HUHT

Kinh tế vĩ mô 1

Stt

Tên tài liệu

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Loại hình sách

SL

Số cá biệt

Ghi chú

1

Kinh tế vĩ mô

ThS. Lê Sỹ Hùng

ĐH Kinh tế Huế

2014

Ebook, sách in

1

 

Gt chính

2

Bài giảng của giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

3

Bài giảng “Bài giảng Kinh tế vĩ mô ” của giảng viên

 

 

 

 

 

 

 

4

Kinh tế học vĩ mô

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần

Nxb Lao động

2007

Sách in

4

L1104-L1107

TLTK

5

Hướng dẫn giải bài tập kinh tế vĩ mô

Hoàng Yến

Nxb Đại học kinh tế Quốc Dân

2016

Sách in

2

Mới bổ sung

 

6

Macroeconomics

McConnell Brue

Nxb McGraw-Hill

2008

Sách in

8

L124,125,506,505

611,612,556,557

TLTK

7

Macro economics

Charles I. Jones

Nxb Norton

2008

Sách in

1

L576

TLTK

8

Macro economics

Stephen L.Slavin

Nxb McGraw-Hill

2006

Sách in

2

L93, L94

 

9

Macroeconomics Today

Bradley R. Schiller

Nxb McGraw-Hill

2008

Sách in

2

L670, L671

TLTK

10

Macroeconomics

Nills Gottfries

Palgrave

2013

ebook

1

 

 

11

Principles of macroeconomics

Lee Coppock

Norton

2014

Sách in

1

Mới bổ sung