HUHT

Bộ sưu tập văn hóa Huế

TT

Tên sách

Tác giả

Nhà xuất bản

Năm XB

Số lượng

Ghi chú

1         

Huế xưa và nay di tích và danh thắng

Phan Thuận An

Nxb VHTT

2008

2

V1985, 1986

2         

Kiểu Huế

Trần Đức Anh Sơn

NXB VHVN

2016

1

V2795

3         

Huế – Triều Nguyễn 1 cái nhìn

Trần Đức Anh Sơn

NXB Thế giới

2018

2

 

4         

Trò chơi và thú tiêu khiển của người Huế

Trần Đức Anh Sơn

Nxb Dân trí

2018

1

 

5         

Đồ sứ ký kiểu thời Nguyễn

Trần Đức Anh Sơn

Nxb THTPHCM

2018

3

V2660-2661

6         

Những người bạn cố đô Huế tập 1 năm 1914

Đặng Như Tùng, Bửu Ý (dịch)

NXB Thuận Hóa

1997

1

V2761

7         

Những người bạn cố đô Huế tập 2 năm 1915

Đặng Như Tùng, Bửu Ý (dịch)

NXB Thuận Hóa

1997

1

V2762

8         

Những người bạn cố đô Huế tập 3 năm 1916

Đặng Như Tùng, Bửu Ý (dịch)

NXB Thuận Hóa

1997

1

V2763

9         

Những người bạn cố đô Huế tập 4 năm 1917

Đặng Như Tùng (dịch)

NXB Thuận Hóa

1998

1

V2764

10     

Những người bạn cố đô Huế tập 5 năm 1918

Đặng Như Tùng (dịch)

NXB Thuận Hóa

1998

1

V2765

11     

Những người bạn cố đô Huế tập 6 A năm 1919

Hà Xuân Liêm (dịch)

NXB Thuận Hóa

1998

1

V2766

12     

Những người bạn cố đô Huế tập 6 B năm 1919

Đặng Như Tùng (dịch)

NXB Thuận Hóa

1998

1

V2767

13     

Những người bạn cố đô Huế bản chỉ dẫn 1914 – 1944

Nguyễn Cửu Sà (biên dịch)

NXB Thuận Hóa

2001

1

V2768

14     

Những người bạn cố đô Huế tập 7 năm 1920

Bửu Ý, Phan Xưng (dịch)

NXB Thuận Hóa

2001

1

V2769

15     

Những người bạn cố đô Huế tập 8 năm 1921

Phan Xương (dịch)

NXB Thuận Hóa

2001

1

V2770

16     

Những người bạn cố đô Huế tập 9 năm 1922

Phan Xương (dịch)

NXB Thuận Hóa

2001

1

V2771

17     

Những người bạn cố đô Huế tập 10 năm 1923

Phan Xương (dịch)

NXB Thuận Hóa

2002

1

V2772

18     

Những người bạn cố đô Huế tập 11 năm 1924

Phan Xương (dịch)

NXB Thuận Hóa

2002

1

V2773

19     

Những người bạn cố đô Huế tập 12 năm 1925

Hà Xuân Liêm (dịch)

NXB Thuận Hóa

2002

1

V2774

20     

Những người bạn cố đô Huế tập 13 năm 1926

Đỗ Hữu Thạnh, Hà Xuân Liêm(dịch)

NXB Thuận Hóa

2004

1

V2775

21     

Những người bạn cố đô Huế tập 14 năm 1927

Hà Xuân Liêm(dịch)

NXB Thuận Hóa

2004

1

V2776

22     

Những người bạn cố đô Huế tập 15 năm 1928

Hà Xuân Liêm (dịch)

NXB Thuận Hóa

2004

1

V2777

23     

Những người bạn cố đô Huế tập 19 năm 1932

Hà Xuân Liêm (dịch)

NXB Thuận Hóa

2006

1

V2778

24     

Những người bạn cố đô Huế tập 20 năm 1933

Hà Xuân Liêm (dịch)

NXB Thuận Hóa

2006

1

V2779

25     

Những người bạn cố đô Huế tập 21 năm 1934

Hà Xuân Liêm (dịch)

NXB Thuận Hóa

2006

1

V2780

26     

Những người bạn cố đô Huế tập 22 năm 1935

Dương Đình Khôi (dịch)

NXB Thuận Hóa

2010

1

V2781

27     

Những người bạn cố đô Huế tập 23 năm 1936

Hà Xuân Liêm (dịch)

NXB Thuận Hóa

2010

1

V2782

28     

Những người bạn cố đô Huế tập 24 năm 1937

Hà Xuân Liêm (dịch)

