HUHT

Chuyên đề kinh doanh ẩm thực

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại tài liệu

          1           

Gt Quản trị kinh doanh khách sạn

 

Nguyễn Quyết Thắng

Tài chính

2014

Sách in

          2           

Quản trị kinh doanh khách sạn

Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương

Nxb ĐHKTQD

2013

V1492, V1592-1596

          3           

Hotel Management and Operations

Denney G. Rutherford, Michael J. O’Fallon

Wiley

2006

ebook

          4           

Hotel Front Office Management

James A. Bardi

J. Wiley

2003

ebook

          5           

Giáo trình công nghệ phuc vụ trong khách sạn nhà hàng

Nguyễn Văn Đính

ĐHKTQD

2007

Sách in + ebook

          6           

The Business of Hotels

S. Medlik, H. Ingram

Butterworth

2000

ebook

          7           

quản trị quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management)

Kristin L. Anderson, Carol J. Kerr

McGraw-Hill

2002

 

          8           

Principles-of-Hotel-Management

V. Prakesh Kainthola

 

2009

 

          9           

Hotel Front Office Management

James A. Bardi

Wiley

2003

 

        10         

The Restaurant: From concept to Operation

John J. Walker

Wiley

2013

ebook

        11         

Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn

Nguyễn Văn Dung

GTVT

2009

V883

        12         

GT Công nghệ phục vụ trong khách sạn nhà hàng

Nguyễn Văn Đính, Hoàng Thị Lan Hương

Nxb Lao động

2009

V1622-1626

        13         

Gt Quản trị kinh doanh khách sạn

Nguyễn Quyết Thắng

Tài chính

2014

Sách in

        14         

Tổ chức kinh doanh  nhà hàng

PGS. TS. Trịnh Xuân Dũng

Nxb Lao động XH

2003

ebook

        15         

Hotel management and operation

Denney G. Rutherford, Micheal J. O’Fallon

Wiley

2007

Sách của GV

        16         

Kinh doanh nhà hàng. 247 nguyên lý quản lý

Mỹ Nga biên soạn

Nxb Lao động XH

2006

V146

        17         

Đường vào nghề kinh doanh nhà hàng

Hồng Vân, Công Mỹ, Hoàng Giang

Nx trẻ

2007

V142

        18         

Từ điển du lịch Anh – Việt (ngành QTKS, Du lịch và cung cấp thực phẩm, dịch vụ)

 

Nxb Trẻ

2002

Tailieu.vn

        19         

Restaurant marketing and Advertising for just a few dolar

Amy S. Jorgensen

Atlantic Publishing Group

2003

L356

        20         

Restaurant Operation Management. Principal and Practice

Jack D. Ninemeier

David K. Hayes

Pearson

2006

L408 – 409

        21         

Hotel, restaurant, and Travel law. A Preventive Approach

Norman G. Cournoyer …

Thomson

2004

L429

        22         

Catering sales and convention service

Ahmed Ismail

Delmar Publishers

1999

L433

        23         

 Restaurant

Terence conran

Overlook Press

2000

L431

        24         

Công nghệ du lịch (Kỹ thuật nghiệp vụ)

Dwnnis L. Poster

Nxb Thống kê

2001

V154

        25         

Quản trị kinh doanh khách sạn

Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương

Nxb ĐHKTQD

2013

V1492, V1592-1596

        26         

Nghiệp vụ lễ tân khách sạn

Hoàng Lê Minh

Nxb Lao động

2004

Sách photo

        27         

Gt Công nghệ đón tiếp trong khách sạn Tay Ho Hotel

Mai Khôi

Nxb Giáo dục

1993

Sách photo

        28         

Gt Nghiệp vụ phục vụ buồng khách sạn cách tiếp cận thực tế (Gt cho sinh viên)

Tổng Cục Du lịch Việt Nam

 

2000

Sách photo

        29         

Nghệ thuật trang trí bàn tiệc

Hồ Thanh dịch

Nxb Văn hóa

1997

Sách in

        30         

Nghệ thuật trang trí bàn tiệc

Thục Nữ biên dịch

Nxb Tổng hợp Đồng Nai

2004

 

        31         

Nghệ thuật cắt tỉa rau, củ, quả và trang trí món ăn

Lê Chí Tường biên soạn

Nxb Phụ nữ

2005

 

        32         

Đặt chỗ cơ bản

TransViet Travel

 

