văn Phong

Thời đại

2012

398.2 597 25

41     

Dân ca Thái vùng Tây Bắc – Việt Nam

Nguyễn Văn Hòa

Văn hóa Thông tin

2011

390.09 597

42     

Dân ca và truyện kể dân gian của người Thu Lao ở Lào Cai

Trần Hữu Sơn, Lê Thành Nam (ch.b.), Đinh Thị Hồng Thơm, Vàng Sín Phìn

Văn hóa Dân tộc

2012

398.809 597

43     

Đan Phượng nghìn xưa

Minh Nhương, Trần Ngọc Tuấn

Thanh niên

2010

390.09 597 1

44     

Dân tộc Cơ lao ở Việt Nam truyền thống và biến đổi

Phạm Quang Hoan, Trần Bình Lý, Hành Sơn…

Văn hóa Dân tộc

2004

398.209 597 163

45     

Dân tộc sán chay ở Việt Nam

Khổng diễn, Trần Bình, Đặng Thị Hoa…

Văn hóa dân tộc

2011

398.895 91

46     

Đạo làm người trong tục ngữ ca dao Việt Nam

Nguyễn Nghĩa Dân

Thanh niên

2011

398.9 597

47     

Đạo thờ mẫu ở Việt Nam

Ngô Đức Thịnh

Thời đại

2012

395.597

48     

Đất Bưởi ngàn xưa

Lê Văn Kỳ (chủ biên), Vũ Văn Luân

Văn hóa Thông tin

2011

398.597 31

49     

Đất trời Phú Yên

 Trần Sĩ Huệ

Lao động

2011

398.209 597 55

50     

Dây rừng và chim thú ở Cao nguyên Vân Hòa tỉnh Phú Yên

Trân Sĩ Huệ

Văn hóa Dân tộc

2011

398.24 597 167

51     

Dây rừng và chim thú ở Cao nguyên Vân Hòa tỉnh Phú Yên

Trân Sĩ Huệ

Văn hóa Dân tộc

2011

398.24 597 167

52     

Đến với văn hóa Việt Mường trên đất tổ Phú Thọ

Nguyễn Khắc Xương, Nguyễn Hữu Nhàn

Lao động

2012

305.8 959 21

53     

Dệt sứ – Dệt lam thời xưa của dân tộc Thái đen Sơn La

Cầm Hùng

Văn hóa Dân tộc

2011

392.5 597 18

54     

Di sản tên Nôm các làng văn hóa dân gian Việt Nam

Trần Gia Linh

Dân trí

2012

398.209 597

55     

Di sản văn hóa phi vật thể của người Thái ở Mai Châu

Nguyễn Hữu Thức

Lao động

2012

398.597 19

56     

Di sản văn hóa văn nghệ dân gian Hội An

Trần Văn An

Lao động

2011

398.597 52

57     

Di sản văn học dân gian Bắc Giang

Ngô Văn Trụ, Bùi Văn Thành

Thanh niên

2011

398.2 597 25

58     

Di tích – danh thắng và địa danh Kiên Giang

Nguyễn Anh Động

Thanh niên

2011

398.09 597 95

59     

Địa chí huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình)

Đỗ Duy Văn

Dân trí

2011

398.209 597 29

60     

Địa chí làng Đức Phổ

Đặng Thị Kim Liên

Lao động

2011

398.209 597 45

61     

Địa chí văn hóa dân gian Cẩm Khê

Hội văn nghệ dân gian Phú Thọ

Văn hóa Thông tin

2012

398.597 21

62     

Địa chí văn hóa dân gian xã Yên Mạc

Trần Đình Hồng

Văn hóa Thông tin

2011

398.209 597 39

63     

Địa chí văn hóa xã Đại Thắng

Bùi Văn Tam, Nguyễn Văn Nhiên

Khoa học  Xã hội

2011

398.209 597 38

64     

Địa chí văn hóa xã Hiển Khánh

Bùi Văn Tam

Lao động

2010

398.209 597 38

65     

Địa chí văn hóa xã Vĩnh Hào

Bùi Văn Tam, Nguyễn Văn Nhiên

Khoa học Xã hội

2011

398.209 597 38

66     

Địa chí xã Bế Triều – huyện Hòa An

Nguyễn Thiên Tứ

Thời đại

2011

398.209 597 12

67     

Địa chí Xã Hồng Việt – Huyện Hòa An – Tỉnh Cao Bằng

Triều Ân

Lao động

2011

398.209 597 12

68     

Địa chí Xuân Kiều

Đỗ Duy Văn

Thời đại

2011

398.209 597 45

69     

Địa danh Bạc Liêu

Hồ Xuân Tuyên

Dân trí

2011

915.9797

70     

Địa danh chí An Giang xưa và nay

Nguyễn Hữu Hiệp

Thời đại

2012

398.209 597 91

71     

Địa danh ở tỉnh Ninh Bình

Đỗ Danh Gia, Hoàng Linh

Thanh niên

2011

915.597 39

72     

Địa danh Thái – Nghệ An

Quán Vi Miên

Lao động

2011

398.09 597 42

73     

Địa danh Việt Nam

Lê Trung Hoa

Dân trí

2010

910.3 597

74     

Địa danh Yên Bái sơ khảo

Hoàng Việt Quân

Lao động

2012

915.97157

75     

Địa danh Yên Bái sơ khảo

Hoàng Việt Quân

Lao động

2012

915.97157

76     

Diễn ca Khmer Nam Bộ

Hoàng Túc

Thời đại

2011

394.597 7

77     

Diện mạo văn hóa tín ngưỡng và lễ hội dân gian Trà Vinh

Trần Dũng, Đặng Tấn Đức

Văn hóa Thông tin

2012

398.09 597 86

78     

Diễn xướng văn học dân gian Quảng Bình

Đỗ Duy Văn

Dân trí

2011

398. 2 597 45

79     

Đồng dao người Việt

Triều Nguyên

Lao động

2011

398.8 597

80     

Dư địa chí văn hóa truyền thống huyện Hòa An – Tỉnh Cao bằng

Nguyễn Thiên Tứ

Văn hóa Thông tin

2011

398.09 597 12

81     

Dyông Dư Hơamon Bahnar

Vũ Ngọc Bình, Nguyễn Quang Tuệ, Văn Công Hùng, Trần Phong

Thời đại

2012

398.2 597 62

82     

Ghe bầu trong đời sống văn hóa ở Hội An, Quảng Nam

Trần Văn An

Thanh niên

2011

398.09 597 52

83     

Ghi chép về văn hóa và âm nhạc

Tô Ngọc Thanh

Văn hóa Thông tin

2012

390.09 597

84     

Giới thiệu các dị bản vè thất thủ kinh đô

Tôn Thất Bình

Văn hóa Dân tộc

2010

398.8 597 49

85     

Gốm cổ và hoa văn trên trang phục của người Chăm

Đinh Bá Hòa, Trương Hiến Mai

Văn hóa Dân tộc

2012

738.09 597 54

86     

Gốm sành nâu ở Phù Lãng

Trương Minh Hằng

Lao động

2011

666.597 2

87     

Góp phần bảo tồn văn hóa người Bih Tây Nguyên

Lương Thanh Sơn

Thời đại

2011

398. 597 6

88     

Hành trình đi tìm vía của Pựt Ngạn

Triệu Thị Mai

Thời đại

2011

398.597 12

89     

Hát bả trạo – Hò đưa linh

Trương Đình Quang, Thy Thảo Trương Duy Hy

Văn hóa dân tộc

2011

398.8 597

90     

Hát chầu văn

Bùi Đình Thảo, Nguyễn Quang Hải

Hội Nhà văn

2012

398.8 597

91     

Hát Đúm: Phục Lễ – Thủy Nguyên – Hải Phòng một loại hình dân ca giao duyên cỗ của người Việt nhìn từ nhiều góc độ

Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn Đỗ Hiệp

Văn hóa Thông tin

2011

398.209 597

92     

Hát nhà trò, nhà tơ ở xứ Nghệ

Nguyễn Nghĩa Nguyễn

Văn hóa Thông tin

2011

390.09 597

93     

Hát quan làng trong đám cưới của người Tày Khao Hà Giang

Ma Ngọc Nương

Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

398.597 163

94     

Hát quan làng trong đám cưới của người Tày khao hà Giang: Tập 2 – Hát quan làng của người Tày khao ở Vỵ Xuyên

Ma Ngọc Nương

Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

398.597 163

95     

Hát sắc bùa

Trần Hồng

Văn hóa Thông tin

2011

398.597 5

96     

Hát trống quân và vở chèo Lưu Bình – Dương Lễ

Trần Việt Ngữ

Văn hóa Dân tộc

2012

398.8 597

97     

Hát xẩm

Trần Việt Ngữ

 
Đại Học Quốc Gia Hà Nội

2011

390.09597

98     

Hình tượng và tạo hình trong văn hóa dân gian Việt Nam

Đinh Hồng Hải, Trần Gia Linh, Lê Cường

Văn hóa dân tộc

2012

398.597

99     

Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ – văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh.- T.4: Hồ Chí Minh trong trái tim văn nghệ sĩ Việt Nam

Phùng Hữu Phú, Hữu Thỉnh, Nguyễn Thế Kỷ, ..

Hội Nhà văn

2012

335.4346

100 

Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ – Văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh: Tập 5: Hồ Chí Minh – Tư tưởng .
và tác phẩm

Hữu Thỉnh (chủ biên), Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý, ..

Hội Nhà văn

2012

335.4346

101 

Hồ Chí Minh với Văn nghệ sĩ – Văn nghệ sĩ với Hồ Chí MInh: Tập 6: Hồ Chí Minh – Tư tưởng và tác phẩm

Hữu Thỉnh (chủ biên), Trung Trung Đỉnh, Trần Quang Quý, ..

Hội Nhà văn

2012

335.4346

102 

Hơamon Bia Brâu: Sử thi song ngữ Ba Na – Việt

Vũ Ngọc Bình, Nguyễn Quang Tuệ, Văn Công Hùng, Trần Phong

Văn hóa Thông tin

2011

398.22 597 62

103 

Hoàn Vương ca tích

Bùi Văn Cường (CB), Nguyễn Tế Nhị, Nguyễn Văn Điềm

Lao động

2011

398.2 597 39

104 

Hội Ba làng Kẻ

Nguyễn Tọa

Văn hóa Dân tộc

2011

398.09 597

105 

Hội làng quê đi từ đất tổ

Nguyễn Khắc Xương

Lao động

2012

394.25 597 21

106 

Hội làng Thăng Long – Hà Long: Tập 2

Lê Trung Vũ  

Thanh niên

2011

394.25 597 31

107 

Hội làng Thăng Long – Hà Long: Tập 3

Lê Trung Vũ  

Thanh niên

2011

394.25 597 31

108 

Hội làng Thăng Long – Hà Nội: Tập 1

Lê Trung Vũ

Thanh niên

2011

394.25 597 31

109 

Hương ước và thúc ước

Đào Huy Phụng, Trần Đình Vĩnh, Trần Quang Bình, Trần Đình Thân

Văn hóa Dân tộc

2012

395

110 

Huyền thoại dân tộc Tày

Triều Ân

Thanh niên

2011

398.22 597

111 

Kể chuyện tên Làng Việt

Nguyễn Tọa

Văn hóa Dân tộc

2011

398.209 597

112 

Khánh Hòa diện mạo văn hóa một vùng đất: Tập 10

Ngô Văn Ban, Nguyễn Viết Trung, Võ Khoa Châu,..

Văn hóa Thông tin

2012

398.09 597 56

113 

Khảo cứu văn hóa dân gian làng cổ Đông Phù

Nguyễn Quang Lê

Văn hóa Dân tộc

2011

398.09 597 31

114 

Khắp sứ lam của người Thái đen xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Tòng Văn Hân

Thời đại

2012

398.8 597 177

115 

Kho tàng đồng dao Việt Nam

Trần Gia Linh

Thanh niên

2011

398.8 597

116 

Kho tàng trò chơi dân gian trẻ em Việt Nam

Phạm Lan Oanh

Thanh niên

2011

394.269 597

117 

Kho tàng văn học dân gian Hà Tây: Quyển 1: Tục ngữ, ca dao, vè

Yên Giang, Dương Kiều Minh, Minh Phương,..

Văn hóa Dân tộc

2011

398.09 597 32

118 

Kho tàng văn học dân gian Hà Tây: Quyển 2: Truyện kể dân gian

Yên Giang

Văn hóa Dân tộc

2011

398.2 59732

119 

Khỏa Quan – Những khúc hát lễ hội dân gian dân tộc Tày

Hoàng Thị Cành, Ma Văn Hàn, Hoàng Ngọc Hồi

Thanh niên

2011

398.597 12

120 

Kim Nham (Chèo cổ)

Trần Việt Ngữ

Văn hóa Thông tin

2012

398.8

121 

Kinh nghiệm dẫn nước nhập đồng và lịch cổ đá  Rò của người Mường

Bùi Hy Vọng

Lao động

2011

398.209

122 

Làm dâu nơi đất khách: Trải nghiệm văn hóa của những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Trung Quốc ở Vạn Vĩ (Đồng Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc)

Nguyễn Thị Phương Châm

Lao động

2012

306.85

123 

Làng Cười Văn Lang

Trần Văn Thục

Văn hóa Dân tộc

2011

398.597 21

124 

Làng nghề cổ truyền huyện Thủy Nguyên Hải Phòng

Văn Duy, Lê Xuân Lựa

Văn hóa Dân tộc

2011

680.9 597 35

125 

Làng nghề truyền thống Quảng Trị

Y Thi (Ch.b), Thúy Sâm, Thùy Liên

Văn hóa Dân tộc

2011

306.09 597

126 

Làng Phú Lộc xưa và nay

Nguyễn Viết Trung

Thời đại

2011

390.597 56

127 

Làng xã tỉnh Bắc Ninh – Tập 1

Nguyễn Quang Khải

Thanh niên

2011

307.72 597 27

 

128 

Làng xã tỉnh Bắc Ninh: Tập 2

Nguyễn Quang Khải

Thanh niên

2011

307.72 597 27

129 

Lế cấp sắc Pựt Nùng

Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Thiên Tứ

Lao động

2011

394.597

130 

Lễ cầu trường thọ và ca dao dân tộc Tày

Nhóm tác giả

Thời  đại

2012

398.809 597

131 

Lễ hội Bắc Giang

Ngô Văn Trụ, Nguyễn Thu Minh, Trần Văn Lạng

Văn hóa Dân tộc

2011

398.597 25

132 

Lễ hội cổ truyền ở Hưng Yên: Sự biến đổi hiện nay

Hoàng Mạnh Thắng

Lao động

2012

394.25 597 33

133 

Lễ hội dân gian của người Việt ở Quảng Bình

Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Văn Mạnh

Văn hóa dân tộc

2010

394.597 45

134 

Lễ hội dân gian dân tộc Tày

Hoàng Văn Páo, Cao Thị Hải

Văn hóa Dân tộc

2012

394.25 597 11

135 

Lễ hội Dàng Then

Triều Ân

Văn hóa Thông tin

2011

394.597 1

136 

Lễ hội đình khêng

Bùi Hy Vọng

Thời đại

2011

398.597 19

137 

Lễ hội làng vọng lỗ và văn hóa dân gian xã Quỳnh Hoa (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình)

Phan Thị Hoa Lý

Lao động

2011

398.09 597 36

138 

Lễ hội lịch sử ở Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ

Lê Hồng Lý

Văn hóa dân tộc

2011

398.09 597 2

139 

Lễ hội Nàng Hai của người Tày Cao Bằng

Nguyễn Thị Yên

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

2011

394.269 597

140 

Lễ hội nông nghiệp Việt Nam: Lễ hội nông nghiệp Việt Nam, lễ hội nông nghiệp của người Bahnar

