HUHT

Giám sát nhà hàng

STT

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Ghi chú

 

      1.            

Foodservice Management: Principles and Practices, Global Edition [13 ed.]

            Payne Palacio Ph D RD June

Pearson

2016

GTC

 

      2.             

The Restaurant: From concept to Operation

John J. Walker

Wiley

2013

ebook

 

      3.             

Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn

Nguyễn Văn Dung

GTVT

2009

V883

 

      4.             

GT Công nghệ phục vụ trong khách sạn nhà hàng

Nguyễn Văn Đính, Hoàng Thị Lan Hương

Nxb Lao động

2009

V1622-1626

 

      5.             

Gt Quản trị kinh doanh khách sạn

Nguyễn Quyết Thắng

Tài chính

2014

Sách in

 

      6.             

Tổ chức kinh doanh  nhà hàng

PGS. TS. Trịnh Xuân Dũng

Nxb Lao động XH

2003

ebook

 

      7.             

Hotel management and operation

Denney G. Rutherford, Micheal J. O’Fallon

Wiley

2007

Sách của GV

 

      8.             

Kinh doanh nhà hàng. 247 nguyên lý quản lý

Mỹ Nga biên soạn

Nxb Lao động XH

2006

V146

 

      9.             

Đường vào nghề kinh doanh nhà hàng

Hồng Vân, Công Mỹ, Hoàng Giang

Nx trẻ

2007

V142

 

 10.             

Từ điển du lịch Anh – Việt (ngành QTKS, Du lịch và cung cấp thực phẩm, dịch vụ)

 

Nxb Trẻ

2002

Tailieu.vn

 

 11.             

Restaurant marketing and Advertising for just a few dolar

Amy S. Jorgensen

Atlantic Publishing Group

2003

L356

 

 12.             

Restaurant Operation Management. Principal and Practice

Jack D. Ninemeier

David K. Hayes

Pearson

2006

L408 – 409

 

 13.             

Hotel, restaurant, and Travel law. A Preventive Approach

Norman G. Cournoyer …

Thomson

2004

L429

 

 14.             

Catering sales and convention service

Ahmed Ismail

Delmar Publishers

1999

L433

 

 15.             

 Restaurant

Terence conran

Overlook Press

2000

L431

 

 16.             

Công nghệ du lịch (Kỹ thuật nghiệp vụ)

Dwnnis L. Poster

Nxb Thống kê

2001

V154

 

 17.             

Quản trị kinh doanh khách sạn

Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương

Nxb ĐHKTQD

2013

V1492, V1592-1596

 

 18.             

Nghiệp vụ lễ tân khách sạn

Hoàng Lê Minh

Nxb Lao động

2004

Sách photo

 

 19.             

Gt Công nghệ đón tiếp trong khách sạn Tay Ho Hotel

Mai Khôi

Nxb Giáo dục

1993

Sách photo

 

 20.             

Gt Nghiệp vụ phục vụ buồng khách sạn cách tiếp cận thực tế (Gt cho sinh viên)

Tổng Cục Du lịch Việt Nam

 

2000

Sách photo

 

 21.             

Nghệ thuật trang trí bàn tiệc

Hồ Thanh dịch

Nxb Văn hóa

1997

Sách in

 

 22.             

Nghệ thuật trang trí bàn tiệc

Thục Nữ biên dịch

Nxb Tổng hợp Đồng Nai

2004

 

 

 23.             

Nghệ thuật cắt tỉa rau, củ, quả và trang trí món ăn

Lê Chí Tường biên soạn

Nxb Phụ nữ

2005

 

 

 24.             

Đặt chỗ cơ bản

TransViet Travel

 

2008

Tài liệu hội thảo

 

 25.             

Đường vào nghề kinh doanh khách sạn

Hồng Vân, Công Mỹ, Minh Ninh

Nxb Trẻ

2007

Sách in

 

 26.             

Đường vào nghề kinh doanh nhà hàng

Hồng Vân, Công Mỹ, Minh Ninh

Nxb Trẻ

2007

Sách in

 

 27.             

Quản lý và nghiệp vụ nhà hàng – bar

Nguyễn Xuân Ra

Nxb Phụ nữ

2006

 

 

 28.             

Quản trị dịch vụ ăn uống và nhà hàng

Viện ĐH Mở Hà Nội

Nxb Thanh niên

2009

 

 

 29.             

Cắm hoa nghệ thuật từ rau củ quả

Thùy Linh biên soạn

Nxb Lao động

2005

 

 

 30.             

Nghệ thuật tạo hình rau củ

Đặng Diệu Vinh

Nxb THTPHCM

2004

 

 

 31.             

Nghiệp vụ phục vụ bàn trong khách sạn

Trường Du lịch Hà Nội

Hà Nội

1997

Photo

 

 32.             

