HUHT

Đồ họa ứng dụng

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

        1             

Giáo trình độ họa ứng dụng

Dương Thị Thúy Hằng

GT Cao Đằng nghè Đacklak

2014

File

 

 

Hat.tailieu.vn

        2             

Applying Autocad 2006

T.Wohlers

Mc Graw Hill

2006

Sách in

1

L891

 

        3             

Adobe Photoshop CS2

Sue Hobbs

Read Less

2006

Sách in

1

L12

 

        4             

Adobe Air

Rich Tretola

Wrox

2008

Sách in

1

L24

 

        5             

Photoshop Cs3

Dayley

Wiley

2008

Sách in

1

L23

 

        6             

Silverlingt 2

Jonathan Swift

Wiley

2009

Sách in

1

L16