Lê Văn Kỳ, Thu Loan

Văn hóa Dân tộc

2012

394.25 597

141 

Lễ hội truyền thống dân tộc Ê Đê

Trương Bi

Thanh niên

2011

394. 597 65

142 

Lễ hội về Nữ thần của Người Việt

Nguyễn Minh San

Văn hóa Dân tộc

2011

394.2649 597

143 

Lễ tang người Pú Nả: “Thuộc nhóm dân tộc Giáy”

Lò Văn Chiến

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

2011

393.597 173

144 

Lễ tục của người Dao ở Vĩnh Phúc và Lào Cai

Xuân Mai, Phạm Công Hoan

Văn hóa Dân tộc

2012

394.597 23

145 

Lễ tục vòng đời “Trăm năm trong cõi người ta”

Trần Sỹ Huệ

Văn hóa Thông tin

2011

392.597 58

146 

Lễ Vun Hoa

Triệu Thị Mai

Dân trí

2011

392.597 12

147 

Lịch sử nghệ thuật chèo

Hà Văn Cần

Thanh niên

2011

398.597

148 

Lịch sử và nghệ thuật ca trù

Nguyễn Xuân Diện

Văn hóa Dân tộc

2012

398.8

149 

Lịch và những kiêng kỵ của người Thái Mường So

Nông Văn Nảo

Văn hóa Dân tộc

2011

398.597

150 

Lịn Thại: Hát giao duyên của người Nùng

Dương Sách

Văn hóa Dân tộc

2011

398.9

151 

Lời ca tang lễ dòng họ Sa: Dân tộc Thái vùng Mộc Châu, Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Lò Vũ Vân

Lao động

2011

393.597 18

152 

Lời cúng thần của dân tộc Ê Đê

Trương Bi

Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

390.09597

153 

Lòng yêu nước trong văn học dân gian Việt Nam

Nguyễn Nghĩa Dân

Lao động

2011

398.2 597

154 

Luật tục Chăm và luật tục Raglai

Phan Đăng Nhật, Nguyễn Thế Sang

Văn hóa Dân tộc

2012

394

155 

Luật tục Êđê (Tập quán Pháp)

Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn, Nguyễn Hữu Tuấn

Văn hóa Dân tộc

2012

394.597

156 

Luật tục Thái ở Việt Nam

Ngô Đức Thịnh, Cầm Trọng

Văn hóa dân tộc

2012

390.597

157 

Luật tục trong xã hội Chăm

Sử Văn Ngọc, Sử Thị Gia Trang

Thanh niên

2011

305.899 597

158 

Luật tục và công cuộc phát triển kinh tế xã hội Raglai

Nguyễn Thế Sang

Văn hóa Dân tộc

2010

390.597

159 

Lượn bách giảo

Ma Ngọc Hướng

Lao động

2011

398.09 597

160 

Lượn Tày: Lượn tày Lạng Sơn, Lượn Slương

Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Văn hóa Dân tộc

2012

398.2 597 11

161 

Lượn Then ở miền Đông Cao Bằng

Triệu Thị Mai

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

2010

398.597 12

162 

Lý Thế Khanh: Truyện thơ Nôm Tày

Triều Ân, Hoàng Quyết

Lao động

2011

398.259 712

163 

Lý trong dân ca người Việt

Lư Nhất Vũ, Lê Giang, Lê Anh Trung

Văn hóa Dân tộc

2010

398.597

164 

Mạch sống của hương ước trong làng Việt Trung bộ

Nguyễn Hữu Thông

Văn hóa Dân tộc

2012

395.597 4

165 

Miếng ngon vùng đất võ

Nguyễn Phúc Liêm, Hà Giao

Văn hóa Thông tin

2012

394.109 597 54

166 

Mo kể chuyện đẻ đất đẻ nước

Đinh Văn Ân

Khoa học Xã hội

2011

398.09 597 18

167 

Mo lên trời: Bài ca đưa hồn người chết đến cõi vĩnh hằng

Hoàng Anh Nhân

Thanh niên

2012

398.09 597

168 

Mo Mường: Tập 1

Bùi Văn Nợi

 Văn hóa Dân tộc

2012

398.208 597

169 

Mo tha khả leeng Plời

Đinh Văn Ân, Đinh Xuân Hạnh

Lao động

2011

398.09 597 18

170 

Mo Voái

Đinh Văn Ân

Văn hóa Thông tin

2012

398.809 597

171 

Món ăn dân dã của người Bạc Liêu

Hồ Xuân Tuyên

Dân trí

2010

394.1597 97

172 

Một nhận thức về văn học dân gian Việt Nam

Nguyễn Xuân Kinh

Đại học Quốc gia Hà Nội

2012

398.2 597

173 

Một số lễ hội điển hình ở Ninh Bình

Đỗ Danh Gia

Lao động

2011

394.269 597 39

174 

Một số nghề, làng nghề truyền thống và văn hóa ẩm thực vùng đất Khánh Hòa

Ngô Văn Ban

Lao động

2011

398.09 597 56

175 

Một số phương pháp điền dã sưu tầm văn học dân gian

Trần Xuân Toàn

Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

398.2 597

176 

Một vài vấn đề về văn học dân gian

Hoàng Tiến Tựu, Nguyễn Hữu Sơn, Phan Thị Đào, Võ Quang Trọng

Văn hóa Dân tộc

2012

398.2 597

177 

Mường Bôn huyền thoại: Qua mo và dân ca Thái

Quán Vi Miên

Lao động

2010

390.09 597

178 

Mỹ thuật Lý – Trần: Mỹ thuật Phật giáo

Chu Quang Trứ

Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

726.597

179 

Nếp sống cổ truyền người Chăm: Huyện Vân Canh – tỉnh Bình Định

Nguyễn Xuân Nhân, Đoàn Văn Téo

Lao động

2011

398.2 597 54

180 

Nếp sống cộng đồng ở Phú Yên

Dương Thái Nhơn

Khoa học Xã hội

2011

394.597 34

181 

Nét đặc sắc trong đời sống văn hóa làng Phước Thuận

Võ Văn Hòe

Thanh niên

2011

398.2 597 51

182 

Nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của cư dan Nam Định, Ninh Bình, Quảng Bình

Đỗ Đình Thọ, Đỗ Danh Gia, Nguyễn Văn Tăng

Văn hóa Dân tộc

2012

394.109 597

183 

Nghề biển truyền thống ở một số tỉnh ven biển Việt Nam

Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Xuân Phong

Thanh niên

2012

623.88 597

184 

Nghề cổ truyền

Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Thời đại

2012

680.09 597

185 

Nghề rèn Phương Danh

Đinh Bá Hòa

Văn hóa Thông tin

2011

682.597 54

186 

Nghề thủ công truyền thống của người Nùng ở Việt Nam

Nguyễn Thị Thúy

Thời đại

2011

680.09 597

187 

Nghệ thuật biểu diễn truyền thống người Việt, Hà Tây

Lê Ngọc Canh, Tô Đông Hải, Lưu Danh Doanh

Văn hóa Thông tin

2011

398.597 32

188 

Nghệ thuật chơi chữ trong ca dao và bình giải ca dao

Triều Nguyên

Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

398.2 597

189 

Nghề và làng nghề truyền thống

Xuân Thêm, Đỗ Duy Văn, Nguyễn Xuân…

Văn hóa Dân tộc

2012

680.09 597

190 

Nghi lễ dân gian một số dân tộc thiểu số Việt Nam

Hoàng Trần Nghịch, Đàm Văn Hiển, Hoàng Tam Khọi, Mã Thế Vinh, Nguyễn Thiên Tứ

Văn hóa Dân tộc

2012

395.597

191 

Nghi lễ trong việc cưới – việc tang của người Dao Khâu (ở Sìn Hồ, Lai Châu)