Nghiệp vụ phục vụ buồng trong khách sạn

Trường Du lịch Hà Nội

Hà Nội

1997

Photo

 

 33.             

Gt Công nghệ phục vụ bàn ăn trong khách sạn và nhà hàng

Mai Khôi

Nxb Giáo dục

1995

Photo

 

 34.             

Nghệ thuật bày hoa quả

Taizo Hirano

Nxb Phụ nữ

2006

 

 

 35.             

L’art despré sentations assiettes, plats, buffets froids, canapés

Jean – Piere Lebland

BPI

1993

Sách tiếng Pháp

 

 

 36.             

Décors et présentations: assiettes, plats, buffets froids

Jean-Pierre Lebland, Olivier Dugabelle

 

1989

Sách tiếng Pháp

 

 37.             

Hotellerie-restauration.com

ophie Corbeau, Chantal Dubois, Jean-Luc Penfornis

 

2006

Sách tiếng Pháp

 

 38.             

Technologie culinaire

 

Foucher

2001

Sách photo

 

 39.             

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Nghiệp vụ lễ tân

Tổng Cục Du lịch

Tổng Cục Du lịch

2005

photo

 

 40.             

Sổ tay hướng dẫn phục vụ nhà hàng

Sondra J. Dahmer, Kurt Wahl

Nxb Trẻ

1992

photo

 

 41.             

Kỹ nghệ du lịch: Hướng dẫn giáo khoa & bài tập kinh doanh du lịch

Benedict Kruse, Khoan Hồng

Nxb Thanh niên

2000

 

 

 42.             

Gt Công nghệ phục vụ trong Khách sạn – Nhà hàng

Nguyễn Văn Đính, Hoàng Thị Lan Hương

Nxb ĐHKTQD

2007

Sách in

 

 

 43.             

Giám sát khách sạn

Trần Nữ Ngọc Anh

Nxb Thanh niên

2009

 

 

 44.             

Tổ chức và quản lý kinh doanh khách sạn – nhà hàng

Trương Sĩ Quý

Trung tâm Đào tạo từ xa

1996

 

 

 45.             

Tài liệu đào tạo – Training materials:

Lưu trú tại gia – Vệ sinh an toàn thực phẩm – Vệ sinh và bảo vệ môi trường cảnh quan – Sơ cứu và HIV/AIDS – Kỹ năng giao tiếp – Kỹ năng hướng dẫn – Phát triển sản phẩm – Hướng dẫn đào tạo

 

Dự án du lịch cộng đồng

Hà Nội

2007

 

 

 46.             

Travaux prationues de restaurant Mise en place – Decoration – Service Tome2

Michel Maincent

 

 

1989

Sách tiếng Pháp

 

 47.             

Les techiques de service restauration

Jean – Marc Barraud

MacGraw-Hill

2002

Sách tiếng Pháp

 

 48.             

Lieux Milieux et territonires

 

Hégoa

2004

Sách tiếng Pháp

 

 49.             

Hôtells extraordinaires spécial budget

 Herbert Ypma

 

2002

Sách ảnh tiếng Pháp

 

 50.             

Foodservice organizations a managerial and systems approach

Marian C. Spears

Prentice Hall

2000

Sách tiếng Pháp

 

 51.             

Le Francais de l’hôtellerie et de la restauration

H. Renner, U. Renner, G. Tempest

Nxb Thế giới

1996

Sách tiếng Pháp

 

 52.             

Connaissance produtis restauration

Christian ferret, Jean – Michel Framery

BPI

1999

Sách tiếng Pháp, photo

 

 53.             

Gestion et comptabilite en restauration

Daniel Angé

BPI

1991

Sách tiếng Pháp

 

 54.             

L’hôtellerie em framcais

Maira Latifi

 

1998

Sách tiếng Pháp, photo

 

 55.             

Les mé tiers de I’hôtellerie restauration

Marie – Lo rè ne Giniès

 

 

Sách tiếng Pháp, photo

 

 56.             

Hôtellerie restauration: Héberger et restaurer I’emploi

JeanGadrey

 

2002

Sách tiếng Pháp, photo

 

 57.             

Hospitality management accounting

Michael M. Coltman

Cabi

1987

 

 

 58.             

Tourisme et loisirs sportiefs de nature

 

 

2004

Sách tiếng Pháp

 

 59.             

Training design for the hospitality industry

Christine Jaszay, Paul Dunk

Thomson

2003

Sách tiếng Anh photo

 

 60.             

Hotel, restaurant, and travel law: A opreventive approach

Norman G. Gournoyer

Thomson

2004

Sách tiếng Anh photo

 

 61.             

Hotel asset management principles & practices

Paul Beals, Ph.D.

Greg Denton, MAI

 

2004

Sách tiếng Anh photo

 

 62.             