NXB Thuận Hóa

2010

1

V2783

29     

Những người bạn cố đô Huế tập 25 năm 1938

Hà Xuân Liêm (dịch)

NXB Thuận Hóa

2012

1

V2784

30     

Những người bạn cố đô Huế tập 26 năm 1939

Hà Xuân Liêm (dịch)

NXB Thuận Hóa

2012

1

V2785

31     

Những người bạn cố đô Huế tập 27 năm 1940

Hà Xuân Liêm (dịch)

NXB Thuận Hóa

2012

1

V2786

32     

Những người bạn cố đô Huế tập 28 năm 1941

 

NXB Thuận Hóa

2015

1

V2787

33     

Những người bạn cố đô Huế tập 29 năm 1942

 

NXB Thuận Hóa

2015

1

V2788

34     

Những người bạn cố đô Huế tập 30 năm 1943

 

NXB Thuận Hóa

2015

1

V2789

35     

Những người bạn cố đô Huế tập 31 năm 1944

 

NXB Thuận Hóa

2015

1

V2790

36     

Đời sống trong Tử Cấm Thành

Tôn Thất Bình

Nxb Đà Nẵng

2014

2

V2849, 2850

37     

Chín đời chúa mười ba đời vua triều nguyễn

Lưỡng Kim Thành

Nxb Thế giới

2015

2

V2836, V2837

38     

Kiến trúc cố đô Huế

Phan Thuận An

NXB Đà Nẵng

2016

2

mbs

39     

Lăng tẩm Huế – Một kỳ quan

Phan Thuận An

NXB Đà Nẵng

2015

2

mbs

40     

Ngành đóng thuyền và tàu thuyền ở Việt Nam thời Nguyễn

Trần Đức Anh Sơn

Nxb Dân trí

2018

1

mbs

41     

Phong vị xứ Huế

Trần Đức Anh Sơn

Nxb Thuận Hóa

1996

1

mbs

42     

100 Bí mật kinh đô Huế

Minh Châu chủ biên

NXB Hồng Đức

2015

2

mbs

43     

Bảo Đại chính trường và tình trường

Minh Châu

NXB Dân Trí

2019

2

mbs

44     

Bảo tàng Khải Định

Bảo Chân dịch

NXB Thế giới

2020

1

mbs

45     

Bí sử triều Nguyễn

Minh Châu

NXB Thanh Hóa

2014

2

mbs

46     

Bí sử vương triều Việt Nam và thế giới

Minh Châu

NXB Dân Trí

2017

2

mbs

47     

Cố đô Huế dấu ấn thời gian

Hồ Vĩnh

NXB Đại học Huế

2021

2

mbs

48     

Cố vấn Vĩnh Thụy (1945 – 1947)

Nguyễn Đắc Xuân

NXB Thuận Hóa

2020

2

mbs

49     

Đất nước Việt Nam qua cửu đỉnh Huế

Dương Phước Thu

NXB Tri Thức

2011

2

mbs

50     

Hỏi chuyện đời bà thứ phi Mộng Điệp với cựu hoàng Bảo Đại

Nguyễn Đắc Xuân

NXB Thuận Hóa

2020

2

mbs

51     

 