Tẩn Kim Phu

Văn hóa Thông tin

2011

392.5 597 173

192 

Nghi lễ và lễ hội của các tộc người thuộc nhóm Malayo – Polynesian ở Việt Nam

Tô Đông Hải

Văn hóa Thông tin

2011

394.597

193 

Nghi lễ vòng đời người Khmer tỉnh Sóc Trăng

Võ Thành Hùng

Văn hóa Dân tộc

2011

392.597 99

194 

Ngọt ngào lời quê xứ Nẫu

Ngô Sao Kim

Văn hóa Dân tộc

2011

398.597 55

195 

Ngụ ngôn và cuộc sống

Dương Minh Thoa, Phạm Minh Hạnh

Văn hóa dân tộc

2011

398.2

196 

Người Chu-ru ở Lâm Đồng

Nguyễn Thanh

Đại học Quốc gia Hà Nội

2010

305.899

197 

Người Mường ở Hòa Bình

Trần Từ

Thời đại

2012

398.597 19

198 

Người Thái Đen tính lịch và xem ngày giờ lành

Nguyễn Văn Hòa

Văn hóa Thông tin

2012

392.597 157

199 

Nhà cổ truyền của người Cơ-Tu và người Thái: Nhà Gươl của người Cơ-Tu, nhà sàn cổ người Thái Sơn La

Đinh Hồng Hải, Vương Trung

 

 

398.597

200 

Nhạc khí của tộc người H’Rê ở Quảng Ngãi

Nguyễn Thế Truyền

Văn hóa Thông tin

2011

398.597 53

201 

Nhận diện văn hóa làng Thái Bình

Nguyễn Thanh

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

2010

398.09 597

202 

Nhóm lễ – hội Rija của người Chăm tỉnh Ninh Thuận

Hải Liên

Văn hóa Dân tộc

2012

398.597 58

203 

Những bài ca đám cưới người Mường – Thanh Hóa

Cao Sơn Hải

Lao động

2011

392.2 597 41

204 

Những bài ca giáo lý của người Dao

Trần Hữu Sơn 

Văn hóa Dân tộc

2012

398.8

205 

Những khúc ca cầu trường thọ của Bụt Ngạn

Triệu Thị Mai, Ma Văn Hàn
Văn hóa Dân tộc

Văn hóa Dân tộc

2011

398.597 12

206 

Những nguyên tắc cơ bản trong nghệ thuật Chèo

Trần Đình Ngôn

Thời đại

2011

390.09597

207 

Những thành tố dân ca Việt Nam – Trường hợp dân ca Huế

Lê Văn Cường

Thời đại

2012

398.8 597 49

208 

Những vấn đề thi pháp văn học dân gian

Nguyễn Xuân Đức

Thanh niên

2011

808.597

209 

Nhứt sư nhứt đệ tử (Truyện kể bằng thơ)

Nguyễn Hữu Hiệp

Văn hóa Dân tộc

2011

398.24

210 

Ninh Hòa những mảnh ghép văn hóa dân gian

Nguyễn Viết Trung, Võ Triều Dương, Đỗ Công Quý, Đỗ Độ

Lao động

2012

398.09 597 56

211 

Nói thơ, nói vè, thơ rơi Nam Bộ

Lư Nhất Vũ, Lê Giang, Lê Anh Trung

Văn hóa Dân tộc

2010

398.597 7

212 

Non nước xứ Đồng Hương

Nguyễn Viết Trung

Văn hóa Dân tộc

2011

398.209 597 56

213 

Phong Slư

Phương Bằng

Văn hóa Dân tộc

2012

398.2 597

214 

Phong tục – Tín ngưỡng dân gian làng biển Đông Tác

Lê Thế Vịnh, Nguyễn Hoài Sơn

Văn hóa Dân tộc

2011

398.597 55

215 

Phong tục cổ truyền các dân tộc Thái, Tày, Nùng

Nhóm tác giả

Văn hóa dân tộc

2012

394

216 

Phong tục làm chay: Tập I: Tục làm chay bảy cờ của người Mường (Phần do Mỡi là chủ tế)

Bùi Huy Vọng

Khoa học Xã hội

2011

393.597 19

217 

Phong tục tang lễ của người Thái đen xưa kia

Lường Vương Trung

Thanh niên

2011

398.597 18

218 

Phong tục tập quán một số dân tộc thiểu số

Ninh Văn Hiệp, Tuấn Dũng, Hoàng Quyết, Trương Thị Xúng, Bùi Ngọc Quang

Văn hóa Dân tộc

2012

394.597

219 

Phong tục và nghi lễ của người Thái trắng ở Phong Thổ tỉnh Lai Châu

Đồng Trọng Im

Văn hóa Thông tin

2011

394.597 1

220 

Phong tục, nghi lễ của người Cor và người Ba Na

Cao Chư, Nguyễn Quang Lê

Văn hóa Dân tộc

2012

394

221 

Phú xuyên và làng khảm trai truyền thống Chuôn Ngọ

Đỗ Thị Hảo

Lao động

2012

680.09 597 52

222 

Pô Anai Tang – Di tích, lễ hội của người Raglai

Hải Liên

Dân trí

2010

394.597 58

223 

Pửt Tày Bắc Cạn

Triệu Sinh, Hoàng Tuấn Dư

Thời đại

2012

398.597 11

224 

Quả bầu vàng

Trương Bi, Y Wơ

Văn hóa Thông tin

2011

398.22 597 65

225 

Quy trình dựng nhà sàn cổ của người Thái đen ở Mường Thanh (Tỉnh Điện Biên)

Tòng Văn Hân

Văn hóa Dân tộc

2011

690.597 177

226 

Sắc thái văn hóa sông nước vùng U Minh

Nguyễn Diệp Mai

Dân trí

2011

306.4597

227 

Sân khấu dân gian

Đàm Văn Hiển, Trần Văn Bổn, Lê Hàm

Văn hóa Dân tộc

2012

792.597

228 

So sánh ca dao người Việt ở xứ Nghệ và xứ Bắc

Nguyễn Phương Châm

Văn hóa Thông tin

2011

398.9 597

229 

So sánh và ẩn dụ trong ca dao trữ tình của người Việt (Dưới góc nhìn ngôn ngữ – văn hóa học)

