HUHT

Du lịch di sản

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Ghi chú

1

Heritage Tourism

Dallen J. Timothy

Prentice Hall

2003

Sách in

2

Cultural Tourism. The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Mangement

Bob Mckercher, Hilarry du Cros

The Haworth Hospitality Press

2002

Sách in

3

Use of Heritage

Smith Laurajane

Routldge

2006

ebook

4

Safeguarding Intangible Heritage: Practices and Politics

Natsuko Akagawa; Laurajane Smith

Routldge

2018

ebook

5

Intangible Heritage (Key Issues in Cultural Heritage)

Laurajane Smith, Natsuko Akagawa

Routledge

2009

ebook

6

Archaeological Theory and the Politics of Cultural Heritage

Laurajane Smith

 

: Routledge

2004

ebook

7

Southern Heritage on Display

Celeste Ray

The University of Alabama Press

2003

Sách in

8

American Heritage – Westward Expansion

David C. King

Wiley

2003

Sách in

9

Di tích lịch sử và di sản văn hóa Việt Nam

Thùy Linh, Việt Trinh

Nxb Lao động

2011

Sách in

10

Di sản thế giới ở Việt Nam

Lê Tuấn Anh, Vũ An Chương, Phạm Ngọc Luận…

Tổng cục Du lịch Việt Nam

2006, 2012

Sách in

11

Giá trị của di sản văn hóa Óc Eo – An Giang Trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội

Nhiều tác giả

Nxb ĐHQGHN

2016

MBS

12

Di sản văn hóa Chăm – song ngữ Anh – Việt

Nguyễn Văn Kự

NXB Thế giới

2016

 

Sách in

13

Giáo trình quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch

PGS. TS Nguyễn Hồng Lý , TS. Dương Văn Sáu, TS. Đặng Hoài Thu

Nxb ĐHQGHN

2010

Sách in

14

Di sản Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí MInh

Tạp chí xưa và nay

Nxb Tổng Hơp HCM

2016

Sách in

15

Di sản vô giá của kinh thành Thăng Long

Nhật Minh

Nxb TTTT

2015

Sách in

16

Du lịch Việt Nam qua 26 di sản thế giới

Võ Văn Thành

Nxb Tổng Hơp HCM

 

Dulichhue.com