HUHT

Du lịch lễ hội và sự kiện

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình TL

SL

Số CB

Ghi chú

1

Festival and Events Management: An International Arts and Culture Perspective 1st Edition, Kindle Edition

Ian Yeoman, Martin Robertson,JaneAli-Knight,Siobhan Drummond,Una McMahon-Beattie

 

2003

Kindle Edition

 

 

Ebook

2

Service Quality in Leisure, Events, Tourism and Sport, 2nd Edition, CABI Tourism Texts 2nd Edition, Kindle Edition

by J. Buswell (Author),‎ C. Williams (Author),‎ K. Donne (Author),‎ C. Sutton (Author)

 

 

2016

 

 

 

 

3

Tín ngưỡng phồn thực trong lễ hội dân gian người Việt ở Châu Thổ Bắc Bộ

Vũ Anh Tú

Nxb Chính trị Quốc gia

2010

Sách in

1

MBS

 

4

Tìm hiểu : Nguồn gốc và ý nghĩa phong tục tập quán , hội và lễ hội dân tộc Việt Nam- Văn hóa Việt Nam qua các thời kỳ

Thu Uyên – Ái Phương

Nxb Lao động

2011

Sách in

1

V188

 

5

Lễ hội Việt Nam

PGS. TS. Lê Trung Vũ; PGS. TS. Lê Hồng Thúy

Nxb. Văn Hóa thông tin

2005

Sách in

1

V107

 

6

Cẩm nang lễ hội truyền thống Việt Nam

Phạm Trình, Trần Minh

Nxb Hồng Đức

2016

Sách in

5

 

V1863,V1976-1978

 

7

Du lịch lễ hội vùng đất Tây Nam bộ

Đoàn Hồ

Nxb Chính trị Quốc gia

2014

Sách in

3

MBS

 

8

Du lịch lễ hội Việt Nam ( Tourism though festivals in Vietnam)

Lê Thị Tuyết Mai

Nxb Đại học Quốc hia Hà Nội

2010

Sách in

3

L1120-1122

 

9

Tổ chức sự kiện

PGS.TS. Lưu Văn Nghiêm

Nxb Đại học Kinh tế Quốc Dân

2012

 

5

V1154-1158

 

10

Quản lý lễ hội và sự kiện

Cao Đức Hải; Nguyễn Khánh Ngọc

Nxb Lao Động

2014

Sách in

5

V1131-1134

 

11

Giáo trình quản trị tổ chức sự kiện và lễ hội

TS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, ThS. Sử Ngọc Điệp

Nxb Lao động – Xã hội

2015

Sách in

3

MBS

 

12

Việt Nam- Lễ hội cổ truyển

Tranditional Festival of Vietnam

Huỳnh Yên Trầm My biên soạn

Nxb Đà Nẵng

2002

Sách in

1

MBS

 

13

Successful event management – A practical handbook

Anton Shone and Bryn Party

Cengage Learning

2013

Sách in

1

L1232

 

14

Event Management& Event Tourism

Donal Getz

New York – Sydney – Tokyo

2005

Sách in

2

L441-442

 

15

Events Management

Razaq Raj, Paul Walters, Tahir Ráhid

 

SAGE

2009

Sách in

1

MBS