HUHT

Kinh tế lượng

TT

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại

TL

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Bài giảng Kinh tế lượng

Trần Bình Thám

ĐH Huế

2012

 

 

 

ĐHKT Huế

2

Gt Kinh tế lượng

GS.TS. Nguyễn Quang Dong, TS. Nguyễn Thị Minh

ĐHKTQD

2012

Sách in

5

V1108-1112

 

3

Tham khảo tại

 

 

 

Ebook

 

 

 

4

BG kinh tế lượng

Nguyễn Quang Dong

ĐHKTQD

2006

Ebook