2008

Tài liệu hội thảo

        33         

Đường vào nghề kinh doanh khách sạn

Hồng Vân, Công Mỹ, Minh Ninh

Nxb Trẻ

2007

Sách in

        34         

Đường vào nghề kinh doanh nhà hàng

Hồng Vân, Công Mỹ, Minh Ninh

Nxb Trẻ

2007

Sách in

        35         

Quản lý và nghiệp vụ nhà hàng – bar

Nguyễn Xuân Ra

Nxb Phụ nữ

2006

 

        36         

Quản trị dịch vụ ăn uống và nhà hàng

Viện ĐH Mở Hà Nội

Nxb Thanh niên

2009

 

        37         

Cắm hoa nghệ thuật từ rau củ quả

Thùy Linh biên soạn

Nxb Lao động

2005

 

        38         

Nghệ thuật tạo hình rau củ

Đặng Diệu Vinh

Nxb THTPHCM

2004

 

        39         

Nghiệp vụ phục vụ bàn trong khách sạn

Trường Du lịch Hà Nội

Hà Nội

1997

Photo

        40         

Nghiệp vụ phục vụ buồng trong khách sạn

Trường Du lịch Hà Nội

Hà Nội

1997

Photo

        41         

Gt Công nghệ phục vụ bàn ăn trong khách sạn và nhà hàng

Mai Khôi

Nxb Giáo dục

1995

Photo

        42         

Nghệ thuật bày hoa quả

Taizo Hirano

Nxb Phụ nữ

2006

 

        43         

L’art despré sentations assiettes, plats, buffets froids, canapés

Jean – Piere Lebland

BPI

1993

Sách tiếng Pháp

 

        44         

Décors et présentations: assiettes, plats, buffets froids

Jean-Pierre Lebland, Olivier Dugabelle

 

1989

Sách tiếng Pháp

        45         

Hotellerie-restauration.com

ophie Corbeau, Chantal Dubois, Jean-Luc Penfornis

 

2006

Sách tiếng Pháp

        46         

Technologie culinaire

 

Foucher

2001

Sách photo

        47         

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ lễ tân

Tổng Cục Du lịch

Tổng Cục Du lịch

2005

photo

        48         

Sổ tay hướng dẫn phục vụ nhà hàng

Sondra J. Dahmer, Kurt Wahl

Nxb Trẻ

1992

photo

        49         

Kỹ nghệ du lịch: Hướng dẫn giáo khoa & bài tập kinh doanh du lịch

Benedict Kruse, Khoan Hồng

Nxb Thanh niên

2000

 

        50         

Gt Công nghệ phục vụ trong Khách sạn – Nhà hàng

Nguyễn Văn Đính, Hoàng Thị Lan Hương

Nxb ĐHKTQD

2007

Sách in

 

        51         

Giám sát khách sạn

Trần Nữ Ngọc Anh

Nxb Thanh niên

2009

 

        52         

Tổ chức và quản lý kinh doanh khách sạn – nhà hàng

Trương Sĩ Quý

Trung tâm Đào tạo từ xa

1996

 

        53         

Tài liệu đào tạo – Training materials:

Lưu trú tại gia – Vệ sinh an toàn thực phẩm – Vệ sinh và bảo vệ môi trường cảnh quan – Sơ cứu và HIV/AIDS – Kỹ năng giao tiếp – Kỹ năng hướng dẫn – Phát triển sản phẩm – Hướng dẫn đào tạo

 

Dự án du lịch cộng đồng

Hà Nội

2007

 

        54         

Travaux prationues de restaurant Mise en place – Decoration – Service Tome2

Michel Maincent

 

 

1989

Sách tiếng Pháp

        55         

Les techiques de service restauration

Jean – Marc Barraud

MacGraw-Hill

2002

Sách tiếng Pháp

        56         

Lieux Milieux et territonires

 

Hégoa

2004

Sách tiếng Pháp

        57         

Hôtells extraordinaires spécial budget

 Herbert Ypma

 

2002

Sách ảnh tiếng Pháp

        58         

Foodservice organizations a managerial and systems approach

Marian C. Spears

Prentice Hall

2000

Sách tiếng Pháp

        59         

Le Francais de l’hôtellerie et de la restauration

H. Renner, U. Renner, G. Tempest

Nxb Thế giới

1996

Sách tiếng Pháp

        60         

Connaissance produtis restauration

Christian ferret, Jean – Michel Framery

BPI

1999

Sách tiếng Pháp, photo

        61         

Gestion et comptabilite en restauration

Daniel Angé

BPI

1991

Sách tiếng Pháp

        62         

L’hôtellerie em framcais

Maira Latifi

 