Hoàng Kim Ngọc

Lao động

2011

398.9 597

230 

Sổ tay lời ăn tiếng nói Quảng Bình

Nguyễn Tú

Lao động

2011

398. 597 45

231 

Sự phản ánh quan hệ gia đình, xã hội trong tục ngữ, ca dao

Đỗ Thị Bảy

Lao động

2011

398.9

232 

Sự phát triển của làng nghề La Phù

Tạ Long, Trần Thị Hồng Yến, Nguyễn Thị Thanh Bình

Thời đại

2012

398.597 32

233 

Sử thi – Há Pà “ P’Hùy Canaca” của người Hà Nhì ở Mường Tè lai Châu

Bùi Quốc Khánh – Pờ Láng Tơ, Phùng Chiến

Văn hóa Thông tin

2012

390.597 173

234 

Sử thi Bahnar Kriêm – Bahnar Konkđeh

Hà Giao

Lao động

2012

390.09597

235 

Sử thi Ê đê

Nhóm tác giả

Văn hóa Dân tộc

2011

398.899 597

236 

Sử thi Raglai và M’Nông

Nguyễn Thế Sang, Chamaliaq Riya Tiẻng, Điểu Khâu, Tấn Vịnh

Văn hóa Dân tộc

2012

398.208 9 597 59

237 

Sử thi Tây Nguyên và cuộc sống đương đại

Phan Đăng Nhật, Chu Xuân Giao

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

2010

895.9310 32

238 

Sử thi thần thoại M’nông: Quyển 2

Đỗ Hồng Kỳ, Điểu Kâu

Thời đại

2012

398.22

239 

Sử thi thần thoại M’nông: Tập 1

Đỗ Hồng Kỳ, Điểu Kâu

Văn hóa Dân tộc

2012

398.09 597

240 

Sự tích các bà thành hoàng làng

Đỗ Thị Hảo

Văn hóa Thông tin

2012

398.22 597

241 

Sự tích thành hoành làng ở Phú Xuyên, Hà Nội

Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

Lao động

2011

398.597 31

242 

Sự tích và truyền thuyết dân gian

Hoàng Lê, Trần Việt Kỉnh, Võ Văn Trực

Văn hóa Dân tộc

2012

398.2 597

243 

Sự tích vọng phu và tín ngưỡng thờ đá ở Việt Nam

Nguyễn Việt Hùng

Văn hóa Thông tin

2011

398.597

244 

Tâm tình người yêu: Tản chụ – Xiết xương

Lò Ngọc Duyên

Văn hóa – Thông tin

2011

398.09 597

245 

Tang lễ cổ truyền người Mường

Bùi Huy Vọng

Đại học Quốc gia Hà Nội

2010

393.597 19

246 

Tang lễ cổ truyền người Mường: Quyển 2

Bùi Huy Vọng

Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

393.597 19

247 

Tang lễ của người Nùng Giang ở Cao Bằng

Triệu Thị Mai

Văn hóa Thông tin

2011

393.09 597 12

248 

Tang ma của người Hmông ở suối Giàng

Nguyễn Mạnh Hùng

Thanh niên

2011

393.597

249 

Tang ma dân tộc Cao Lan ở Yên Bái

Nguyễn Mạnh Hùng

Thời đại

2011

393.597 157

250 

Tập tục lễ hội đất Quảng: Tập 3

Võ Văn Hòe, Bùi Văn Tiếng, Hoàng Hương Việt…

Lao động

2011

394.597 52

251 

Táy Pú xấc – kẻn kéo: Truyện thơ thái ở Tây Bắc

Vương Trung

Lao động

2011

895.91 597 1

252 

Tết cổ truyền người Việt

Lê Trung Vũ, Lê Văn Kỳ, Nguyễn Hương Liên…

Văn hóa Dân tộc

2012

394.261 4597

253 

Tết xứ Quảng

Võ Văn Hòe

Dân trí

2011

394.261.4

254 

Thành hoàng và đình làng ở Bình Giang

Nguyễn Hữu Phách  

Thanh niên

2011

394.09 597 34

255 

Then Tày – Những khúc hát

Triều Ân 

Văn hóa Dân tộc

2012

398.597 12

256 

Then Tày: Then bách điểu, then bắc cầu xin hoa

Hoàng Tuấn Cư, Hoàng Mạc, Nguyễn Thanh Huyền

Văn hóa Dân tộc

2012

390.09 597 1

257 

Thi pháp ca dao

Nguyễn Xuân Kinh

Đại học Quốc gia Hà Nội

2012

398.2 597

258 

Thi pháp truyện cổ tích thần kỳ người Việt

Nguyễn Xuân Đức

Văn hóa Dân tộc

2011

398.2 597

259 

Thơ ca dân gian của người nguồn

Võ Xuân Trang, Đinh Thanh Dự

Văn hóa Dân tộc

2012

398.2 597 45

260 

Thơ ca dân gian dân tộc Mảng

Nguyễn Hùng Mạnh, Trần Hữu Sơn, Nguyễn Thị Minh Tú, Đặng Thị Oanh

Văn hóa Dân tộc

2011

398. 2 597 45

261 

Thơ ca dân gian người Dao Tuyển

Trần Hữu Sơn (chủ biên)

Thời đại

2011

398.2 597 167

262 

Thơ ca dân gian trữ tình trên vùng đất Khánh Hòa

Trần Việt Kỉnh

Văn hóa Dân tộc

2010

398.2 597 56

263 

Thơ ca nghi lễ dân tộc Thái

Lương Thị Đại, Lò Xuân Hinh, Đỗ Thị Tấc….

Văn hóa Dân tộc

2012

398.809 597

264 

Thời gian trong ca dao

Trần Sĩ Huệ

Thanh niên

2011

398.9

265 

Thủ Thiệm – Tiếng cười dân gian độc đáo xứ Quảng

Nguyễn Văn Bổn

Lao động

2011

398.2 597 52

266 

Thủy sản sông Cửu Long qua huyền thoại – truyền huyết

Liêm Châu

Văn hóa Dân tộc

2011

398.26 597 8

267 

Tiếng địa phương trong ca dao vùng Quảng nam, Đà Nẵng

Đinh Thị Hựu

Văn hóa Dân tộc

2011

398.2 597 52

268 

Tiếng Việt trong thư tịch cổ Việt Nam: Tập 1: Quyển 1: Từ vần A – K

Nguyễn Thạch Giang

Văn hóa Thông tin

2010

495.922

269 

Tiếng Việt trong thư tịch cổ Việt Nam: Tập 2: Quyển 1: Từ vần A – K

Nguyễn Thạch Giang

Văn hóa Thông tin

2010

495.922

270 

Tiếng Việt trong thư tịch cổ Việt Nam: Tập 2: Quyển 2: Từ vần L – Y

Nguyễn Thạch Giang

Văn hóa Thông tin

2012

495.922

271 

Tìm hiểu dân ca quan họ

Trần Linh Quý, Hồng Thao

Văn hóa Dân tộc

2011

398.8 597

272 

Tìm hiểu địa danh qua tục ngữ, ca dao Phú Yên

Nguyễn Đình Chúc

Thanh niên

2011

362.9 597 55

273 

Tìm hiểu một số địa danh cổ ở An Giang qua truyền thuyết: Dấu ấn văn hóa – Lịch sử địa phương

Nguyễn Hữu Hiệp

Lao động

2011

398.26 597 22

274 

Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ và tiếng Việt văn học

Lê Trung Hoa

Thanh niên

2011

398.09 597 7

275 

Tìm hiểu thế giới động vật dưới góc độ ngôn ngữ văn hóa dân gian người Việt: Qua dẫn liệu vùng Thừa Thiên Huế

Triều Nguyên

Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

591.597

276 

Tìm hiểu truyện cười Việt Nam

Triều Nguyên

Lao động

2011

398.2 597

277 

Tìm hiểu văn hóa dân gian làng Yên Thái (Tây Hồ – Hà Nội)

Lê Văn Kỳ

Văn hóa dân tộc

2011

398.597 31

278 

Tìm hiểu văn hóa dân gian ở làng Ngọc Trì

Nguyễn Quang Khải

Văn hóa dân tộc

2011

398.597 27

279 

Tìm hiểu văn hóa tâm linh Nam Bộ

Nguyễn Hữu Hiếu

Thanh niên

2012

398.09 597 7

280 

Tín ngưỡng cư dân ven biển Quảng Nam – Đà Nẵng (hình thái đặc trưng và giá trị)

Nguyễn Văn Hương

Lao động

2012

398.09 597 51

281 

Tín ngưỡng lúa nước vùng Đất Tổ

 Nguyễn Khắc Xương

Thời đại

2011

398

282 

Tín ngưỡng thờ Bà Thiên Hậu ở Cà Mau

Phạm Văn Tú

Khoa học Xã hội

2011

398.597 96

283 

Tín ngưỡng, tôn giáo và lễ hội dân gian Hà Tây

Nguyễn Hữu Thức

Văn hóa Thông tin

2012

398.597 32

284 

Tinh hoa văn hóa Bến Tre

Lư Hội, Xuân Quang

Lao động

2012

398.597 85

285 

Tòng đón – Ăn ca và quam xon cốn

Nguyễn Văn Hòa

Lao động

2011

398.2 597 18

286 

Tổng tập văn học dân gian xứ Huế: Tập 2: Truyện cười, truyện trạng và giai thoại

Triều Nguyên

Đại học Quốc gia Hà Nội

2010

398.2 597 49

287 

Tổng tập văn học dân gian xứ Huế: Tập 4: Tục ngữ

Triều Nguyên

Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

398.2 597 49

288 

Tổng Tập Văn học dân gian xứ Huế: Tập 5: Ca dao

Triều Nguyên

Đại học Quốc gia Hà Nội

2010

398.2 597 49

289 

Tổng tập văn học dân gian xứ Huế:Tập 3: Vè, truyện thơ

Triều Nguyên

Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

398.2 597 49

290 

Trang phục các tộc người thiểu số nhóm ngôn ngữ Việt – Mường, Tày – Thái, Kađai

Đỗ Thị Hòa

Văn hóa Dân tộc

2012

391. 597

291 

Trang phục cổ truyền của người Dao ở Việt Nam

Nguyễn Khắc Tụng, Nguyễn Anh Cường

Văn hóa Thông tin

2011

391. 597

292 

Trang phục truyền thống các tộc người nhóm ngôn ngữ Môn – Khmer, Tạng – Miến: Trang phục các tộc người nhóm ngôn ngữ Môn – Khmer, trang phục các tộc người nhóm ngôn ngữ Tạng – Miến

