HUHT

Kinh tế du lịch

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

Số lượng

Số cá biệt

Ghi chú

          1            

Kinh tế du lịch

Nguyễn Văn Đính

LĐ&XH

2006 & 2008

Ebook

 

 

Gt chính

2

Political Economy of Tourism: A Critical Perspective [1 ed.]

Jan Mosedale

Routledge

2015

Ebook