HUHT

Chuyên đề Tốt nghiệp

Chuyên ngành: Quản lý lữ hành

Chuyên đ: Kinh doanh l hành

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Giáo trình Quản trị kinh doanh lữ hành

PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh – PGS.TS Phạm Hồng Chương

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội

2009

 

 

 

GT chính

Tài liệu 2012

V1677-1680

2

Giáo trình Quản trị lữ hành

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Nhà xuất bản TP. Hồ Chí Minh

2010

Sách in

 

V191-196

GT chính

3

Hướng dẫn du lịch

TS. Bùi Thị Tám, ThS. Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Nhà xuất bản Đại học Huế

2009

Sách in

 

V164-172

TLTK

4

Pháp luật kỹ năng ký kết hợp đồng kinh tế thương mại, đầu tư và 138 mẫu hợp đồng thông dụng mới nhất thường dùng

Nxb Thống kê

Nxb Thống kê

2010

 

 

 

Sách in

5

Nghị định số 27/2001/NĐ – CP ngày 05-06-2001 của Chính phủ về kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch

Chính Phủ

 

 

Ebook

 

 

TLTK

6

Gt Quản trị kinh doanh lữ hành

PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh, PGS.TS. Phạm Hồng Chương

Nxb ĐHKTQD

2012

 

 

V1677-1680

TLTK

7

Nghiệp vụ kinh doanh lữ hành

Hà Thùy Linh

Nxb Hà Nội

2007

Ebook

 

 

CD

8

Tourism: The Business of Hospitality and Travel

Roy A. Cook, Cathy H. C. Hsu, Lorraine L. Taylor

What’s New in Culinary & Hospitality

Pearson

2017

Ebook

 

 

MBS

9

Business Travel Management: Praxis-Know-how für den Einkäufer

Rüdiger Mahnicke

Gabler Verlag

2013

Ebook

 

 

 

10

Business Travel and Tourism

John Swarbrooke, Susan Horner

Butterworth-Heinemann

2001

Ebook

 

 

MBS

11

Web tham khảo

 

 

 

Ebook

 

 

http://hat.tailieu.vn/

12

Tạp chí tiếng anh chuyên ngành

Các bộ csdl điện tử trong và ngoài nước

 

2021

Ebook

 

 

 

Hatlib.hueuni.edu.vn