Đỗ Thị Hòa (chủ biên), Nguyễn Thị Ngân, Lê Mai Oanh, Nguyễn Cảnh Phương

Văn hóa Dân tộc

2012

391. 597

293 

Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt

Trần Lâm Biền

Văn hóa Dân tộc

2011

709.597

294 

Trên đường tìm về cái đẹp của cha ông

Nguyễn Du Chi

 Văn hóa dân tộc

2011

398

295 

Trên đường tìm về quan quan họ

Trần Linh Quý

Văn hóa Thông tin

2012

398.8

296 

Tri thức dân gian của người Raglai

Chamaliaq Riya TienrQ, Trần Kiêm Hoàng

Văn hóa Dân tộc

2011

398.597 56

297 

Tri thức dân gian trong chu kỳ vòng đời người Sán Dìu ở Việt Nam

Diệp Trung Bình

Văn hóa Dân tộc

2011

392.597

298 

Tri thức dân gian và nghi lễ truyền thống trong sản xuất nông nghiệp của người Hà nhì đen ở thôn Lao Chải (Lào Cai)

Dương Tuấn Nghĩa

Văn hóa Dân tộc

2011

398.24 597 167

299 

Tri thức dân gian và nghi lễ truyền thống trong sản xuất nông nghiệp của người Hà nhì đen ở thôn Lao Chải (Lào Cai)

Dương Tuấn Nghĩa

Văn hóa Dân tộc

2011

398.24 597 167

300 

Tri thức dân gian về nước của người Thái ở Điện Biên

Đặng Thị Oanh

Thời đại

2010

398.597 177

301 

Trò chơi dân gian

Hội văn nghệ dân gian Việt Nam

Văn hóa Dân tộc

2012

398.8 597

302 

Trò chơi dân gian ở An Giang

Nguyễn Hữu Hiệp

Văn hóa Dân tộc

2012

394.597 91

303 

Trò chơi và thú tiêu khiển của người Huế

Trần Đức Anh Sơn

Văn hóa Thông tin

2011

398.09 597 49

304 

Trò diễn dân gian trên đất Thanh Hóa

Lê Kim Lữ

Văn hóa Dân tộc

2011

398.597 41

305 

Trò diễn dân gian vùng Đông Sơn

Trần Thị Liên

Văn hóa Thông tin

2011

398.597 41

306 

Trường ca anh em Chi Blơng và trường ca Chi Mơ Nâm (Dân tộc Chăm ở Phú Yên)

Ka Sô Liễng (Sưu tầm)

Văn hóa Dân tộc

2012

398.2 597 55

307 

Trường ca các dân tộc Bana, Êđê, Hrê

Ka Sô Liễng, Nguyễn Văn Giai

Văn hóa Dân tộc

2012

398.809 597

308 

Trường ca Giàng Hlăh xấu bụng : Dân tộc Chăm ở Phú Yên

Ka Sô Liễng

Văn hóa Dân tộc

2012

398.809 597 55

309 

Trường ca Hbia Tà Lúi – Kalipu dân tộc Chăm ở Phú Yên

Ka Sô Liễng

Văn hóa Dân tộc

2011

398.22 597 55

310 

Truyện cổ Chăm

Trương Hiền Mai, Nguyễn Thị Bạch Cúc, Sử Văn Ngọc, Trương Tôn

Văn hóa Dân tộc

2012

398.208 9

311 

Truyện cổ dân gian dân tộc Mường

Quách Giao, Hoàng Thao

Văn hóa Dân tộc

2011

398.2 597 39

312 

Truyện cổ dân gian Nam Sách

Nguyễn Hữu Phách, Nguyễn Văn Đức

Đại học Quốc gia Hà Nội

2010

398.2 597

313 

Truyện cổ dân gian Việt nam tuyển chọn

Hoàng Quyết

Văn hóa Thông tin

2012

398.27 597

314 

Truyện cổ một số dân tộc thiểu số

Nhóm tác giả

Văn hóa Dân tộc

2011

398.2 597

315 

Truyện cổ PaCô

Trần Nguyễn Khánh Phong, Ta Dưr Tư

Đại học Quốc gia Hà Nội

2010

398.2 597

316 

Truyện cổ Raglai

Nguyễn Văn Huệ, Phan Xuân Viện, Lê Khắc Cường, Phan Văn Dốp

Văn hóa dân tộc

2011

398.2 597

317 

Truyện cổ thành Đồ Bàn – Vịnh Thị Nại

Nguyễn Xuân Nhân

Thời đại

2012

398.2 597 54

318 

Truyện cổ và dân ca nghi lễ dân tộc Tày

Vi Hồng (Sưu tầm và biên soạn)

Thanh niên

2012

398.2 597

319 

Truyện cổ, truyện dân gian Phú Yên

Ngô Sao Kim

Lao động

2011

398.209 597 55

320 

Truyện dân gian Kim Bảng: Tập 1

Lê Hữu Bách

Dân trí

2011

398.209 597 37

321 

Truyện dân gian Kim Bảng: Tập 2

Lê Hữu Bách

Dân trí

2011

398.209.597 37

322 

Truyện kể dân gian các tộc người Nam Đảo

Phan Xuân Viện

Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

398.2 597

323 

Truyện kể dân gian Thừa Thiên Huế (Dân tộc Truyện nôm lịch sử hình thành và bản chất thể loại Kinh)

TS. Tôn Thất Bình, ThS. Trần Hoàng, ThS. Triều Nguyên

Văn hóa Thông tin

2011

398.2 597 49

324 

Truyện nôm lịch sử hình thành và bản cNhạc khí của tộc người H’Rê ở Quảng Ngãi hất thể loại

Kiều Thu Hoạch

Văn hóa Thông tin

2011

398.2 597

325 

Truyền thuyết dân gian về những cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Bộ (1858-1918)

Võ Phúc Châu

Thời đại

2011

398.2

326 

Từ điển địa danh Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh

Lê Trung Hoa, Nguyễn Đình Tư

Thời đại

2011

910.3

327 

Từ điển phương ngôn Việt Nam

Trần Gia Linh

Văn hóa Dân tộc

2011

417.597

328 

Từ điển văn hóa cổ truyền dân tộc Tày

Hoàng Quyết (Chủ biên)

Thanh niên

2012

413.398 597

329 

Tư liệu tín ngưỡng dân gian mường Thanh Hóa: Tập 1: Lễ ma

Hoàng Anh Nhân

Lao động

2011

398.597 41

330 

Tư liệu tín ngưỡng dân gian mường Thanh Hóa: Tập 2: Tín ngưỡng vía

Hoàng Anh Nhân

Lao động

2011

394.597 41

331 

Tư tưởng tiến bộ – Triết lý nhân sinh: Thực tiễn của nhân dân và vai trò của vè, truyện kể trong văn học dân gian

Vũ Tố Hảo, Hà Châu

Thời đại

2012

398.2 597

332 

Tục dựng lễ mừng nhà mới dân tộc Thái

Hoàng Trần Nghịc

Văn hóa Thông tin

2011

392.309 597 18

333 

Tục lệ Buộc vía người Thái ở Nghệ An

Quán Vi Miên

Văn hóa Thông tin

2012

395.2 597 42

334 

Tục lệ sinh đẻ của phụ nữ Thái

Lương Thị Đại, Lò Xuân Hinh

Đại học Quốc gia Hà Nội

2010

392.1 597 1

335 

Tục ngữ – ca dao Nam Định

Trần Đăng Ngọc

Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

398.597 38

336 

Tục ngữ ca dao trong một số sách Hán Nôm (Sắp xếp theo vần chữ cái từ A -Z)