1998

Sách tiếng Pháp, photo

        63         

Les mé tiers de I’hôtellerie restauration

Marie – Lo rè ne Giniès

 

 

Sách tiếng Pháp, photo

        64         

Hôtellerie restauration: Héberger et restaurer I’emploi

JeanGadrey

 

2002

Sách tiếng Pháp, photo

        65         

Hospitality management accounting

Michael M. Coltman

Cabi

1987

 

        66         

Tourisme et loisirs sportiefs de nature

 

 

2004

Sách tiếng Pháp

        67         

Training design for the hospitality industry

Christine Jaszay, Paul Dunk

Thomson

2003

Sách tiếng Anh photo

        68         

Hotel, restaurant, and travel law: A opreventive approach

Norman G. Gournoyer

Thomson

2004

Sách tiếng Anh photo

        69         

Hotel asset management principles & practices

Paul Beals, Ph.D.

Greg Denton, MAI

 

2004

Sách tiếng Anh photo

        70         

Catering sales and convention services

Ahmed Ismail

 

Delmar Publicshers

1999

Sách tiếng Anh photo

        71         

Management du touristme: Les acteurs, les produits, les marches et les straté gies

Michel Balfet

Pearson

2004

Sách tiếng Pháp, photo

        72         

Le Francais du tourisme

Anne – Marie Calmy

Hachette

2004

Sách tiếng Pháp

        73         

Gestion des enterprises touristiques

Michel Monereau

Bréal

2003

Sách tiếng Pháp

        74         

Tourism: Principles, practices, philosophies

Charles R. Goeldner, J. R. Brent Ritchie

John Wiley

2003

 

        75         

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (tài liệu lưu hành nội bộ)

 

Hà Nội

1997

Sách photo

        76         

Marketing des services touristiques et hôteliers

Michel Balfet

Ellipses

2001

Sách tiếng Pháp, photo

        77         

Quản lý khách sạn

Hiệp hội Du lịch TPHCM

Nxb Trẻ

1997

Sách photo

        78         

Tourisme.com

Sophie Corbeau

CLE

2004

Sách tiếng Pháp

        79         

Tourisme Hôtellerie Loisirs

Michel Balfet

Ellipses

2001

Sách tiếng Pháp

        80         

Marketing des services touristques et hôteliers

Micheo Balfet

Ellipses

2001

 

        81         

L’anglais du tourisme de l’Hôtellrie et de la restaurantion

Pierre Vedel

Pocket

2006

 

        82         

Tourisme de mémoire

 

 

2003

 

        83         

Bienvenue dans le monde de L’Hebergement

Geneviève

BPI

1998

 

        84         

Hô tellerie restauration

Claude Milan

Casteilla

1996

 

        85         

Le micro – ordiateur au service de l’hôtellerie et du tourisme

Martine Houy

Bertrand – Laccoste

 

Sách tiếng Pháp, photo

 

        86         

Accueil, service et comercialisation en restaurant

Jean – Luc Frusetta

Jacques Lanore

2002

 

        87         

Saviors et techniques de Restaurant 1

 

BPI

1998

 

        88         

Saviors et techniques de Restaurant 2

 

BPI

1998

 

        89         

Hotel/ motel operations an overview

Suzanne Stewart Weissinger

Delmar

1999

Sách photo

        90         

Front office operationts and management

Ahmed Ismail

Delmar

2002

Sách photo

        91         

Successful restaurant management

Donald Wade

Delmar

2006

Sách photo

        92         

Hospitality and restaurant management

 

Pearson

2007

 

        93         

Mastering inrormation management

Donald A. Marchand

Prentice Hall

2000

 

        94         

Hospitality operations

Jack D. Ninemeier

Prentice Hall

2005

 

        95         

Introduction to hospitality

John R. Walker

Prentice Hall

1996

Sách tiếng Anh, photo

        96         

Restaurant management

Nancy Scanlon

Wiley

1993

 

        97         

Hotel and lodging management

Ala T. Stutts

Wiley

2001

 

        98         

Restaurant service basics

Sondra J. Dahmer

Wiley

2002

 

        99         

Vietnam tourism occupational skill standards front office manual 

 

 

2005

Tài liệu hội thảo