HUHT

Kế toán tài chính

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

1

Kế toán tài chính

Võ Văn Nhị

Nxb ĐH KT tp HCM

2015

Sách in

01 cuốn

 

Gt chính

2

Các chế độ qui định về hệ thống tài khoản, chứng từ và hình thức sổ kế toán trong doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

TLTK

GV hướng dẫn

3

Thông tư số 133/2106/TT-BTC ngày 26-8-2016 của Bộ trưởng bộ Tài chính. Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Nxb Chính trị

Nxb Chính trị

2017

Sách in

01 cuốn

Sách mới

TLTK

4

Bài tập kế toán tài chính

Khoa kế toán tài chính

NXB ĐH Kinh tế TP HCM

2017

Sách in

01 cuốn

Sách mới

TLTK

5

Giáo trình Kế toán tài chính phần 1

Khoa kế toán tài chính

NXB ĐH Kinh tế TP HCM

2017

Sách in

01 cuốn

Sách mới

TLTK

6

Giáo trình Kế toán tài chính phần 2

Khoa kế toán tài chính

NXB ĐH Kinh tế TP HCM

2017

Sách in

01 cuốn

Sách mới

TLTK

7

Giáo trình Kế toán tài chính phần 3

Khoa kế toán tài chính

NXB ĐH Kinh tế TP HCM

2017

Sách in

01 cuốn

Sách mới

TLTK

8

Kế toán tìa chính tập1

Trần Xuân Nam

Nxb Tài chính

2015

Sách in

01 cuốn

Sách mới

TLTK

9

Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại

TS. Trần Thị Hồng Mai

Nxb GD Việt Nam

 

Ebook

 

 

 

10

Giáo trình Kế toán tài chính

Nghiêm Văn Lợi

Nxb Tài chính

2007

Ebook