HUHT

Hệ thống các tuyến điểm du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình tài liệu

Ghi chú

1

Tuyến điểm du lịch Việt Nam

Bùi Thị Hải Yến

Nxb Giáo dục

2012

V1039-1043

Gt chính

2

Hướng dẫn du lịch

Bùi Thị Tám, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm

Nxb Đại học Huế

2009

V164-172

LTK

3

Du lịch 3 miền tập 1: Nam

Bửu Ngôn

Nxb Thanh Niên

2012

V1932-1934

V1941-1942

TLTK

4

Du lịch 3 miền tp 2: Trung

Bửu Ngôn

Nxb Thanh Niên

2016

V1935-1937

V1943-1944

TLTK

5

Du lịch 3 miền tập 3: Bắc

Bửu Ngôn

Nxb Thanh Niên

2008

V1938-1940

V1945-1946

TLTK

6

Tổng quan du lịch

Bùi Thị Tám; Trần Thị Ngọc Liên; Nguyễn Thị Hồng Hải

Nxb Đại học Huế

2014

V1441-1450

LTK

7

Non nước Việt Nam

Phạm Công Sơn

NXB VHTT

2009

V1140

TLTK

8

Sổ tay du lịch Việt Nam

Đoàn Huyền Trang

Nxb Lao động

2010

V1135-1137

TLTK

9

Non nước Việt Nam 63 tỉnh thành

Nhóm Trí thức Việt biên soạn

Nxb Văn hóa Thông tin

2013

V1141-1143

TLTK

10

Non nước Việt Nam

Vũ Thế Bình

NXB Thanh niên

2016

V2680, 2681

TLTK

11

Bộ sưu tập sách về danh lam thắng cảnh của các tỉnh thành trong cả nước