Catering sales and convention services

Ahmed Ismail

 

Delmar Publicshers

1999

Sách tiếng Anh photo

 

 63.             

Management du touristme: Les acteurs, les produits, les marches et les straté gies

Michel Balfet

Pearson

2004

Sách tiếng Pháp, photo

 

 64.             

Le Francais du tourisme

Anne – Marie Calmy

Hachette

2004

Sách tiếng Pháp

 

 65.             

Gestion des enterprises touristiques

Michel Monereau

Bréal

2003

Sách tiếng Pháp

 

 66.             

Tourism: Principles, practices, philosophies

Charles R. Goeldner, J. R. Brent Ritchie

John Wiley

2003

 

 

 67.             

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch (tài liệu lưu hành nội bộ)

 

Hà Nội

1997

Sách photo

 

 68.             

Marketing des services touristiques et hôteliers

Michel Balfet

Ellipses

2001

Sách tiếng Pháp, photo

 

 69.             

Quản lý khách sạn

Hiệp hội Du lịch TPHCM

Nxb Trẻ

1997

Sách photo

 

 70.             

Tourisme.com

Sophie Corbeau

CLE

2004

Sách tiếng Pháp

 

 71.             

Tourisme Hôtellerie Loisirs

Michel Balfet

Ellipses

2001

Sách tiếng Pháp

 

 72.             

Marketing des services touristques et hôteliers

Micheo Balfet

Ellipses

2001

 

 

 73.             

L’anglais du tourisme de l’Hôtellrie et de la restaurantion

Pierre Vedel

Pocket

2006

 

 

 74.             

Tourisme de mémoire

 

 

2003

 

 

 75.             

Bienvenue dans le monde de L’Hebergement

Geneviève

BPI

1998

 

 

 76.             

Hô tellerie restauration

Claude Milan

Casteilla

1996

 

 

 77.             

Le micro – ordiateur au service de l’hôtellerie et du tourisme

Martine Houy

Bertrand – Laccoste

 

Sách tiếng Pháp, photo

 

 

 78.             

Accueil, service et comercialisation en restaurant

Jean – Luc Frusetta

Jacques Lanore

2002

 

 

 79.             

Saviors et techniques de Restaurant 1

 

BPI

1998

 

 

 80.             

Saviors et techniques de Restaurant 2

 

BPI

1998

 

 

 81.             

Hotel/ motel operations an overview

Suzanne Stewart Weissinger

Delmar

1999

Sách photo

 

 82.             

Front office operationts and management

Ahmed Ismail

Delmar

2002

Sách photo

 

 83.             

Successful restaurant management

Donald Wade

Delmar

2006

Sách photo

 

 84.             

Hospitality and restaurant management

 

Pearson

2007

 

 

 85.             

Mastering inrormation management

Donald A. Marchand

Prentice Hall

2000

 

 

 86.             

Hospitality operations

Jack D. Ninemeier

Prentice Hall

2005

 

 

 87.             

Introduction to hospitality

John R. Walker

Prentice Hall

1996

Sách tiếng Anh, photo

 

 88.             

Restaurant management

Nancy Scanlon

Wiley

1993

 

 

 89.             

Hotel and lodging management

Ala T. Stutts

Wiley

2001

 

 

 90.             

Restaurant service basics

Sondra J. Dahmer

Wiley

2002

 

 

 91.             

Vietnam tourism occupational skill standards front office manual 

 

 

2005

Tài liệu hội thảo

 

 92.             

Food and Beverage Service

John Cousins, Dennis Lillicrap, Suzanne Weekes

Hodder Education

2016

 

 

 93.             

A Handbook for Sensory and Consumer-Driven New Product Development: Innovative Technologies for the Food and Beverage Industry

Maurice O’Sullivan

Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition

2016

 

 

 94.             

Food & Beverage Cost Control

Lea R.Dopson, David K. Hayes

Wiley

2015

 

 

 95.             

Advances in food and beverage labelling

Paul Berryman

Woodhead Publishing

2014

 

 

 96.             

The Professional Bar & Beverage Manager’s Handbook: How to Open and Operate a Financially Successful Bar, Tavern, and Nightclub With Companion CD-ROM

Amanda Miron, Douglas R Brown

Atlantic Publishing Group Inc.

2006

File

 

 97.             

Improving food and beverage performance

Keith Waller, Butterworth Heinemann, Oxford 1996).

Butterworth-Heinemann

1996

File

 

 98.             

The Food and Beverage Magazine Guide to Restaurant Success: The Proven Process for Starting Any Restaurant Business From Scratch to Success

Michael Politz

John Wiley & Sons

2020

File

 

 99.             

Food and Beverage Service

John Cousins, Dennis Lillicrap, Suzanne Weekes

Hodder Education

2016