HUHT

Du lịch ẩm thực

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Tourism and gastronomy

Anne-Mette Hjalager, Greg Richards ,

Routledge

2002

FILE

 

MBS

GT Chính

2

Tasting tourism

Priscilla Boniface

 

2003

FILE

 

MBS

TLTK

3

Food Tourism Around the World: Development, Management, and Markets

Colin Michael Hall

 

2011

FILE

 

MBS

TLTK

4

Khám phá ẩm thực truyền thống Việt Nam

Ngô Đức Thịnh

Nxb Trẻ

2010

Sách in

1

V924

 

5

Hỏi đáp về ẩm thực, trang phục Hà Nội xưa và nay

Trần Thị Hà

Nxb QĐNDVN

2010

Sách in

1

V916

 

6

Ẩm thực dân gian Hà Nội

Nguyễn Thị Bảy

Nxb Chính trị Quốc gia

2010

Sách in

2

MBS

 

7

Second Global Report on Gastronomy Touris

UNWTO Editorial team

the World Tourism Organization (UNWTO), Madrid, Spain

2017

 

 

 

 

8

Food, Agri-Culture and Tourism: Linking Local Gastronomy and Rural Tourism: Interdisciplinary Perspectives

Katia L. Sidali (auth.), Katia Laura Sidali, Achim Spiller, Birgit Schulze (eds.)

Springer-Verlag Berlin Heidelbe

2011

 

 

 

 

9

Marketing in Food, Hospitality, Tourism, and Food

Richard Tresidde & Craig Hirst

Goodfellow Publishers Limited,

2015

 

 

 

 

10

Street food around the world: an encyclopedia of food and culture

Bruce Kraig & Colleen Taylor Sen (editors)

 

2015

 

 

 

 

11

Second Global Report on Gastronomy Tourism

 

UNWTO Editorial team

the World Tourism Organization (UNWTO), Madrid, Spain

2017

 

 

 

 

12

 

Food Tourism: A Practical Marketing Guide

 

John Stanley, Linda Stanley

CABI

 

2017

 

 

 

 

13

Marketing in Food, Hospitality, Tourism, and Food

Richard Tresidde, Craig Hirst

Goodfellow Publishers

2015