Trần Đức Các

Văn hóa Dân tộc

2011

398.9 597

337 

Tục ngữ ca dao về ẩm thực Ninh Bình

Đỗ Danh Gia

Thanh niên

2011

398.209 9 597 39 398.09 597 49

338 

Tục ngữ thường đàm: Tường giải

Triều Nguyên

Lao động

2011

398.9

339 

Tục ngữ, ca dao, dân ca Yên Mô

Trần Đình Hồng

Văn hóa Thông tin

2012

398.9 597 39

340 

Tướng quân Phạm Ngũ Lão: Truyện thơ khuyết danh

Trần Tuấn Doanh, Hoàng Văn Trị, Vũ Tiến Kỳ…

Lao động

2011

398.2 597

341 

Tuyển tập song ngữ những bài khèn ca tang lễ và dân ca Nông Hà Giang

Shôngx Ntiên Tuoov, Hùng Đình Quý

Văn hóa Thông tin

2012

398.809 597 163

342 

Ứng xử cổ truyền với tự nhiên và xã hội của người Việt Châu Thổ Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ

Trần Thúy Anh

Lao động

2011

398.9

343 

Vài nét về văn hóa làng

Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam

Văn hóa Dân tộc

2012

398.09 597 54

344 

Văn hóa – xã hội Bình Định

Đinh Bá Hòa

Văn hóa Thông tin

2012

305.597 54

345 

Văn hóa ẩm thực của dân tộc Mường và dân tộc Khơ Mú

Hoàng Anh Nhân, Hoàng Thị Hạnh

Văn hóa Dân tộc

2012

394.1

346 

Văn hóa ẩm thực dân gian Chăm Bình Thuận

Bố Xuân Hổ

Khoa học xã hội

2011

398.09 597 59

347 

Văn hóa ẩm thực huyện Đồng Xuân

Nguyễn Văn Hiền

Thanh niên

2011

398.09 597 52

348 

Văn hóa ẩm thực Thái Bình

Phạm Minh Đức

Văn hóa Dân tộc

2011

394.1 597 36

349 

Văn hóa ẩm thực Thái vùng Tây Bắc Việt Nam

Nguyễn Văn Hòa

Thanh niên

2011

398.1 597 1

350 

Văn hóa ẩm thực trong lễ hội truyền thống Việt Nam

Nguyễn Quang Lê

Văn hóa dân tộc

2012

394.1 597

351 

Văn hóa ẩm thực trong tục ngữ ca dao Việt Nam

Nguyễn Nghĩa Dân

Lao động

2011

398.09 597

352 

Văn hóa ẩm thực Việt Nam

Nguyễn Thị Huế, Huỳnh Thị Dung, Nguyễn Thu Hà

Thời đại

2012

394.1 597

353 

Văn hóa ẩm thực Vĩnh Phúc

Nguyễn Xuân Lân

Lao động

2011

398.09 597 23

354 

Văn hóa các dân tộc ít người Việt Nam

Phạm Nhân Thành

Dân trí

2011

398.597

355 

Văn hóa cổ Chămpa

Ngô Văn Doanh

Văn hóa Dân tộc

2011

959.7

356 

Văn hóa cổ truyền ở huyện Anh Sơn

Nguyễn Thanh Tùng

Thanh niên

2011

398.09 597

357 

Văn hóa dân gian Bản làng ở xã Châu Quang

Quán Vi Miên, Sầm Phong

Thanh niên

2011

398.597 42

358 

Văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số : Những giá trị đặc sắc. Tập 1: Một số thành tố văn hóa dân gian

Phan Đăng Nhật

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

2011

398.095 97

359 

Văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số: Những giá tri đặc sắc: Tập 3: Sử thi

Phan Đăng Nhật

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

2011

398.095 97

360 

Văn hóa dân gian cố đô Hoa Lư và các vùng phụ cận

Đỗ Danh Gia

Thời đại

2010

398

361 

Văn hóa dân gian của dân tộc Pu Péo ở Việt Nam

Trần Văn Ái

Văn hóa Thông tin

2011

398.597 163

362 

Văn hóa dân gian dân tộc Cao Lan: Làng Ngọc Tân, xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng, tĩnh Phú Thọ

Đặng Đình Thuận

Thanh niên

2011

398.209 597 21

363 

Văn hóa dân gian Dừa Lạng

Nguyễn Thanh Tùng

Thanh niên

2011

398. 597 43

364 

Văn hóa dân gian Gia Đông – Bắc Ninh

Chu Quang Trứ

Lao động

2010

398.09 597

365 

Văn hóa dân gian huyện đảo Phú Quốc và Lý Sơn

Trương Thanh Hùng, Phan Đình Độ

 Văn hóa dân tộc

2012

398.597 95

366 

Văn hóa dân gian Huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình)

Đỗ Duy Văn

Văn hóa dân tộc

2010

398.597 45

367 

Văn hóa dân gian huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ

Dương Huy Thiện, Đặng Văn Nhâm, Trần Văn Thục,…

Văn hóa Dân tộc

2012

398.09 597 21

368 

Văn hóa dân gian làng Bản Nầng

Hoàng Tuấn Cư, Hoàng Biểu

Lao động

2011

398.597 11

369 

Văn hóa dân gian làng Liên Trì

Phan Bá Hàm

Lao động

2011

398.09 597 42

370 

Văn hóa dân gian Làng Mai

Nguyễn Thu Minh

Khoa học Xã hội

2011

398.09 597 25

371 

Văn hóa dân gian làng nghề kiêu kỵ

Nguyễn Quang Lê

Văn hóa Thông tin

2011

398.597 27

372 

Văn hóa dân gian làng Tri Chỉ

Vũ Quang Liễn, Vũ Quang Dũng, Đinh Hồng Hải

Lao động

2011

398.09 597 31

373 

Văn hóa dân gian làng Xuân Nẻo

Văn Duy

Khoa học Xã hội

2011

398.597 36

374 

Văn hóa dân gian một số tộc người

Nhóm tác giả

Văn hóa Dân tộc

2012

398.597

375 

Văn hóa dân gian người Bru-Vân Kiều ở Quảng Trị

Y Thi

Văn hóa Thông tin

2011

398.597 47

376 

Văn hóa dân gian người Dao ở Bắc Giang

Nguyễn Thu Minh

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

2010

398.597 25

377 

Văn hóa dân gian người Sán Chí ở tỉnh Thái Nguyên

Trần Văn Á

Văn hóa Dân tộc

2011

398.597 14

378 

Văn hóa dân gian người Thổ

Lê Mai Oanh

Văn hóa Dân tộc

2012

398.597 42

379 

Văn hóa dân gian người Thổ làng Sẹt: Xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Hoàng Minh Tường

Thanh niên

2011

398.09 597 41

380 

Văn hóa dân gian người Việt ở Nam Bộ

Thanh Phương, Hồ Lê, Huỳnh Lứa, Nguyễn Quang Vinh

Thời đại

2012

398.597 7

381 

Văn hóa dân gian Phú Nhiêu

Lương Đức Nghi, Vũ Quang Dũng

Văn hóa Dân tộc

2011

398.597 31

382 

Văn hóa dân gian Phú Nông Tân Hội Thôn

Nguyễn Đình Chúc

Thanh niên

2011

398.09597 55

383 

Văn hóa dân gian Quý huyện Tống Sơn

Hoàng Tuấn Phổ

Văn hóa Thông tin

2011

398.2 597 41

384 

Văn hóa dân gian Thanh Ba

Nguyễn Đình Vỵ

Văn hóa Thông tin

2012

398.209 597 21 398.809 597

385 

Văn hóa dân gian truyền thống của tộc người K’ho

Linh Nga Niêkdam

Lao động

2011

398.09 597 69

386 

Văn hóa dân gian Việt Yên (tỉnh Bắc Giang)