Món ngon xứ Huế – delicacies

Nguyễn Thị Phiên , Đỗ Thị Phương Nhi

NXB Phụ Nữ

2019

1

mbs

52     

Huế – Thành phố di sản thế giới

Đào Hoa Nữ

NXB Thông Tấn

2018

1

mbs

53     

Khiêm lăng và vua Tự Đức

Mai Khắc Ứng

NXB Đà Nẵng

2013

2

mbs

54     

Một trăm năm chợ Đông Ba

Nguyễn Đắc Xuân

NXB Thuận Hóa

1999

2

mbs

55     

Nghệ thuật nấu món ăn Huế – 120 Món chay

Hoàng Thị Kim Cúc

NXB Thuận Hóa

2012

2

mbs

56     

Nghệ thuật nấu món ăn Huế – 300 món ăn mặn

Hoàng Thị Kim Cúc

NXB Thuận Hóa

2012

2

mbs

57     

Lê triều bí sử

Minh Châu

NXB Thanh Hóa

2015

2

mbs

58     

Bắc cung Hoàng hậu Lê Ngọc Hân thời ở Huế

Nguyễn Đắc Xuân

NXB Thuận Hóa

2014

1

mbs

59     

Tâm tình với Huế

Trần Phương Trà chủ biên

Nxb Hộ nhà văn

2018

1

mbs

60     

Tục thờ thần ở Huế

Huỳnh Đình Kết

Nxb Thuận Hóa

1998

1

mbs

61     

Di sản văn hóa Huế 20 năm bảo tồn và phát huy

TT Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

TT Bảo tồn Di tích Cố đô Huế

2002

1

mbs

62     

Về hai làng nghề truyền thống Phú Bài và Hiền Lương

Bùi Thị Tân

NXB Thuận Hóa

1999

1

Sưu tầm

63     

Huế nghề và làng nghề thủ công truyền thống

Nguyễn Hữu Thông

NXB Thuận Hóa

1994

1

Sưu tầm

64     

Giữ hồn cho Huế

Hồ Vĩnh

NXB Thuận Hóa

2006

1

Sưu tầm

65     

Tổ chức xã hội truyền thống của người Cơ Tu ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trần Thị Mai An

Nxb CTQG

2014

2

V2400, 2401

66     

Nghiên cứu triều Nguyễn và Huế xưa

Nguyễn Đắc Xuân

NXB Thuận Hóa

2012

1

V2831

67     

Exploring Huế heritage of the Nguyễn dunasty heartland

Tim Doling

NXB Thế giới

2018

5

V2808-2812

68     

Hue: Vietnam’s Last Imperial Capital Paperback

Carol Howland

NXB Thế giới

2015

5

V2802-2807

69     

Madam Nhu Trần Lệ Xuân – quyền lực bà rồng

Monnique Brinson Demery, Mai Sơn dịch

NXB Hội Nhà văn

2016

1

V2821

70     

Cựu Hoàng Bảo Đại

Hoàng Trọng Miên

NXB Thời đại

2011

1

V2841

71     

Nhà vườn xứ huế

Nguyễn Hữu Thông

NXB Văn nghệ

2008

1

V2851

72     

Đô thị TT Huế tiến trình phát triển và giải pháp quy hoạch

PGS.TS. Đỗ Bang (Cb)

NXB Chính trị

2014

1

v2813

73     

Chuyện nội cung cựu Hoàng Bảo Đại

Nguyễn Đắc Xuân

NXB Thuận Hóa

2013

2

V2832-2833

74     

Gần 400 năm vua chúa triều nguyễn

Lưỡng Kim Thành

NXB Thế giới

2015

2

V2834-2835

75     

Huyền thoại danh lam xứ Huế

Bửu Kế

NXB Thuận Hóa

2012

2

V2816-2817

76     

Qua Pháp tìm Huế xưa

Nguyễn Đắc Xuân

NXB Thuận Hóa

2000

2

V2824-2825

77     

Chuyện các bà hoàng bà chúa triều Nguyễn

Lưỡng Kim Thành

NXB Thế giới

2017

2

V2838-2839

78     

Chuyện tình trong cung Nguyễn

Trần Thùy Mai

NXB Thuận Hóa

2012

2

V2847-2848

79     

Những ngày cuối cùng của triều đình nhà Nguyễn

Phạm Khắc Hòe, Trần Huy Liệu

NXB Thuận Hóa

2011

2

V2844-2845

80     

Đời sống trong Tử Cấm Thành

Tôn Thất Bình

NXB Đà Nẵng

2014

2

V2849-2850

81     

Luật lệ sinh hoạt trong hoàng cung triều nguyễn

Nguyễn Duy Từ

NXB Thuận Hóa

2011

2

V2818-2819

82     

Đàng trong thời chúa Nguyễn

Nguyễn Duy Chính

NXB Hội Nhà văn

2017

2

V2842-2843

83     

Đi tìm dấu tích cung điện dẫn đường

Nguyễn Đắc Xuân

NXB Thuận Hóa

2015

2

V2826-2827

84     

Lịch sử phong trào đô thị Huế 1954 – 1974

Lê Cung

NXB Trẻ

2016

1

V2792

85     

Lễ tết ăn chơi trong cung Nguyễn

Nguyễn Đắc Xuân

NXB Thuận Hóa

2004

1

V2820

86     

Bắc cung hoàng hậu Lê Ngọc Hân thời ở Huế

Nguyễn Đắc Xuân

NXB Thuận Hóa

2014

1

V2829

87     

Văn hóa Cố Đô

Nguyễn Đắc Xuân

NXB Thuận Hóa

1997

1

 

88     

Luật lệ sinh hoạt trong hoàng cung triều Nguyễn

Nguyễn Duy Từ (biên soạn)

NXB Thuận Hóa

2011

1

V2819

89     

Travel guide Huế

 

 

2017

1