HUHT

Chuyên đề marketing dịch vụ

 

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

        1             

Marketing du lịch

Bùi Thị Tám

Nxb ĐH Huế

2009

Sách in

10

 

 

        2             

Marketing for hospitality and tourism

Kotler, Bower

Person

2003

Sách in

2

L444,445

 

        3             

Marketing management: Analysis, planning, Implementation and control

 

 

1997

 

 

 

MBS

        4             

Marketing dịch vụ

Võ Thị Ngọc Thúy

Nxb ĐHQGTPHCM

2016

Sách in

5

 

658. 8

        5             

Gt Marketing du lịch

Hoàng Văn Thành

NXB CTQG

2014

Sách in

3

 

658. 8

        6             

Servece marketing – Intergrating customer focus across the firm

Zeithaml

McGraw-hill

 

 

 

1

 

MBS

        7             

 Marketing

Rechardson

Mc Graw Hill

2008

Sách in

10

L770-L779

Tài liệu chuyên khảo

        8             

Marketing: The Core

Roger Kerin. Steven Hartley. William Rudelius

Mc Graw Hill

11/6/2008

Sách in

3

L1213

Tài liệu chuyên khảo

        9             

Marketing

Dhruv Grewal. Michael Levy

Mc Graw Hill

2/20/2007

Sách in

1

L864

Tài liệu chuyên khảo

    10             

Marketing

Steven Hartley. Roger Kerin. William Rudelius

Mc Graw Hill

1/13/2010

Sách in

1

L865

Tài liệu chuyên khảo

    11             

Corporate Rivalry and Market Power

Andreas Papatheodorou

Tauris

6/13/2006

Sách in

3

L353, 354, 355

Tài liệu chuyên khảo

   12             

When free Markets Fail

McCleskey

Wiley

2010

Sách in

2

L1380,1381

Tài liệu chuyên khảo

   13             

Marketing

Grewal

Mc Graw Hill

2007

Sách in

1

MBS

Tài liệu chuyên khảo

   14             

M: Marketing with Premium Content Access Card

Dhruv Grewal. Michael Levy

Mc Graw Hill

1/4/2010

Sách in

1

L1214

Tài liệu chuyên khảo

    15             

Engagement Marketing

Gail F. Goodman

Wiley

5/1/2012

Sách in

2

L1504, 1505

Tài liệu chuyên khảo

    16             

The New Rules of Marketing & PR

David Meerman Scott

Wiley

7/1/2013

Sách in

1

L1233

Tài liệu chuyên khảo

    17             

Marketing for Rainmakers

Phil Fragasso

Wiley

7/28/2008

Sách in

1

L862

Tài liệu chuyên khảo

    18             

Marketing

Dhruv Grewal. Michael Levy

Mc Graw Hill

2/3/2009

Sách in

1

L868

Tài liệu chuyên khảo

    19             

Gravitational

Jimmy Vee

Wiley

2008

Sách in

1

L189

Tài liệu chuyên khảo

    20             

Multichannel Marketing

Akin Arikan

Sybex

2008

Sach in

1

L196

Tài liệu chuyên khảo

    21             

Built in Social

Jeff Korhan

Wiley

2013

Sách in

1

L1514

Tài liệu chuyên khảo

 

Chuyên khảo Marketing

 

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

 Marketing

Rechardson

Mc Graw Hill

2008

Sách in

10

L770-L779

Tài liệu chuyên khảo

2

Marketing: The Core

Roger Kerin. Steven Hartley. William Rudelius

Mc Graw Hill

11/6/2008

Sách in

3

L1213

Tài liệu chuyên khảo

3

Marketing

Dhruv Grewal. Michael Levy

Mc Graw Hill

2/20/2007

Sách in

1

L864

Tài liệu chuyên khảo

4

Marketing

Steven Hartley. Roger Kerin. William Rudelius

Mc Graw Hill

1/13/2010

Sách in

1

L865

Tài liệu chuyên khảo

5

Corporate Rivalry and Market Power

Andreas Papatheodorou

Tauris

6/13/2006

Sách in

3

L353, 354, 355

Tài liệu chuyên khảo

6

When free Markets Fail

McCleskey

Wiley

2010

Sách in

2

L1380,1381

Tài liệu chuyên khảo

7

Marketing

Grewal

Mc Graw Hill

2007

Sách in

1

MBS

Tài liệu chuyên khảo

8

M: Marketing with Premium Content Access Card

Dhruv Grewal. Michael Levy

Mc Graw Hill

1/4/2010

Sách in

1

L1214

Tài liệu chuyên khảo

9

Engagement Marketing

Gail F. Goodman

Wiley

5/1/2012

Sách in

2

L1504, 1505

Tài liệu chuyên khảo

10

The New Rules of Marketing & PR

David Meerman Scott

Wiley

7/1/2013

Sách in

1

L1233

Tài liệu chuyên khảo

11

Marketing for Rainmakers

Phil Fragasso

Wiley

7/28/2008

Sách in

1

L862

Tài liệu chuyên khảo