Nguyễn Thu Minh, Trần Văn Lạng

Lao động

2011

398.09 597 25

387 

Văn hóa dân gian Vĩnh Yên

Trần Gia Linh

Dân trí

2010

398.928

388 

Văn hóa dân gian vùng ven sông Bạch Đằng huyện Thủy Nguyên – Hải Phòng

Văn Duy, Lê Xuận Lựa

Văn hóa Thông tin

2012

398.09 597 35

389 

Văn hóa dân gian xứ Nghệ – Tập 11: Vè nói về việc làng, việc xã và quan viên chức sắc trong làng xã

Ninh Viết Giao

Văn hóa Thông tin

2011

398.8 597 42

390 

Văn hóa dân gian xứ Nghệ: Tập 1: Ca dao và đồng dao

Ninh Viết Giao

Văn hóa Thông tin

2012

398.8 597 42

391 

Văn hóa dân gian xứ Nghệ: Tập 10: Vè gia đình

Ninh Viết Giao

Văn hóa Thông tin

2011

398.8 597 42

392 

Văn hóa dân gian xứ Nghệ: Tập 12: Vè phong tục, tập quán trong làng xã

Ninh Viết Giao

Văn hóa Thông tin

2011

398.8 597 55

393 

Văn hóa dân gian xứ Nghệ: Tập 13: Vè đấu tranh trong làng xã

Ninh Viết Giao

Văn hóa Thông tin

2012

398.8 597 42

394 

Văn hóa dân gian xứ Nghệ: Tập 14: Vè yêu nước và cách mạng

Ninh Viết Giao

Văn hóa Thông tin

2012

398.597 42

395 

Văn hóa dân gian xứ Nghệ: Tập 15: Vè yêu nước và cách mạng

Ninh Viết Giao

Văn hóa Thông tin

2011

398.8 597 55

396 

Văn hóa dân gian xứ Nghệ: Tập 2: Truyện kể dân gian xứ Nghệ

Ninh Viết Giao

Văn hóa Thông tin

2012

398.2 597 42

397 

Văn hóa dân gian xứ Nghệ: Tập 3: Truyện cười và giai thoại

Ninh Viết Giao

Văn hóa Thông tin

2012

398.2 597 42

398 

Văn hóa dân gian xứ Nghệ: Tập 5: Văn hóa ẩm thực

Ninh Viết Giao

Văn hóa Thông tin

2012

394.1 597 42

399 

Văn hóa dân gian xứ Nghệ: Tập 6: Nghề, làng nghề thủ công truyền thống Nghệ An

Ninh Viết Giao

Văn hóa Thông tin

2012

398.597 42

400 

Văn hóa dân gian xứ Nghệ: Tập 7: Vè thiên nhiên

Ninh Viết Giao

Văn hóa Thông tin

2011

398.2 597 42

401 

Văn hóa dân tộc Cống

Phan Kiến Giang

Văn hóa Thông tin

2011

398.09

402 

Văn hóa gia tộc Raglai góc nhìn từ nghệ nhân

Hải Liên

Khoa học xã hội

2011

398.208 959 759

403 

Văn hóa giao duyên Mường Trong

Hoàng Anh Nhân

Văn hóa Dân tộc

2011

398.209 597

404 

Văn hóa Huế trong gia đình và họ tộc thế kỷ XVII – XIX

Lê Nguyễn Lưu

Lao động

2011

39 398.09 597 49

405 

Văn hóa làng Gò Bồi

Nguyễn Phúc Liêm

Lao động

2011

398.209 597 54

406 

Văn hóa lễ tục ABC

Phạm Côn Sơn

Văn hóa Dân tộc

2012

390.597

407 

Văn hóa mưu sinh của các dân tộc thiểu số vùng Đông bắc Việt Nam

Trần Bình

Thời đại

2012

398.597

408 

Văn hóa mưu sinh của các dân tộc thiểu số vùng Đông bắc Việt Nam

Trần Bình

Thời đại

2012

398.597

409 

Văn hóa người Chăm H’roi ở huyện Vân Canh tỉnh Bình Định

Nguyễn Xuân Nhân, Đoàn Văn Téo

Văn hóa Dân tộc

2011

398.597 54

410 

Văn hóa Thái – Những tri thức dân gian

Đặng Thị Oanh

Thanh niên

2011

398

411 

Văn hóa Thái Nghệ An

Quán Vi Miên

Lao động

2011

398.09 597 42

412 

Văn hóa truyền thống của người Nùng An (Xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng)

Nguyễn Thị Yên, Hoàng Thị Nhuận

Đại học Quốc gia Hà Nội

2010

398.597 12

413 

Văn hóa xứ Quảng một góc nhìn

Võ Văn Hòe, Hồ Tấn Tuấn, Lưu Anh Rô

Lao động

2010

398.09 597

414 

Văn học ẩm thực của người Ninh Bình

Đỗ Thị Bảy, Mai Đức Hạnh

Đại học Quốc gia Hà Nội

2010

394.1597 39

415 

Văn học dân gian Bạc Liêu

Chu Xuân Diên

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

2011

398.2 597 97

416 

Văn học dân gian các dân tộc thiểu số huyện sông Hinh, tỉnh Phú Yên

Nguyễn Thị Thu Trang, Dương Thái Nhơn, Nguyễn thị Ái Thoa

Văn hóa Dân tộc

2011

398. 2 597 55

417 

Văn học dân gian Ê Đê, Mơ Nông

Đỗ Hồng Kỳ

Lao động

2011

398.899 597

418 

Văn học dân gian Êđê – M’Nông

Trương Bi

Văn hóa Dân tộc

2011

398.2

419 

Văn học dân gian người Việt góc nhìn thể loại

Kiều Thu Hoạch

Lao động

2012

398.209 597

420 

Văn học dân gian Phú Yên

Nguyễn Định, Dương Thái Nhơn, Lý Thơ Phúc

Lao động

2012

398.809 597 55

421 

Văn học dân gian Sông Cầu

Nguyễn Định

Thanh niên

2011

398.2 597 52

422 

Văn học dân gian trong nhà trường

Nguyễn Xuân Đức, Nguyễn Xuân Lạc

Văn hóa dân tộc

2012

398.2

423 

Văn nghệ dân gian Hà Tây

Dương Kiều Minh, Yên Giang, Minh Nhương, Đoàn Công Hoạt

Văn hóa Dân tộc

2011

398.597 32

424 

Văn nghệ dân gian làng Trung Lập (Xã Tri Trung, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội)

Vũ Quang Liễn, Vũ Quang Dũng

Dân trí

2011

398.09 597 32

425 

Văn nghệ dân gian miền Yên Thế

Nguyễn Xuân Cần

Đại học Quốc gia Hà Nội

2011

398.597 25

426 

Văn nghệ dân gian xứ Huế: Hò đối đáp nam nữ, giai thoại hò, truyện trạng Nguyễn Kinh

Triều Nguyên

Văn hóa Thông tin

2011

398.2

427 

Vè chàng Lía

Trần Xuân Toàn

Thanh niên

2010

398.8 597 54

428 

Vè, câu đố, đồng dao các dân tộc Thái, Nùng, Tày: Vè, câu đố dân tộc Thái, đồng dao Nùng, đồng dao Tày

Vương Thị Mín, Nông Hồng Thăng, Hoàng Thị Cành

Văn hóa Dân tộc

2011

398.8

429 

Vươn chang hằm (Dân ca Giáy)

Lù Dín Siềng

Thanh niên

2011

728.421 62 597 167

430 

Xên phắn bẻ cúng chém dê

Lương Thị Đại

Lao động

2012

394.597

431 

Xường trai gái dân tộc Mường

Bùi Chí Hăng

Văn hóa Dân tộc

2012

398.597