HUHT

Địa lý du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại tài liệu

SL

Số CB

Ghi chú

1

Địa lý du lịch

Nguyễn Minh Tuệ

Nxb Giáo dục

2012

V143-138

 

 

Gt chính

2

Địa lý Du lịch

Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Tuấn Cảnh, Lê Thông …

Nxb Thành phố HCM

2010 & 2012

Ebook

 

 

Giáo trình chính

3

63 tỉnh thành Việt Nam: Lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tiềm năng kinh tế Tập 1

Phạm Duy Thanh Long

Nxb Thời đại

2012

V183-184

 

 

 

4

63 tỉnh thành Việt Nam: Lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tiềm năng kinh tế Tập 2

Phạm Duy Thanh Long

Nxb Thời đại

2012

V185-186

 

 

 

5

Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành

Nhóm Trí thức Việt

Nxb Thời đại

2013

V1141-1143

 

 

 

6

Non nước Việt Nam

Phạm Công Sơn

Nxb VHTT

2009

V1138-1140

 

 

 

7

Non nước Việt Nam

Vũ Thế Bình

Nxb Thanh niên

2016

MBS

 

 

2 cuốn

8

Sổ tay du lịch Việt Nam

Đoàn Huyền Trang

Nxb Lao động

2011

V1135-1137

 

 

 

9

Du lịch 3 miền tập 1

Bửu Ngôn

Nxb Thanh niên

2012

V1932, -1934, 1941-1942

 

 

 

10

Du lịch 3 miền tập 2

Bửu Ngôn

Nxb Thanh niên

2016

V1935-1937, 1943-1944

 

 

 

11

Du lịch 3 miền tập 3

Bửu Ngôn

Nxb Thanh niên

2008

V1938-1940, 1945-1946

 

 

 

12

Việt Nam 63 tỉnh thành  các địa danh du lịch

Thanh Bình , Hồng Yến

Nxb Lao động

 

Ebook

 

 

TLVN

13

Tài nguyên du lịch

Bùi Hải Yến, Phạm Hồng Long

Nxb Giáo dục

2007

-Ebook

-V1044-1048

 

 

TLVN

14

Tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam

Phạm Trung Lương, Đặng Duy lợi, Vũ Tuấn Cảnh…

Nxb Giáo dục

2000

Ebook

 

 

CD

15

Giáo trình địa lý du lịch

Vũ Triệu Dân

Nxb Hà Nội

2007

Ebook

 

 

CD

16

The Geography of Tourism of Central and Eastern European Countries

Krzysztof Widawski, Jerzy Wyrzykowski (eds.)

 

Springer International Publishing

 

2017

ebook

 

MBS

 

17


An Introduction to the Geography of Tourism

 

Velvet Nelson

 

Rowman & Littlefield Publishers

 

2013

ebook

 

MBS

 

18

Tourism Geography: Critical Understandings of Place, Space and Experience

Stephen Williams, Alan A. Lew

 

Routledge

 

2014

ebook

 

MBS

 

19

Web tham khảo

http://hat.tailieu.vn