HUHT

Hướng nghiệp

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Số lượng

Loại hình

Ghi chú

1

Đường vào nghề – Du lịch

Hồng Vân

Nxb Trẻ

2006

 

V155

 

2

Đường vào nghề kinh doanh khách sạn

Hồng Vân

Nxb Trẻ

2005

 

V142

 

3

Bộ tài liệu tiêu chuẩn VTOS

 

 

 

 

 

 

4

 Lập Bản đồ tư duy

Tony Buzan

NXB Lao động

2015

 

Ebook

 

5

Guide to ASEAN MRA for Tourism Professionals

 

 

2012

 

Ebook

 

6

Đường vào nghề công nghệ thực phẩm

Nhật An, Việt Hoa

Nxb Trẻ

2005

 

V143

 

7

Aasean mutual recognition arrangement on toursm professional (MRA) handbook

 

 

2013

 

Ebook