HUHT

Kế toán doanh nghiệp

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại

TL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Kế toán tài chính

Võ Văn Nhị

Đà Nẵng

2015

Sách in

 

GT chính

2

Gt Kế toán tài chính phần 1

Khoa KTTC ĐHQGTPHCM

ĐHQGTPHCM

2017

Sách in

 

 

3

Gt Kế toán tài chính phần 2

Khoa KTTC ĐHQGTPHCM

ĐHQGTPHCM

2017

Sách in

 

 

4

Gt Kế toán tài chính phần 3

Khoa KTTC ĐHQGTPHCM

ĐHQGTPHCM

2017

Sách in

 

 

5

Bt Kế toán tài chính phần

Khoa KTTC ĐHQGTPHCM

ĐHQGTPHCM

2017

Sách in

 

 

6

Kế Toán Quản Trị

Nguyễn Ngọc Quang

 

2001

Ebook

 

 

7

Kế toán quản trị (dùng cho sinh viên khối ngành kinh tế

Huỳnh Lợi

NXB Phương Đông

2012

Sách in

V2515